imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Najnowocześniejsze na świecie symulatory już egzaminują przyszłych maszynistów

1_41.jpg


W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów działają już nowoczesne symulatory pojazdów kolejowych przeznaczone do przeprowadzania egzaminów. Ich zakup dofinansowany został z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Od 2023 r. nastąpiły zmiany w egzaminach dla kandydatów na maszynistów. Wcześniej egzaminy prowadziły komercyjne jednostki, o różnym poziomie oferty edukacyjnej. Teraz egzaminy są państwowe, a jedynym organem upoważnionym do egzaminowania jest  Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) w Warszawie.

Egzaminy są kilkuetapowe. Ostatnim krokiem jest uzyskanie świadectwa maszynisty. Egzamin przebiega z wykorzystaniem jednych z najnowocześniejszych symulatorów na świecie.

W CEMM do dyspozycji zdających są symulatory lokomotywy elektrycznej, elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz lokomotywy manewrowej. To jedne z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych tego typu urządzeń na świecie.

Wyjątkowe w porównaniu z innymi symulatorami dostępnymi obecnie na rynku szkoleniowym w Polsce jest wyposażenie w ujednolicone pulpity, zgodne z obowiązującymi wymaganiami ergonomii i prawidłowego rozmieszczenia przyrządów. Zapewnia to miarodajne, porównywalne i powtarzalne prowadzenie egzaminów.

W symulatorach wykorzystane jest odwzorowanie rzeczywistych tras kolejowych. Symulatory zostały zakupione w ramach projektu dofinansowanego  ze środków unijnych pn. Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

W ramach projektu powstał również krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr gromadzi w jednym miejscu wszelkie dostępne informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej.

Wartość całkowita projektu wynosi ponad 48 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  to kwota prawie 41 mln zł.

Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację liczby zdarzeń kolejowych. Polska jest drugim obok Holandii krajem Unii Europejskiej wykorzystującym symulatory do egzaminowania kandydatów na maszynistów.

Na podst. MFiPR

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 


Source link

Leave a Comment