imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Po jakie fundusze europejskie można sięgnąć? Trwa 37 konkursów

1_13.jpg


Otwartych jest 37 konkursów o fundusze europejskie, z czego 12 z programów krajowych, 6 z programów regionalnych oraz 19 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przypomina o kończących się oraz startujących w kwietniu i maju naborach.

Kredyt technologiczny dla przedsiębiorców

Ponownie można skorzystać z kredytu technologicznego dla przedsiębiorców. Jak przypomina resort, ten instrument łączy dwa rodzaje finansowania: kredytowe z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji, tzw. „premii technologicznej”.

Dodaje, że to wsparcie dotyczy refundacji części kapitałowej kredytu, zaciągniętego przez przedsiębiorcę na realizację innowacyjnego projektu. Kredyt jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów czy usług.

Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki do 31 maja. Planowana łączna kwota dofinansowania to 578 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj.

Po prostu SMART

Do 12 kwietnia jest szansa na złożenie wniosku w konkursie Ścieżka SMART.

MFiPR wyjaśnia, że to zupełnie nowa, innowacyjna oferta dla wszystkich przedsiębiorców, realizowana z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Przeznaczona jest dla dużych firm oraz MŚP, które mogą ubiegać się o dotacje na realizację inwestycji. Ścieżka SMART zakłada formułę realizacji tzw. projektów modułowych.

„Przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, mogą to być prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dodatkowo dobiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych takich jak: cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R” – czytamy.

Resort dodaje, że moduły dają przedsiębiorcy dużą elastyczność w doborze elementów projektu w ramach jednego wniosku. Ocenia, że dzięki temu możliwa jest: realizacja różnych etapów rozwoju innowacji; samodzielne, logiczne ułożenie modułów tak, aby odpowiadały potrzebom firmy oraz realizacja inicjatyw od koncepcji i prac B+R przez wdrożenie aż po komercjalizację.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.

Nowe Platformy Startowe w Polsce Wschodniej

„Platformy startowe to sprawdzone i efektywne wsparcie dla startupów. Pomagają rozwinąć, w indywidualnym procesie inkubacji, pomysł biznesowy w rentowną firmę. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Są tworzone przez  partnerstwa ośrodków innowacyjnych, doświadczonych w inkubacji, akceleracji biznesu i szeroko rozumianym wsparciu MŚP, m.in. z uczelniami, funduszami VC/aniołami biznesu, przedsiębiorcami” – pisze ministerstwo.

Informuje też, że w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej rusza konkurs, który wyłoni nowe Platformy Startowe, które mają pomagać przyszłym startupom funkcjonować na rynku.

13 kwietnia odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, którego szczegóły można znaleźć tutaj.

Kompetencje cyfrowe

Resort zauważa, że od czasu pandemii w wielu firmach utrzymuje się tendencja do „poszukiwania nowych ścieżek komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym”.

„Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą. Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich” – dodaje MFiPR.

O tym, gdzie i jak składać wnioski, można przeczytać tutaj.

Dostępność szansą na rozwój

„Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami” – czytamy.

Oferta jest skierowana do mikro, małych, średnich lub dużych firm, które: wytwarzają produkty lub oferują usługi i chciałyby, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące); chciałyby wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji do szczególnych potrzeb (uniwersalne projektowanie) oraz chciałyby wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja).

Takie firmy mogą skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w ich regionie – można je sprawdzić tutaj.

Dla maluchów

MFiPR przypomina, że w kwietniu, w województwie kujawsko-pomorskim, będzie można składać wnioski o dofinansowanie m.in. na budowę, przebudowę i modernizację przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej.

Wsparcie można przeznaczyć również na niezbędne wyposażenie infrastrukturalne projektu, w tym zabudowę placów zabaw. Istnieje również możliwość zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

O tym, kto i gdzie może składać wnioski w konkursie, można dowiedzieć się tutaj.

Innowacyjne inwestycje

„Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać nowe produkty, ulepszać istniejące, inwestować w maszyny i sprzęt w swojej firmie? W kwietniu, środki na innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne w sektorze produkcyjnym, czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie podlaskim” – informuje resort.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć tutaj.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Funduszy Europejskich oraz za pośrednictwem wyszukiwarki dotacji.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment