imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Europosłowie z Komisji Transportu nawołują do zaprzestania zmian czasu z letniego na zimowy

20181004_EP-077038B_MCU_053-Modifier_RESIZED_M.jpg


Niemal w przededniu kolejnej sezonowej zmiany czasu europosłowie zajmujący się transportem nawołują państwa członkowskie UE do przyśpieszenia prac i reakcji na stanowisko obywateli, którzy nie chcą przestawiać zegarów.

W marcu 2019 roku Parlament Europejski głosował w sprawie zaprzestania sezonowych zmian czasu na wiosnę i jesień od 2021 roku. Propozycja nie wpisała się jednak w cele Rady Unii Europejskiej, której przez dwa lata nie udało się ustalić wspólnego stanowiska.

Niemal w przededniu kolejnej zmiany czasu z zimowego na letni parlamentarny sprawozdawca, szwedzki europoseł Johan Danielsson powiedział, że to ważne, żeby wsłuchano się w głos obywateli, którzy domagają się zaprzestania zmian czasu.

“Rekordowe 4,6 miliony osób wyraziło swoje zdanie podczas konsultacji społecznych” – zauważył Danielsson. “Jest to temat szczególnie bliski naszym obywatelom i obywatelkom, i musimy pokazać im, że poważnie do niego podchodzimy. Szacuje się, że 20 proc. populacji cierpi na fizyczne lub psychiczne problemy wywołane zmianą czasu. To często przedstawiciele i przedstawicielki najbardziej narażonych grup: dzieci, osoby starsze, osoby chronicznie chore. Mam szczerą nadzieję, że państwa UE skończą ze swoją opieszałością i siądą przy stole negocjacyjnym, żeby bez dalszych opóźnień zgodzić się na zaprzestanie zmian czasu w Unii” – dodał europoseł.

Przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki, Francuska Karima Delli podkreśliła, że 84 proc. obywateli i obywatelek UE opowiada się za zaprzestaniem zmian czasu z letniego na zimowy, które – jak wskazują liczne badania – mają negatywny wpływ na nasze zdrowie.

“Jest jasnym, że trzeba zaprzestać sezonowych zmian czasu, a państwa UE muszą same uzgodnić wybór najlepszej strefy czasowej dla własnego regionu. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli nie zaczniemy rozmów na ten temat jak najszybciej, jak to możliwe” – zaznaczyła Delli.

W odpowiedzi na inicjatywy obywatelskie, w lutym 2018 r. Parlament wezwał Komisję Europejską do oceny dyrektywy w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego i, jeśli okaże się to konieczne, przedstawienia propozycji zmian.

Po procesie oceny, w którym otrzymano 4,6 milionów odpowiedzi, w tym 84 proc. z nich za zaprzestaniem sezonowych zmian czasu, Komisja przedstawiła propozycję, która została następnie, w 2019 roku, poprawiona przez Parlament. Aby nowe przepisy weszły w życie, Parlament musi dojść do porozumienia z ministrami UE.

Pierwsze ujednolicenie przepisów dotyczących czasu letniego na terenie UE miało miejsce w 1980 roku, kiedy wprowadzono wspólną datę przesunięcia zegarów ze względu na wspólny rynek – wcześniej daty zmian czasu nie pokrywały się. Obecna dyrektywa dotycząca zmian czasu zobowiązuje państwa UE do przejścia z czasu z zimowego na letni w ostatnią niedzielę marca i z powrotem do czasu standardowego w ostatnią niedzielę października.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment