imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Toksyczne powietrze zabija co roku siedem milionów ludzi

a-52

Strona główna &gt Zdrowie &gt Toksyczne powietrze zabija co roku siedem milionów ludzi Toksyczne powietrze zabija co roku siedem milionów ludzi a303 Zdrowie 0

Zanieczyszczenie powietrza jest „no­wymi tytoniem”, ostrzega szef Świato­wej Organizacji Zdrowia (WHO), mówiąc, że prosty akt oddychania zabija rocznie siedem milionów ludzi i szkodzi dodatko­wym miliardom.

Ponad 90 procent światowej populacji cierpi z powodu toksycznego powietrza, zaś badania coraz częściej ujawniają jego głęboki wpływ na zdrowie ludzi, zwłasz­cza dzieci.

„Świat wychodzi z kryzysu tytoniowe­go. Teraz musi zrobić to samo z «nowym tytoniem» – toksycznym powietrzem, którym każdego dnia oddychają miliar­dy” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

-„Ani bogaci, ani biedni nie mogą unik­nąć zanieczyszczonego powietrza”.

Biorąc pod uwagę spadkową tenden­cję w paleniu tytoniu, zanieczyszczenie powietrza powoduje obecnie rocznie więcej zgonów niż tytoń. Jednak zda­niem naukowców szkody, o których wiadomo, że są powodowane przez za­nieczyszczone powietrze, takie jak zawał serca czy choroba płuc, to tylko wierz­chołek góry lodowej.

Liczba siedmiu milionów przed­wczesnych zgonów jest z pewnością niedoszacowana, ponieważ obejmuje jedynie zanieczyszczenie pyłem drobnocząsteczkowym i pięć najsilniej z nim związanych przyczyn śmierci. Wstępne szacunki przy użyciu udoskonalonych modeli wskazują na całkowitą liczbę dziewięciu milionów osób cierpiących na skutek zanieczyszczenia pyłem.

Daniel Krewski z Uniwersytetu Ottawskiego, członek zespołu odpowie­dzialnego za nowszą ocenę, powiedział: „To pokazuje, że zanieczyszczenie po­wietrza na zewnątrz jest jeszcze ważniej­szym czynnikiem ryzyka dla zdrowia, niż wcześniej sądzono”.

Z każdym miesiącem pojawiają się nowe badania ujawniające dalsze szkody wywoływane przez toksyczne powietrze, w tym niedawne rewelacje sugerujące „ogromną redukcję” inteligencji, miliony przypadków cukrzycy i pierwsze bezpo­średnie dowody obecności cząsteczek zanieczyszczeń w łożyskach matek.

„Najbardziej zagrożone przez tok­syczne powietrze są organizmy rozwija­jących się dzieci i niemowląt” – powie­działa dr Maria Neira, dyrektor WHO do spraw zdrowia publicznego i środowiska.

-„300 milionów z nich mieszka w miej­scach, w których toksyczne opary sze­ściokrotnie przekraczają międzynarodo­we normy. Zanieczyszczenie powietrza dotyka nas wszystkich, ale dzieci są naj­bardziej bezbronne… Zanieczyszczamy ich przyszłość, a to jest bardzo niepoko­jące dla nas wszystkich”.

WHO zorganizowała w Genewie pierwszą globalną konferencję na temat zanieczyszczenia powietrza i jego wpły­wu na zdrowie, w tym dzień działań na wysokim szczeblu, oczekując, że tego dnia państwa i miasta podejmą nowe zobowiązania w celu ograniczenia za­nieczyszczenia powietrza.

Źródło: The Guardian

Tłum. Nexus

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/27/air-pollution-is-the-new-tobacco-warns-who-head

a303

„Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” – Jezus Chrystus do żydowskich faryzeuszy w Ewangelii św. Jana 8:44


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment