imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Drugi raport Wedla „Z przyjemnością dla przyszłości”. Droga ku zrównoważonemu rozwojowi, a na niej pierwszy krok do dekarbonizacji

7.jpg


Wedel dzieli się z interesariuszami swoim podejściem do zrównoważonego rozwoju, przedstawiając dane niefinansowe za rok 2022 r. według standardu GRI. Obliczenie śladu węglowego i podjęcie zobowiązania wdrożenia pomiaru emisji CO2 w organizacji, jako stałego elementu wewnętrznej kontroli, to krok milowy w historii czekoladowej marki w obszarze ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny).

Do tej pory konieczność raportowania w zakresie pozafinansowym dotyczyła jedynie około 12 tysięcy firm zobowiązanych na gruncie dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Po wejściu w życie wytycznych CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) szacuje się, że te obowiązki obejmą około 50 tysięcy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Wedel pozostaje więc w gronie firm, które, jeszcze przed wdrożeniem regulacji, z własnej woli wydają raport.

„Raport jest wynikiem prac osób reprezentujących wszystkie obszary naszej organizacji. Jesteśmy dumni i wdzięczni naszym pracownikom, że w tak trudnym czasie, pandemii i kryzysu wojennego, zapoczątkowaliśmy szereg istotnych procesów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, zarówno na poziomie tworzenia polityk wewnętrznych, jak i zaangażowania interesariuszy zewnętrznych. Kluczowym działaniem w 2022 roku było dla nas obliczenie śladu węglowego w 3 zakresach. To pierwszy i najważniejszy krok do przygotowania strategii dekarbonizacji dla naszej firmy jako realnej odpowiedzi na wyzwania klimatyczne” – tłumaczy Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel.

„E” – Z przyjemnością wychodzimy przed szereg

W obliczu kryzysu klimatycznego, mając świadomość, że główne zasoby firmy pochodzą z natury, Wedel nie pozostaje obojętny wobec globalnych wyzwań. Firma ogranicza emisję CO2 m.in. poprzez zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu 12 616 ton CO2 nie trafiło do atmosfery w 2022 r. Redukcja śladu węglowego w Wedlu to także ograniczanie zużycia energii elektrycznej, gazu, ekoprojektowanie opakowań czy odpowiedzialnie zarządzanie odpadami.

„Raportowanie mobilizuje do mierzenia się z szerszą perspektywą przeciwdziałania zmianom środowiskowym, w tym dekarbonizacją. To dobry moment, żeby zacząć testować i wdrażać rozwiązania bez legislacyjnego przymusu” – uważa Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej i ESG.

Projekt tworzenia strategii dekarbonizacji prowadzony jest zgodnie z metodologią GHG Protocol.

„S” – Z przyjemnością budujemy relacje

Wedel mocno utożsamia się ze swoim hasłem „Nasz przepis to ludzie”. Od lat stawia na równość oraz różnorodność, tworząc przyjazne i rozwojowe miejsce pracy. Wedlowska, oddolna Grupa ds. Różnorodności i Włączania proponuje i wdraża liczne inicjatywy w tym obszarze. Sztandarowym projektem popularyzującym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest program „CzekoSprawni”.

Ważnym obszarem przeciwdziałania dyskryminacji w firmie jest także sprawiedliwe i transparentne wynagradzanie oraz awansowanie osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach i wykonujących tę samą pracę bez względu na płeć.

„G” – Z przyjemnością się rozwijamy

Na wyzwania współczesnego świata Wedel odpowiada jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner. Kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju firma upatruje w kulturze organizacyjnej opartej na partnerstwie.

Budowanie ładu organizacyjnego w Wedlu wspiera kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności. Posiadane certyfikaty, m.in. BRC, IFS, RSPO, ISO 9001 oraz wdrożony ostatnio Rainforest Alliance, potwierdzają stosowanie międzynarodowych standardów. Istotne w tym procesie są także: kompleksowy program zrównoważonego pozyskiwania kluczowych surowców czy procedura zachęcająca dostawców do zrównoważonej produkcji.

Link do raportu: https://wedel.pl/uploads/media/default/0001/03/d41a7dbc3e65ff89862e2ac003531ecb27785c87.pdf 

Źródło informacji: Wedel 


Source link

Leave a Comment