imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Konferencja pt. „Substancje psychoaktywne w ruchu drogowym – problem, skala, konsekwencje”

1_50.jpg


Termin konferencji: 29.06.2021, godz. 11:00

Konferencja poświęcona była społecznym i prawnym aspektom używania alkoholu i narkotyków przez uczestników ruchu drogowego. Prelegenci z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Uniwersytetu Warszawskiego omawiali zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez kierowców, pieszych i pasażerów oraz wskazywali prawne i społeczne tego konsekwencje. Podjęli próbę oszacowania skali tego problemu społecznego. Zostały zaprezentowane wyniki ostatnich badań. Konferencja zorganizowana została w ramach kampanii BEZ CHEMII NA DRODZE stanowiącej element Narodowego Programu Zdrowia, prowadzonej przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Źródło informacji: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii  i Fundacja Poza Schematami


Source link

Leave a Comment