imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Kryzys za nami, transformacja przed nami – czy polskie banki i firmy są gotowe na historyczne wyzwania?

DOC.20211027.40681817.1.jpg


Fot. Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Odbudowa gospodarki po pandemii, zielone inwestycje, cyfryzacja – wszystkie te, kluczowe z perspektywy świata biznesu i finansów tematy, poruszone zostały podczas siódmej edycji Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Przez dwa dni przedstawiciele banków, instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw prywatnych dyskutowali o szansach i wyzwaniach stojącymi przed polskim rynkiem w najbliższych miesiącach i latach.

Świętująca swoje 30-lecie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest symbolem udanej transformacji ekonomicznej Polski z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. Rozpoczynając działalność z jedynie pięcioma notowanymi spółkami, obecnie pochwalić się może ponad tysiącem emitentów i pozycją najważniejszej giełdy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nie dziwi więc fakt, że to właśnie jej siedziba w dniach 25-26 października gościła uczestników Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, zorganizowanego w kolejnej, przełomowej chwili dla polskiej gospodarki.

„Możemy śmiało powiedzieć, że uporaliśmy się z kryzysem i udało się nam przezwyciężyć negatywne skutki pandemii koronawirusa. Po zeszłorocznym spadku PKB widzimy obecnie bardzo silne odbicie, a wskaźniki makroekonomiczne wracają do poziomu sprzed pandemii. Aktualnie musimy skoncentrować się tak na nowych wyzwaniach, wynikających m.in. z realizacji unijnych celów klimatycznych, jak i szansach związanych z powrotem znacznej części przemysłu do Europy, w tym Polski” – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA.

Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej po raz siódmy zgromadził przedstawicieli wszystkich kluczowych podmiotów i sektorów tworzących polski ekosystem finansowy. W kolejnych debatach poświęconych strategicznym celom stojącymi przed krajową i globalną gospodarką brali udział reprezentanci największych banków komercyjnych, instytucji rządowych, think tanków. Kongres stanowił również okazję dla licznie przybyłych na wydarzenie przedsiębiorców – tak z dużych firm, jak i segmentu MŚP – do rozmowy z ekspertami, wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.

„Na początku tego roku bardzo niewiele osób zakładało, że w Polsce PKB wzrośnie powyżej 5 proc. – dziś jednak ta prognoza wydaje się realna. Należy jednak pokreślić, że w ostatnim czasie pojawiły się pewne czynniki ryzyka, które zagrażają osiągnięciu tego ambitnego celu. Najważniejszym z nich jest kryzys podażowy, wynikający z dużych wahań koniunktury i zerwania łańcucha dostaw. Średni czas oczekiwania na nowe półprzewodniki w Europie wzrósł nawet czterokrotnie, co negatywnie wpływa na nasze możliwości produkcyjne” – tłumaczył Paweł Borys.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju dodał, że zarówno konsumenci, jak i producenci, odczuwają skutki kryzysu energetycznego w postaci skokowego wzrostu cen surowców, co z kolei napędza inflację. Jako podstawowy instrument dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, pomimo opisanych przez siebie negatywnych, globalnych trendów, Paweł Borys wymienił przyspieszenie wzrostu inwestycji.

„Jeżeli zarówno w Polsce, jak i Europie zaobserwujemy odbicie inwestycji prywatnych i publicznych, to perspektywy wzrostu na 2022 i 2023 rok pozostaną optymistyczne. W tym kontekście cieszy decyzja Banku Gospodarstwa Krajowego o uruchomieniu Programu Inwestycji Strategicznych – na poziomie lokalnym sfinansowanych zostanie kilkaset projektów o wartości ponad 20 mld złotych. Nie należy zapominać również o wysiłkach instytucji rządowych wspierających przedsiębiorców czy to w postaci środków pieniężnych, czy to gwarancji finansowania inwestycji, a także o zaangażowaniu i poczuciu odpowiedzialności całego systemu bankowego w Polsce” – zaznaczył prezes PFR.

Osiem paneli dyskusyjnych zorganizowanych w ramach Kongresu dotyczyło kolejno: realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, wdrażania standardów ESG, cyfryzacji gospodarki, pobudzania popytu inwestycyjnego, przyszłości rynku energetycznego, ekonomicznych skutków pandemii oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, interwencjonizmu państwowego. Zgodnie z intencja organizatorów, pokryły one wszystkie obszary kluczowe zarówno z perspektywy sektora bankowego, jak i prywatnych firm – dyrektorów finansowych, menadżerów, specjalistów.

„W najbliższych latach do polskiej gospodarki – czy to za sprawą aktywności rządu, czy też środków unijnych – trafią miliardy euro. Musimy wykorzystać te rekordowe sumy przede wszystkim na rozwój i inwestycje, aby Polska awansowała w łańcuchu globalnej ekonomii. Nie należy wciąż opierać konkurencyjności gospodarki na niższych cenach. Naszą ambicją powinno stać się jednym z europejskich liderów innowacyjnej i zielonej gospodarki” – podkreślił Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Istotność tematów poruszanych podczas Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej potwierdził również jeden z wielu przedstawicieli świata biznesu zaproszonych do udziału w debatach – Jacek Matyjasik z firmy CERRAD, polskiego producenta płytek gresowych i klinkierowych, aktywnie działającej również na innych europejskich rynkach.

„Kongres organizowany jest w przełomowym dla Polski momencie – nie tylko wychodzimy z kryzysu pandemicznego, ale również stoimy u progu wielkiej transformacji energetycznej, która na trwałe zmieni zasady gry w europejskiej i globalnej gospodarce. Dla spółek taka jak CERRAD podejmowanie inwestycji proekologicznych jest prostym rachunkiem ekonomicznym, gdyż już teraz odczuwamy coraz wyższe koszty uzupełniania certyfikatów dwutlenku węgla. Poza tym chcemy pozycjonować się jako marka odpowiedzialna i wsłuchująca się w głos coraz bardziej świadomych konsumentów, co rekomendujemy również firmom z innych branż, które chcą stale wzmacniać swoją pozycję na krajowym i globalnym rynku” – powiedział Jacek Matyjasik.

Organizatorem Kongresu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej jest EKF – niezależny think tank koncentrujący się na tematyce gospodarczo-finansowej. Jego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. Współorganizatorami wydarzenia były: Bank Pekao SA oraz GPW w Warszawie, zaś partnerami strategicznymi – KUKE SA oraz Polski Fundusz Rozwoju.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment