imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Kolejny udany debiut na warszawskiej giełdzie – InPost już na rynku CATALYST

DOC.20210716.39827421.1.jpg


Fot. PAP/M. Kmieciński (1)

W piątek 16 lipca na należącym do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rynku CATALYST (papiery dłużne) zadebiutowała spółka InPost. Firma wyemitowała obligacje o wartości 500 mln zł, z ustaloną datą wykupu na 29 czerwca 2027 roku.

Jak poinformował wiceprezes InPost S.A. Adam Aleksandrowicz, środki z emisji przeznaczone zostaną głównie na sfinansowanie nabycia przez InPost francuskiej spółki logistycznej Mondial Relay.

InPost wyemitował 1.000 obligacji o jednostkowej wartości 500 tys. zł. Były one oferowane w trybie oferty publicznej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (tj. bez wymogu sporządzenia prospektu lub memorandum informacyjnego). Obligacje przydzielono 21 inwestorom kwalifikowanym – w tym subfunduszom.

Emisja zapadających w czerwcu 2027 r. niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych w złotych osiągnęła więc ostateczną wartość 500 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M, powiększonej o 2,5 proc. marży.

Jak podkreślał podczas piątkowej uroczystości na warszawskiej giełdzie Adam Aleksandrowicz, emisja i związany z nią debiut na rynku CATALYST wynika z potrzeby refinansowania zadłużenia związanego z finansowaniem nabycia spółki Mondial Relay. Akwizycja, warta 513 mln euro, została sfinalizowania 1 lipca br., a francuska firma jest już częścią Grupy Kapitałowej InPost.

„Nasza strategia rozwoju uwzględnia ekspansję na największe rynki e-commerce w Europie – Wielką Brytanię, gdzie działamy już od kilku lat i Włochy. W oparciu o Mondial Ray chcemy teraz we Francji, krajach Beneluksu i Półwyspu Iberyjskiego powtórzyć taki sukces paczkomatów, jaki odnieśliśmy w Polsce” – mówił Aleksandrowicz.

Jak podkreślał wiceprezes InPost, debiut na warszawskim parkiecie stanowić będzie również wsparcie dla dalszego rozwoju firmy na rodzimym rynku. Obecnie posiada ona sieć ponad 13 tys. paczkomatów w całej Polsce, a ich liczba zwiększa się o ok. 100 tygodniowo.

„Dzięki dogodnemu umiejscowieniu paczkomatów oraz ich całodobowej dostępności, klienci odbierają swoje przesyłki po drodze z pracy lub sklepu, nie generując dodatkowego ruchu kołowego. Jednym z naszych strategicznych celów jest bowiem zminimalizowanie produkcji śladu węglowego – a paczkomat w relacji do tradycyjnej przesyłki kurierskiej oznacza emisję CO2 na poziomie ponad 60% w obszarach miejskich” – przekonywał Aleksandrowicz.

Przykładem przyjaznej środowisku i społecznościom lokalnym polityki spółki InPost jest m.in. program Green City, realizowany w porozumieniu z miastami w całej Polsce. W ramach projektu firma elektryfikuje swoją flotę samochodową. Wokół paczkomatów montowane są kostki antysmogowe. Z kolei kilka tygodni temu, w Sopocie, oddano do użytku pierwszą maszynę w pełni zasilaną fotowoltaicznie.

O InPost jako przykładzie sukcesu polskiego modelu biznesowego wspominał również Piotr Borowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Wartość emisji obligacji InPost jest bardzo znacząca jak na polskie warunki. Ten dziewiąty tegoroczny debiutant na rynku CATALYST prezentuje innowacyjność i dynamizm, pozwalające zdobywać zainteresowanie inwestorów” – mówił Borowski.

Przypomniał także, że InPost zdobył uznanie globalnych agencji ratingowych. W czerwcu br. Moody’s rozpoczął wydawanie ratingu dla spółki od poziomu „Ba2”. Odzwierciedla on silny profil finansowy firmy, z niewielkim zadłużeniem i solidną rentownością, wynikającą z konkurencyjnego modelu biznesowego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment