imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

#SposóbNaKapitał: rynek kapitałowy jako źródło finansowania rozwoju

DOC.20231106.46816543.1.jpg


W czwartym odcinku cyklu #SposóbNaKapitał kontynuujemy temat pozyskiwania kapitału. Tym razem będziemy rozpatrywać rynek kapitałowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw. 8 listopada naszym gościem będzie Maciej Trybuchowski, prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izby rozliczeniowej KDPW_CCP, z którym porozmawiamy m.in. o korzyściach związanych z ofertą publiczną oraz o obowiązkach i wymogach wobec spółek publicznych.

Spółki, które zdecydują się na pozyskanie kapitału poprzez giełdę, z jednej strony mogą liczyć na kapitał i dostęp do inwestorów, wzrost rozpoznawalności i rynkową wycenę spółki, z drugiej zaś muszą liczyć się z obowiązkami informacyjnymi, które mają na celu przede wszystkim zapewnienie obecnym oraz przyszłym inwestorom dostępu do istotnych informacji na temat spółki publicznej. Dzięki przestrzeganiu dobrych praktyk spółki te wyznaczają standardy działania dla pozostałych uczestników rynku i wspierają bezpieczny oraz uczciwy obrót.

W ramach kolejnego odcinka cyklu #SposóbNaKapitał poddamy analizie zakres obowiązków informacyjnych, które spoczywają na emitencie, zarówno przed, jak i po debiucie giełdowym. Porozmawiamy o tym, jakiego wsparcia potrzebują spółki po wejściu na giełdę i jaka jest rola KDPW w procesie związanym z obsługą zdarzeń korporacyjnych i realizacją operacji na papierach. Przybliżymy zagadnienia rejestracji papierów wartościowych, wypłaty świadczeń, identyfikacji akcjonariuszy, obsługi prawa poboru, połączenia/podziału spółki, obsługi walnych zgromadzeń, w tym rozwiązań w zakresie elektronicznego głosowania na walnych zgromadzeniach (eVoting) lub zarządach i radach nadzorczych (eVoting-board). Omówimy operacje na papierach wartościowych, w tym wymiany, asymilacji, konwersji, umorzenia, zamiany papierów wartościowych.

Zapraszamy na rozmowę w środę 8 listopada, o godz. 11:00. Transmisja na żywo na Biznes PAP, PAP MediaRoom oraz Facebooku.

Źródło informacji: PAP Biznes

 


Source link

Leave a Comment