imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Eiffel Investment Group otwiera swoje biuro w Warszawie z zamiarem przyspieszenia transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej

DOC.20240301.47804750.1.jpg


– Eiffel Investment Group ogłosiła wczoraj otwarcie swojego biura w Warszawie, co pozwoli zintensyfikować inwestycje w regionie, w którym od 2018 r. zainwestowała już ponad 500 mln euro.

– Eiffel i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) ogłaszają bezprecedensową współpracę, której celem jest finansowanie projektów związanych z energią odnawialną na rynku Polskim i poza nim.

– Pierwsza wspólna inwestycja została już uruchomiona i obejmowała wsparcie PL-SUN Sp. z o.o. kwotą 45 mln euro, co umożliwiło sfinansowanie budowy 16 farm fotowoltaicznych w Polsce w ramach portfolio należącego do zamkniętego funduszu inwestycyjnego „Atsinaujinančios energetikos investicijos” zarządzanego przez Lords LB Asset Management.

Ponad 500 mln euro zainwestowanych w zieloną infrastrukturę w Europie Środkowo-Wschodniej

Zarządzając aktywami o wartości 6 mld euro, Eiffel Investment Group jest kluczowym graczem rynku zielonych inwestycji i finansowania transformacji energetycznej w Europie. Grupa zapewnia bezpieczne kredytowanie w projektach związanych z energią odnawialną odpowiadając tym samym na wyzwania finansowe, z jakimi mierzą się deweloperzy, kiedy dofinansowanie bankowe na rozpoczęcie inwestycji jest ograniczone lub niedostępne. Eiffel angażuje się również finansowo w rozwój projektów transformacji. Dodatkowo grupa Eiffel jest znaczącym podmiotem zapewniającym prywatne fundusze i prywatne instrumenty kredytowe firmom, które działają na rzecz transformacji energetycznej lub muszą zainwestować w celu obniżenia swojego śladu węglowego.

Od 2018 r. Eiffel zainwestowała ponad 500 mln euro w projekty transformacji energetycznej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Kolejnym krokiem zwiększającym zaangażowanie Eiffel na rynku Europy Środkowo-Wschodniej było powołanie w 2022 r. Pana Michała Kurtyki, byłego Ministra Klimatu, na stanowisko strategicznego doradcy. W roku 2024 Eiffel otwiera swoje biuro w Warszawie i ogłasza przełomowy sojusz z EBOR, którego celem jest przyspieszenie inwestycji w regionie.

„Polska jest kluczowym rynkiem dla europejskiej transformacji energetycznej i niezależności Europy. Rosnące zaangażowanie w transformację energetyczną Polski i jej potencjał rozwoju zielonej infrastruktury doskonale wpisują się w naszą długofalową strategię inwestycyjną i obszar zainteresowania – powiedział Fabrice Dumonteil, prezes Eiffel Investment Group. – Wierzymy, że nasza obecność w Warszawie w połączeniu ze współpracą z EBOR, pozwolą nam jeszcze bardziej przyspieszyć tempo inwestycji w tym regionie”.

Partnerstwo finansowe w celu przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej

EBOR zawiązuje partnerstwo z Eiffel Investment Group w ramach wyjątkowej współpracy zmierzającej do wsparcia tego rozwoju. Obie instytucje podpisały umowę o współpracy, aby wspólnie oferować finansowanie pomostowe, które pozwoli na przyspieszenie transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. To wyjątkowe partnerstwo wykorzystuje synergię wiodącej roli EBOR jako inwestora instytucjonalnego, z portfelem inwestycji na poziomie około 14 mld euro od 1991 r. oraz niepowtarzalnych kompetencji Grupy Eiffel w zakresie finansowania pomostowego zdobytych w 180 transakcjach w sektorze transformacji energetycznej.

Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna w EBOR odpowiadająca za Europę Środkowo-Wschodnią i Kraje Bałtyckie deklaruje:

„Odblokowanie dodatkowych środków finansowych na rzecz sektora energii odnawialnej w Polsce ma kluczowe znaczenie w realizacji jej ambitnych celów zielonej transformacji. Szczególnie cieszy mnie, że ten pierwszy wspólny projekt współpracy EBOR i Eiffel zwiększy moce wytwarzania energii odnawialnej w Polsce i pomoże jej w procesie tranzycji na bardziej zielony i zrównoważony model rynku energii”.

Pierwsze 45 mln euro wesprze realizację 16 projektów farm fotowoltaicznych w Polsce

EBOR i Eiffel Investment Group ogłosiły dzisiaj wsparcie pomostowe w wysokości 45 mln euro dla spółki PL-SUN Sp. z o.o. na budowę portfela 16 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 115 MWp.

Właścicielem spółki PL SUN Sp. z o.o. jest fundusz zarządzany przez LB Asset Management, wiodącą spółkę zarządzającą inwestycjami z Litwy, która na koniec 2023 r. miała w swoim portfelu inwestycje o łącznej wartości ponad 1,1 mld euro.

Andrius Stonkus, partner i dyrektor ds. komunikacji w Lords LB, powiedział:

„Ta transakcja jest znaczącym krokiem w realizacji przez Lords LB Asset Management portfela projektów fotowoltaicznych w Polsce. Cieszę się, że pozwoli to nie tylko na budowę infrastruktury energii odnawialnej w Polsce, ale również pomoże jej osiągnąć strategiczne cele w zakresie zielonej energii”.

Kredyt pomostowy zapewniony w równych częściach po 22,5 mln euro przez każdą z instytucji, sfinansuje budowę farm fotowoltaicznych, które mają wygenerować łącznie 131,7 GWh energii i zaoszczędzić ponad 80 tys. ton emisji CO2 rocznie.

Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group jako fundusz zarządzający aktywami, z portfelem aktywów w wysokości 6 mld euro (stan na koniec 2023 r., w tym kredyty niewykorzystane). Klientami grupy są duże podmioty inwestycyjne, między innymi ubezpieczyciele, fundusze emerytalne, banki, duże firmy rodzinne, inwestorzy publiczni itp., ale również inwestorzy indywidualni poprzez sieci dystrybucji.

Wspierani przez Impala Group przedsiębiorcy Jacquesa Veyrata, Eiffel Investment Group mogą pochwalić się dużymi kompetencjami i znajomością rynku szczególnie w obszarze transformacji energetycznej oraz opieki zdrowotnej, rolnictwa czy przemysłu cyfrowego. Eiffel finansuje firmy i ich aktywa stosując cztery podstawowe strategie: private debt, private equity, infrastruktura transformacji energetycznej oraz instrumenty giełdowe.

Eiffel Investment Group inwestuje w zrównoważoną przyszłość. Jej strategie inwestycyjne stawiają sobie za cel nie tylko dobre wyniki finansowe, ale również osiąganie pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Zespół Eiffel Investment Group liczy około 100 utalentowanych profesjonalistów w biurach we Francji (Paryż), Holandii (Amsterdam), USA (Nowy Jork) i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Abu Zabi).

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EBOR jest jednym z wiodących inwestorów instytucjonalnych w Polsce. Od początku swojej działalności na jej terenie w 1991 r. Bank zainwestował ponad 13,9 mld euro w 515 projektów w Polsce. Wspieranie Polski w przejściu na gospodarkę nisko-emisyjną oraz dalszy rozwój jej rynków kapitałowych i roli sektora prywatnego to dwa najważniejsze priorytety działalność EBOR w Polsce.

Lords LB Asset Management

Lords LB Asset Management zarządza obecnie wieloma przedsięwzięciami inwestycyjnymi: 16 funduszami nieruchomości, jednym prywatnym funduszem kapitałowym, jednym funduszem infrastruktury i energii oraz trzema spółkami inwestycyjnymi. Łączna suma zarządzanych aktywów we wszystkich przedsięwzięciach na koniec 2023 r. wynosiła 1,08 mld euro.

Źródło informacji: Eiffel Investment Group

 


Source link

Leave a Comment