imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Nowoczesne technologie w rolnictwie odpowiedzią na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu

DOC.20220120.41375073.1.jpg


Fot. Stock

Opublikowany przez Politykę Insight raport „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo” wskazuje, że realizacja ambitnych celów polityki klimatycznej nie będzie możliwa bez sięgnięcia po nowoczesne technologie.

Zmiany klimatu, kurczące się zasoby naturalne i rosnąca liczba ludzi na Ziemi stawia przed rolnictwem szereg wyzwań. Dodatkowo założenia Europejskiego Zielonego Ładu nakładają na nich kolejne ograniczenia. Czy rolnictwo może pogodzić zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego z planowanymi regulacjami prawnymi?

Naukowcy wskazują, że ważną rolę w przebudowie unijnej polityki rolnej odegra rolnictwo zrównoważone, stanowiące złoty środek między produkcją ekologiczną a konwencjonalną. Jak wskazują autorzy raportu „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo” Polityki Insight, jednym z narzędzi, które pozwoli wdrażać założenia, jest rolnictwo zrównoważone, wykorzystujące nowoczesne technologie m.in. w ochronie roślin.

Wyniki analiz przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pokazują, że odpowiedzią na wyzwania rolnictwa jest rolnictwo zrównoważone, którego narzędziem stanie się rolnictwo precyzyjne, definiowane jako prowadzenie gospodarstwa rolnego przy wykorzystaniu technik cyfrowych do monitorowania i optymalizacji procesów produkcji rolnej. Stosowanie instrumentów rolnictwa precyzyjnego pozwala rolnikowi wdrażać ochronę roślin przy jednoczesnym ograniczeniu aplikowanych preparatów. Przytaczane w raporcie badania pokazują możliwość redukcji stosowania środków ochrony roślin średnio o 20 proc. Dzięki połączeniu rolnictwa zrównoważonego i nowoczesnych technologii występuje efekt synergii, a oba podejścia do produkcji żywności – ekologiczne i technologiczne – nie wykluczają się, lecz wzajemnie się uzupełniają. Zintegrowanie tych dwóch optyk może stać się tzw. „game changerem” w dążeniu do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”.

Już dziś polscy rolnicy sięgają po nowoczesne maszyny, które zwiększają precyzję aplikowania środków ochrony roślin. Pozwala to istotnie zmniejszyć ilość stosowanego produktu.

„Rolnicy stosujący się do zasad Integrowanej Ochrony Roślin z powodzeniem redukują ilość stosowanych środków ochrony roślin. Uprawa odmian opornych, prowadzenie działań prewencyjnych, a następnie stosowanie nowoczesnych opryskiwaczy pomaga im prowadzić uprawę z poszanowaniem środowiska” – mówi Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Producenci środków ochrony roślin od lat wspierają rolników w drodze do rolnictwa zrównoważonego. Rok rocznie nakłady ponoszone przez branżę na precyzyjne i cyfrowe technologie rosną i do 2030 roku mają osiągnąć wartość 10 mld euro. Producenci środków ochrony roślin organizują liczne targi, szkolenia i spotkania, by stworzyć rolnikom możliwość zapoznania się z nowościami technologicznymi i sprzętowymi. Są to wydarzenia, na których prezentują się wystawcy z różnych branż związanych z rolnictwem. Wiele nowych rozwiązań jest dostępnych w sprzedaży z inicjatywy członków PSOR – to odpowiedź na potrzeby rolników, wynikające ze stosowania kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (zbioru zasad, dzięki któremu możliwy jest zrównoważony rozwój rolnictwa).

Źródło informacji: Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

 


Source link

Leave a Comment