imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Europosłowie zatwierdzili nowy, „bardziej integracyjny” program Erasmus+

20181204_EP-080755A_DHO_203_RESIZED_M.JPG


Europosłowie przyjęli we wtorek program ERASMUS+ na lata 2021–2027. To najważniejszy program unijny w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych, młodzieży i sportu.

Program, który w dużym stopniu przyczynia się do budowania europejskiej tożsamości, będzie mieć w latach 2021–2027 prawie dwukrotnie wyższy budżet (ponad 28 mld euro z różnych źródeł) w porównaniu z poprzednią edycją (14,7 mld euro). W ostatniej fazie rozmów z Radą UE europosłowie wynegocjowali zasilenie budżetu programu dodatkową kwotą 1,7 mld euro.

Podczas debaty plenarnej poprzedzającej zatwierdzenie ERASMUS+ większość mówców wskazywała, że Covid-19 wpłynął na życie młodych ludzi; eurodeputowani podkreślali też znaczenie tego programu, który jest oceniany przez obywateli UE w ankietach jako najbardziej udany ze wszystkich programów UE dla przyszłych pokoleń Europejczyków.

Nowy ERASMUS+ oferuje więcej narzędzi i funduszy, by wspierać integrację społeczną. Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą opracować plany działania, aby ułatwić dostęp do uczenia się osobom, które zwykle mają ku temu mniej możliwości – osobom z niepełnosprawnościami, żyjącym w ubóstwie, mieszkającym w oddalonych miejscach lub migrantów. Program ma poprawić mobilność tych uczestników.

Osoby, które nie posiadają środków na wstępne koszty udziału w programie (np. na zakup biletu kolejowego lub rezerwację zakwaterowania), mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie, na przykład w postaci zaliczek. Nie można odrzucić wniosku z powodu zbyt wysokich kosztów, jeżeli koszty te zapewniają integrację.

W nowej edycji programu Erasmus+ dorośli kształcący się w innym kraju Unii będą mogli przedłużyć pobyt w nim do sześciu miesięcy. Dzięki temu osoby w różnym wieku i z różnych środowisk będą mogły zdobywać nowe umiejętności zawodowe i doświadczenie. Tym samym, jak wskazuje PE, będą mogły lepiej przystosować się do zmian, jakie niosą ze sobą transformacja cyfrowa i ekologiczna oraz pandemia COVID-19.

Nowy Erasmus+ ma być mniej skomplikowany – wnioskodawcy będą mogli korzystać z łatwego w obsłudze oprogramowania, będzie też znacznie mniej formalności administracyjnych. Z programu będą finansowane partnerstwa na małą skalę, takie jak stowarzyszenia młodzieży i kluby sportowe.

Program ma się także przyczynić do osiągania unijnych celów, jeżeli chodzi o wydatki na działania klimatyczne – pod tym względem będzie podlegać ocenie. Na przykład ma się zmniejszyć ślad środowiskowy programu, a to dzięki zachęcaniu jego uczestników do korzystania z przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Częścią nowej edycji Erasmus+ będzie inicjatywa Discover EU. Dzięki niej młodzi ludzie będą mogli ubiegać się o bezpłatny bilet kolejowy na podróże po Europie, by uczyć się (np. by wziąć udział w intensywnym kursie językowym lub w warsztatach muzealnych) i by odkrywać kulturową i językową różnorodność Europy.

Dzięki inicjatywie „Uniwersytety Europejskie” studenci będą mogli zdobyć dyplom w trybie łączenia studiów w kilku krajach UE. Z kolei trzecia inicjatywa, „Centra doskonałości zawodowej”, sprawi, że powstaną lokalne, połączone ze sobą na poziomie międzynarodowym „ekosystemy umiejętności”.

Aby przejście od poprzedniego do nowego okresu programowania przebiegało sprawnie, przepisy rozporządzenia przewidują, że nowy program Erasmus+ wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła już zaproszenia do składania wniosków i w wielu państwach członkowskich są już one przyjmowane.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment