imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

PTI finalizuje transakcję obejmującą szereg umów kredytowych o łącznej wartości 2,0 mld USD

horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg


NOWY JORK, 22 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ — Spółka Phoenix Tower International, LLC („PTI”), działając za pośrednictwem jej podmiotów zależnych w Hiszpanii (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), Stanach Zjednoczonych (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.) i Chile (Phoenix Tower International Chile SpA), ogłosiła dzisiaj wprowadzenie zmian i przeformułowanie umów o zabezpieczony kredyt uprzywilejowany w celu ich konsolidacji i ujęcia w ramach jednej transakcji obejmującej całe terytorium Ameryki Północnej i Południowej.

W ramach transakcji zmieniono i skonsolidowano umowy o następujące zabezpieczone kredyty uprzywilejowane: (i) kredyt terminowy o wartości 1404 mln USD, (ii) kredyt terminowy z opcją przedłużenia okresu finansowania o wartości 540 mln USD oraz (iii) kredyt obrotowy o wartości 56,0 mln USD. Termin wymagalności każdego z tych zobowiązań przypada na sierpień 2027 r. (5 lat). Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone odpowiednio na: (i) spłatę bieżącego zadłużenia, w tym pokrycie związanych z nim opłat i wydatków, oraz sfinansowanie przejęcia od spółki WOM S.A. („WOM”) chilijskiego portfela inwestycji związanych z masztami telefonii komórkowej, (ii) sfinansowanie przyszłych potrzeb w zakresie nakładów kapitałowych i przejęć oraz (iii) sfinansowanie potrzeb w zakresie kapitału obrotowego.

W ramach transakcji zrealizowanej w Chile PTI przejęła od WOM pierwotnie 2334 maszty i później dodatkowo 1466 obiektów, które mają zostać zrealizowane do 2024 r. za łączną cenę ok. 930 mln USD. Spółka PTI tym samym stała się największym właścicielem masztów telekomunikacyjnych w Chile, zwiększając swój międzynarodowy zasięg, który obejmuje już 22 tys. obiektów w 19 krajach.

Spółka White and Case LPP odpowiadała za obsługę prawną kredytodawców, natomiast PTI skorzystała z doradztwa prawnego kancelarii Locke Lord LLP.

Firma Scotiabank pełniła rolę wyłącznego głównego organizatora i prowadzącego księgę popytu w transakcji finansowania oraz wyłącznego doradcy finansowego w transakcji przejęcia. W transakcjach tych jako upoważnieni główni organizatorzy dla kredytów uprzywilejowanych i upoważnieni główni organizatorzy działały następujące banki: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societé Générale, JP Morgan Chase Bank, N.A., MUFG Bank, Ltd. Ponadto w charakterze głównych banków kierujących, banków kierujących i uczestniczących wystąpiło kolejnych 13 kolejnych instytucji.

Phoenix Tower International

Wliczając obiekty będące przedmiotem jeszcze niezrealizowanych transakcji prowadzonych za pośrednictwem jednostek powiązanych i podmiotów zależnych, PTI jest właścicielem i operatorem ponad 22 tys. masztów telekomunikacyjnych na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Spółka PTI powstała w 2013 r., aby zapewniać wysokiej klasy obsługę operatorów sieci komórkowych na dynamicznie rosnących rynkach całego świata. W PTI swoje środki zainwestowały m.in. fundusze zarządzane przez Blackstone, inwestorami w spółce są też różni członkowie kadry zarządzającej. Siedziba spółki mieści się w Boca Raton na Florydzie. Więcej informacji na stronie www.phoenixintnl.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

Źródło: Phoenix Tower International

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment