imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Vending Machines International zabezpiecza wejście na giełdę kwotą 135 mln kapitału zakładowego pozyskanego od Global Emerging Markets (GEM)

VMI1.jpg


Spółka planuje wejść na singapurską lub australijską giełdę papierów wartościowych w przyszłym roku poprzez połączenie odwrotne lub tradycyjną pierwszą ofertę publiczną.

SINGAPUR–(BUSINESS WIRE)– Vending Machines International (VMI) ogłosiło dziś zabezpieczenie kwoty 135 mln SGD kapitału zakładowego pozyskanego z GEM Global Yield LLC SCS („GGY”), prywatnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji dostępna jest na stronie https://www.businesswire.com/news/home/20220125006251/en/.

Na mocy zawartej umowy, po wprowadzeniu do obrotu publicznego akcji zwykłych VMI, GGY udostępni VMI 36-miesięczny fundusz na objęcie akcji w kwocie 135 mln SGD. VMI będzie kontrolować termin i kwotę maksymalną wypłaconą z funduszu i nie wprowadza zobowiązania do wypłacenia kwoty minimalnej.

„VMI jest dumne, że Grupa GEM wybrała nas na beneficjenta przedmiotowej inwestycji. Zasługą zarządu GEM jest szybkie zrozumienie rozwijającej się na świecie tendencji do wyeliminowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku z łańcucha dostaw. VMI dysponuje wyjątkowymi możliwościami pozwalającymi na skorzystanie na wprowadzanych zmianach. Dzięki funduszowi GEM przeznaczonemu na zasilenie bilansu aktywów VMI VMI będzie mogło wesprzeć sektor produkcji napojów oferując realną alternatywę dla stosowania butelek wykonanych z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku na skalę globalną. Fundusz ten przyczyni się do rozszerzenia naszej obecności na rynku światowym i pozwoli nam na rozbudowę naszych placówek badawczo-rozwojowych, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować współpracę z największymi na świecie producentami napojów”. Leicester Chatfield – założyciel i prezes

VMI

Vending Machines International Pte Ltd (VMI) to podmiot zarejestrowany w Singapurze, oferujący wyjątkowe rozwiązania w zakresie dystrybucji wody w oparciu o zasadę zerowej ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Założona w 2015 r. VMI odniosła sukces jako twórca australijskiej sieci automatów na wodę stworzonej z myślą o pozyskaniu pełnej wiedzy o interakcji z ich klientami oraz przetestowaniu technologii VMI. Na kolejnym etapie rozwoju VMI skupi się na wysoko skalowalnej strategii produktów niemarkowych i strategii licencjonowania, która stanowi odpowiedź na szerokie zainteresowanie właścicieli marek oferujących dobra szybko zbywalne.

Globalne marki oferujące dobra szybko zbywalne przechodzą na inne formy opakowań, między innymi puszki, szklane butelki, pudełka kartonowe, itp.; ale tworzywa te wymuszają szereg kompromisów. Wydobywanie aluminium wiąże się na przykład z wytwarzaniem odpadów toksycznych. Proces produkcji szklanych butelek, oparty na wykorzystywaniu dużych ilości energii, również pozostawia ślad węglowy, a ich większa waga oznacza też wytwarzanie większej emisji podczas transportu niż ma to miejsce w przypadku przewozu tworzyw sztucznych. W związku z tym ponowne napełnianie butelek wielokrotnego użytku wydaje się być jedyną możliwością ograniczenia emisji. Nadszedł czas, by świat przeszedł z rozwiązań „jednorazowego użytku” i „recyklingowanych” na rozwiązania „wielokrotnego użytku”, a VMI dysponuje dużymi możliwościami, aby stać się światowym liderem tych dążeń.

Siedziba główna VMI mieści się w Singapurze. W Tajlandii znajdują się baza produkcyjna spółki, krajowe placówki badawczo-rozwojowe opracowujące oprogramowanie oraz liczny zespół badawczo-rozwojowy.

W Australii VMI prowadzi działalność koncentrującą się na rynku australijskim. VMI dysponuje również zespołem badawczo-rozwojowym, który opracował pierwszy na świecie automat do wody niewymagający napełniania i czerpiący wodę z atmosfery.

GEM

Global Emerging Markets („GEM”) to warta 3,4 mld USD prywatna alternatywna grupa inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca przedstawicielstwa w Paryżu, Nowym Jorku i na Bahamach. GEM zarządza zróżnicowanym portfelem instrumentów inwestycyjnych koncentrujących się na rynkach wschodzących, zrealizowała ponad 480 transakcji w ponad 70 państwach. Każdy instrument inwestycyjny charakteryzuje się odmiennym stopniem kontroli operacyjnej, zwrotem zależnym od ryzyka oraz profilem płynności. Zróżnicowana oferta funduszy i mechanizmów inwestycyjnych daje GEM i jej partnerom możliwości realizowania menedżerskiego wykupu małych i średnich przedsiębiorstw, prywatnych inwestycji w podmioty publiczne oraz wybierania inwestycji typu joint-venture. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.gemny.com.

Wersja źródłowa dostępna jest w serwisie businesswire.com na stronie internetowej https://www.businesswire.com/news/home/20220125006251/en/.

Źródło: Vending Machines International Pte Ltd

KONTAKT:

VMI

Leicester Chatfield

e-mail: [email protected]

Global Emerging Markets

Jean-Luc Bonnefoy

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Source link

Leave a Comment