imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Ferreira: do tej pory KE wypłaciła 253 mld euro w ramach polityki spójności na lata 2014-2020

50460886971_dc3a5937b1_c-2.jpg


Do tej pory Komisja Europejska wypłaciła 253 mld euro w ramach polityki spójności na lata 2014-2020; to 62 proc. planowanych środków – poinformowała unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Podczas zdalnego wystąpienia w Europejskim Komitecie Regionów komisarz podkreśliła, że wdrażanie programów unijnych na lata 2014-2020 przebiega pomyślnie, biorąc pod uwagę bezprecedensowe okoliczności pandemii, z jakimi trzeba było się zmierzyć.

„Do tej pory Komisja wypłaciła 253 mld euro. To 62 proc. planowanych środków. Liczby te obejmują REACT-EU, który, jak wiadomo, był pierwszym instrumentem, w którym zainwestowano w ramach Next Generation EU (Funduszu Odbudowy)” – powiedziała Ferreira.

Komisarz zaznaczyła przy tym, że KE dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić jak najszybszą reakcję na kryzys.

„Od początku działaliśmy szybko, będąc jednymi z pierwszych reagujących na kryzys, i jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić to do samego końca. W 2022 i 2023 r. konieczne będą nadzwyczajne wysiłki, aby zainwestować pozostałe 38 proc. programów i uniknąć ich odcięcia” – zauważyła.

Daty, na które wskazała komisarz, wynikają z mechanizmu nazwanego zasadą n+3. Fundusze przyznane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie można wykorzystać do roku 2023. Jeżeli do tego czasu krajowi członkowskiemu nie uda się wydać wszystkich środków przyznanych na perspektywę finansową, będzie musiał zwrócić niewykorzystaną nadwyżkę do budżetu UE.

Ferreira zapowiedziała ponadto, że na początku lutego KE opublikuje 8. Raport na temat spójności, dotyczący stanu regionów i miast Europy. Raport analizuje wkład polityki spójności w konwergencję, czyli zbliżenie poziomu wskaźników gospodarczych państw członkowskich UE do wspólnej średniej, w ciągu ostatniej dekady. Dokument pokaże również rolę, jaką polityka spójności odegrała w czasie kryzysu, kiedy w wielu państwach członkowskich stanowiła równowartość ponad połowy inwestycji publicznych.

„Raport analizuje też nasz wkład w długoterminową odbudowę, w zieloną transformację obejmującą wszystkie regiony oraz w unikanie przepaści cyfrowej. Jasne jest, że Europa potrzebuje polityki spójności i skutecznego jej wdrażania” – podkreśliła komisarz.

Polityka spójności współfinansuje realizację setek tysięcy inwestycji w całej Europie. Wspiera inwestycje, z których codziennie korzystają  miliony Europejczyków. Przykładowe projekty, które powstają przy wsparciu polityki spójności i współfinansowania krajowego, to m.in. budowa dróg, linii kolejowych, oczyszczalni ścieków, sieci energetycznych i szerokopasmowego internetu.

Polska jest największym w EU beneficjentem środków na realizację polityki spójności; z programów lata 2014-2020 przypadło nam 82,5 mld euro. Z szacunków resort funduszy i polityki regionalnej wynika, że 73 proc. puli środków unijnych zostało już wydatkowanych i rozliczonych z Komisją Europejską, co daje nam pod tym względem drugie miejsce w Unii Europejskiej.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment