imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Polskie Towarzystwo Gospodarcze: uszczelnienie systemu podatkowego dałoby budżetowi nawet kilkanaście miliardów złotych rocznie z tytułu CIT?

DOC.20201214.37957142.1.jpg


Z tej informacji prasowej dowiesz się:

– Które firmy są największymi płatnikami CIT i liderami w 9 branżach polskiej gospodarki pod względem wielkości odprowadzanego podatku;

– W jakich sektorach polskiej gospodarki różnice w wysokości podatku CIT są największe;

– Które firmy nie płacą podatku CIT w ogóle;

– Gdyby uszczelniono system podatkowy i uniemożliwiono agresywną optymalizację podatkową, do budżetu państwa z tytułu CIT trafiałoby kilkanaście miliardów złotych rocznie więcej niż obecnie?

Polskie Towarzystwo Gospodarcze (PTG) przygotowało raport, w którym przeanalizowało wysokość podatku CIT płaconego przez firmy w Polsce w latach 2012-2019. Stosując kryterium wielkości przychodów, z grona 2800 firm wyłoniono największych podatników CIT, liderów w 9 branżach: handlowej, spożywczej, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, IT, budowlanej, alkoholowej, tytoniowej i medialnej. W niektórych sektorach rynku liderzy płacą większy CIT niż ich konkurencja liczona łącznie. W innych wiele firm nie płaci CIT w ogóle. Niektórzy szacują, że uszczelnienie systemu podatkowego przyniosłoby budżetowi państwa nawet kilkanaście dodatkowych miliardów złotych rocznie więcej i docelowo dało większe wpływy niż podwyżki niektórych podatków. Szczególnie w czasach pandemii oraz związanych z nią obostrzeń gospodarczych strona budżetowa ma interes, aby efektywniej egzekwować należny państwu podatek CIT, lecz także docenić te przedsiębiorstwa, które od lat sumiennie płacą go w Polsce.

PTG, reprezentując przedsiębiorców i rozumiejąc równolegle potrzeby zdrowego budżetu państwa, stara się pogłębiać wiedzę administracji o procesach i strategiach gospodarczych i finansowych przedsiębiorstw, które biorą ryzyko inwestowania i rozwijania działalności w danym ekosystemie gospodarczym. Dlatego ten bardzo uproszczony raport przedstawia pierwsze wnioski, które obrońca budżetu wyciąga z zestawów Ministerstwa Finansów, a przedsiębiorca ma prawo proponować bardziej precyzyjną analizę sektorową oraz strategię inwestycyjną krótko lub długoterminową przedsiębiorstw.

„Uszczelnianie systemu podatkowego daje efekty”

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce podejmowano liczne inicjatywy mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Usiłowano wypracować rozwiązania systemowe, służące poprawie skuteczności egzekwowania zobowiązań podatkowych. W szczególności zaś tyczy się to tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, prowadzonej z wykorzystaniem schematów międzynarodowych, ukrywania przychodów, zawyżania kosztów podatkowych, transferu dochodów między podmiotami powiązanymi do jurysdykcji, w których nie podlegają one opodatkowaniu.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów z 2019 roku dzięki wprowadzonym latach 2016-2018 reformom systemu podatkowego, w 2018 roku odnotowano najwyższy wzrost wpływów z podatku CIT. Wpływy do budżetu państwa z tytułu CIT wyniosły wtedy 34,6 mld zł i były o 4,8 mld zł wyższe niż w 2017 roku [1]. Jednocześnie tendencja ta została utrzymana w 2019 roku, gdzie wielkość należnego podatku CIT wyniosła prawie 40 mld zł [2], co jest rekordowym wynikiem. Działania podjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego przynoszą zatem rezultaty. To konsekwentna eliminacja mechanizmów agresywnej optymalizacji podatkowej, wykorzystującej słabe punkty polskiego systemu podatkowego, powinna być dzisiaj priorytetem prawodawcy. PTG szacuje, że dalsze uszczelnianie systemu podatkowego przyniosłoby budżetowi państwa nawet kilkanaście miliardów złotych rok do roku.

Podnoszenie podatków, bez szczelnego systemu ich poboru, nie przyniesie oczekiwanego wzrostu wpływów budżetowych, ponieważ bez uszczelnienia systemu takich podatków nie uda się wyegzekwować.

Link do Raportu: https://iptg.pl/wp-content/uploads/2020/12/Analiza-CIT-i-EBIT.pdf

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/uszczelnienie-systemu-podatkowego

[2] https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdanie-roczne-za-2019-rok

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Gospodarcze

 


Source link

Leave a Comment