imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

IATA umacnia skalowalność swojej działalności operacyjnej dzięki przejściu na usługi zintegrowanego wsparcia i zarządzania aplikacjami oferowane przez Rimini Street

CP21_37_IATA_Client_AMS_SAP_PR_US_2400x750_Bizwire.jpg


Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli komercyjnych linii lotniczych, ciężko doświadczone gospodarczymi skutkami pandemii, zdaje sobie sprawę z większej produktywności uzyskanej dzięki połączonym rozwiązaniom w zakresie wsparcia; uwalnia zasoby IT w celu skoncentrowania się na odbudowie i ekspansji.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca oprogramowania i wiodący usługodawca zewnętrzny zapewniający usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, poinformowała, że Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA – International Air Transport Association), czołowe stowarzyszenie przewoźników komercyjnych z siedzibą w kanadyjskim Montrealu, zdecydowało się na usługi wsparcia i zarządzania aplikacjami (AMS) od Rimini Street dla aplikacji SAP ECC 6.0 i Business Object. Z uwagi na fakt, że sektor transportu lotniczego został głęboko dotknięty przez pandemię COVID-19, IATA podjęło strategiczne decyzje biznesowe w celu przejścia przez kryzys, w tym decyzję o powierzeniu podmiotom zewnętrznym kluczowych elementów usług IT w celu obniżenia kosztów operacyjnych. W wyniku przejścia na usługi Rimini Street, organizacja teraz może czerpać korzyści z połączonych rozwiązań w zakresie wsparcia, integrujących wsparcie aplikacji i usługi zarządzane, pozwalając IATA na spełnienie wymogów biznesowych w odbudowie po pandemii.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210624005278/en/.

Spełnienie indywidualnych potrzeb IATA w zakresie wsparcia aplikacji SAP w celu zapewnienia szybkiego rozwoju

Z siedzibą w Montrealu i biurami wykonawczymi w Genewie, w Szwajcarii, IATA jest stowarzyszeniem branżowym komercyjnych linii lotniczych reprezentujących 82% światowego ruchu lotniczego i zarządza systemami finansowymi i systemami wsparcia na rzecz branży komercyjnego transportu lotniczego za pośrednictwem swojego działu IT. Ze względu na kryzys gospodarczy w branży transportu lotniczego dział wsparcia SAP w IATA bardzo ucierpiał. Zrzeszenie miało świadomość zmieniającej się sytuacji gospodarczej w czasie, gdy sektor ten zaczynał się podnosić po pandemii i zdawano sobie sprawę, że działalność lotnicza może zostać przywrócona w każdej chwili, niosąc za sobą potrzebę zwinności i skalowalności w obszarze IT. IATA zaczęło sprawdzać różne opcje zewnętrznych usług wsparcia po zapoznaniu się z najnowszym raportem Gartnera [1], w którym wskazano na wzrost tego rynku. Zdecydowali się na umocnienie wsparcia swojego systemu SAP i zarządzania nim poprzez wybór połączonych rozwiązań wsparcia od Rimini Street w celu czerpania korzyści z nieustannych usprawnień i redukcji potencjalnych zagrożeń, podczas gdy działalność zaczynała przyspieszać, a rynek komercyjnych przewozów lotniczych ponownie został otwarty. Rimini Street była również w stanie uchwycić i spełnić wymogi biznesowe IATA dzięki jedynemu w swoim rodzaju katalogowi usług, który usprawnia realizację usług IT. IATA również korzysta z usług opracowanych na potrzeby konserwacji profilaktycznej i aktywnego rozwiązywania problemów w celu poprawy wydajności systemu.

„Od początku byliśmy pewni, że możemy współpracować wyłącznie z zaufanym dostawcą usług wsparcia w celu zminimalizowania ryzyka, a w raporcie Gartnera stwierdzono wprost, że Rimini Street zajmuje czołową pozycję na rynku usług wsparcia – powiedział Pascal Buchner, dyrektor ds. IT, i CIO w IATA. – Rimini Street wyróżnia się na tle konkurencji ze względu na swoją reputację i ofertę zawierającą zarówno wsparcie oprogramowania SAP, jak i usługi zarządzania aplikacjami, a my chcieliśmy to połączyć”.

Uproszczony model operacyjny zmieniający niepewność w przewidywalność

Rimini Street stosuje ujednolicone rozwiązania wsparcia, zapewniając unikatowe połączenie wsparcia SAP i usług zarządzania aplikacjami. Od czasu zdecydowania się na ofertę Rimini Street, IATA już zdążyło ograniczyć opóźnienia w zakresie IT, czerpiąc korzyści z większej przejrzystości swoich działań i zwinnego modelu usprawniania systemu.

„Od rozpoczęcia pracy z Rimini Street dostrzegliśmy natychmiastową poprawę we wsparciu i zarządzaniu aplikacjami SAP. Proces wdrożenia był szybki i bezproblemowy, i teraz mamy dużo lepszy wgląd w nasze zadania i pulpity – dodał Buchner. – Nasz zespół SAP nieustannie dostarcza pozytywnej informacji zwrotnej o jakości wsparcia Rimini Street. Nie żałujemy naszego wyboru usługodawcy, wręcz przeciwnie, czujemy, że możemy zapewnić naszym wewnętrznym interesariuszom jeszcze wyższą wartość niż uprzednio”.

„Rimini Street z radością pomaga IATA w maksymalizacji wartości aplikacji SAP dzięki ujednoliconemu wsparciu, które podnosi produktywność działalności operacyjnej. IATA może obecnie skupić się na pozyskaniu wyższego kapitału obrotowego i skierować środki z budżetu i zasoby IT na strategiczne inicjatywy, które pomogą członkom zrzeszenia przejść przez obecny kryzys gospodarczy” – powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes grupy i dyrektor generalna na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Rimini Street. – W celu lepszego przygotowania organizacji na przyszły rozwój, IATA dołącza do ponad 4000 organizacji na całym świecie, które zdecydowały się na wybór usług Rimini Street w celu rozwiązania bieżących problemów budżetowych, ciesząc się lepszą zwinnością i niższym ryzykiem w zakresie świadczenia usług”.

Zarejestruj się, aby dołączyć do czatu z klientem z udziałem IATA i Rimini Street na temat trzech najlepszych sposobów usprawnienia wsparcia SAP z zastosowaniem AMS we wtorek, 29 czerwca o godzinie 11:00 brytyjskiego czasu letniego.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka notowana w indeksie Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Do dziś ponad 4000 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995) Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Czynniki ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania ekonomicznych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz działania podejmowane przez organy rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której Rimini Street prowadzi działalność; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia przez Rimini Street dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych Rimini Street i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych Rimini Street serii A pozostających w obrocie; zdolność spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz jej zdolność do wyeliminowania zidentyfikowanych istotnych słabości w ramach kontroli wewnętrznej, w tym w odniesieniu do księgowego ujęcia gwarancji spółki; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych przez Rimini Street produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w niedalekiej przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Kwartalnym Sprawozdaniu Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 10 maja 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Roczne Sprawozdania Rimini Street składane na formularzu 10-K, Kwartalne Sprawozdania składane na formularzu 10-Q, Bieżące Sprawozdania składane na formularzy 8-K i inne sprawozdania przedkładane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

[1] Gartner, “Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs” [Prognozy 2020: negocjacja kontraktów dot. oprogramowania i usług w chmurze w celu zarządzania rozwojem rynku i obniżenia kosztów zastanych], Jo Liversidge, Frances Karamouzis i in., 18 grudnia 2019.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210624005278/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment