imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Łącznie 6,1 mld euro zostanie przeznaczonych na zrównoważone rybołówstwo

P040899-808763-5.jpg


Łącznie 6,1 mld euro zostanie przeznaczonych na zrównoważone rybołówstwo i ochronę społeczności rybackich w latach 2021-2027.

W lipcu 2021 r. posłowie zatwierdzili Europejski Fundusz Morski, Rybołówstwa i Akwakultury i sposób jego wydatkowania w ramach wieloletniego budżetu UE na lata 2021-27.

5,3 mld euro zostanie przeznaczonych na zarządzanie rybołówstwem, akwakulturą i flotami rybackimi. Pozostałe fundusze będą finansować doradztwo naukowe oraz kontrole i inspekcje, badania rynkowe oraz ochronę na morzu i nadzór morski.

Fundusz Morski jest zgodny ze wspólną polityką rybołówstwa, która określa zasady zrównoważonego zarządzania europejskimi flotami rybackimi i ochrony zasobów rybnych. W marcu 2021 r. Parlament Europejski uzgodnił stanowisko w sprawie reformy systemu kontroli rybołówstwa. Posłowie do PE chcą obowiązkowego zainstalowania kamer telewizji przemysłowej (CCTV) na pokładzie niektórych większych statków, nowych środków przeciwdziałających utracie narzędzi połowowych oraz lepszej identyfikowalności w całym łańcuchu żywnościowym, w tym produktów przetworzonych i importowanych.

Wsparcie dla społeczności rybackich

PE zauważa, że wiele społeczności rybackich mocno ucierpiało w wyniku pandemii koronawirusa. Fundusz ma zapewnić rekompensatę rybakom, którzy na stałe lub tymczasowo musieli zaprzestać działalności. Fundusz przewiduje też specjalne kwoty na wsparcie młodych rybaków (do 40 roku życia), którzy po raz pierwszy wpisują łódź do rejestru floty rybackiej UE. Państwa członkowskie z regionami najbardziej oddalonymi będą musiały przygotować plan działania dla zapewnienia pełnego wsparcia tym społecznościom rybackim, ponieważ są one często w najtrudniejszej sytuacji.

Dbanie o morza i oceany

Zgodnie z Zielonym Ładem, 30 proc. środków powinno zostać przeznaczonych na działania klimatyczne. Projekt uwzględnia również międzynarodowe zobowiązania UE dotyczące bezpiecznych, czystych oceanów i zrównoważonego zarządzania nimi.

Ponadto Fundusz ma się przyczynić do czystych i zdrowszych mórz i oceanów poprzez wsparcie zbierania utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich. Odpady z tworzyw sztucznych w coraz większym stopniu zanieczyszczają oceany. Według jednego z szacunków, do 2050 r. w oceanach pod względem wagi może być więcej plastiku niż ryb. Tworzywa sztuczne to jeden z siedmiu obszarów uznanych przez Komisję Europejską za kluczowe dla osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym w UE do 2050 roku. Natomiast europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym ma na celu stopniowe wycofywanie stosowania mikrodrobin plastiku.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment