imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Dr Sławomir Dudek: przejrzystość finansów publicznych to jeden z priorytetów dla nowego rządu

00031000_0.jpg


Jak zaznacza w rozmowie z serwisem PAP MediaRoom dr Sławomir Dudek, założyciel i prezes Instytutu Finansów Publicznych, jednym z głównych zadań stojących przed nowym rządem jest przywrócenie przejrzystości systemowi finansów publicznych.

„Przez wiele lat naruszano niestety art. 219 Konstytucji RP, w związku z czym wielomiliardowe wydatki były >>ukrywane<< w przeróżnych funduszach i pozbawiane jakiejkolwiek kontroli” – mówi ekspert.

Prezes IFP oraz Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, przygotowali raport pt. „Stabilny i przejrzysty budżet pod kontrolą obywateli. Plan Naprawy Finansów Publicznych”. Dokument zawiera przede wszystkim listę 25 rekomendowanych działań porządkujących ten kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki obszar.

Dr Dudek podkreśla, że w pierwszej kolejności należy podjąć działania przywracające konstytucyjną rangę ustawy budżetowej oraz jej podstawy charakter w planowaniu, monitorowaniu i sprawozdawaniu finansów publicznych. 

„Musimy też uszczelnić i dokonać przeglądu reguły wydatkowej oraz wprowadzić planowanie wieloletnie. To są bowiem jedne z kamieni milowych koniecznych do odblokowania środków z KPO, a także warunek skutecznego przywrócenia finansom i instytucjom publicznym wiarygodności oraz zaufania społecznego” – wyjaśnia ekspert.

Jak dodaje, stan finansów publicznych nie jest jeszcze bardzo zły. Polska ma co prawda nadmierny deficyt i znaczący dług publiczny, ale nie jest to jeszcze poziom krytyczny. Natomiast system finansów publicznych w ocenie ekonomistów jest w kryzysie i pilnie musimy zadbać o przejrzystość finansów publicznych, właściwą kontrolę demokratyczną nad planowaniem i realizowaniem budżetu oraz sprawność działania instytucji powołanych do zarządzania środkami finansowymi obywateli.

Więcej informacji odnaleźć można na stronie Instytutu Finansów Publicznych.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment