imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Bank Pekao: mocny wynikowo III kwartał 2023 r. i czas zmian w organizacji

00051000_0.jpg


1,716 mld zł skonsolidowanego zysku netto, skok w kredytach hipotecznych i pożyczkach, dobry wynik bankowości dla firm oraz niskie koszty ryzyka – Bank Pekao S.A. korzysta z dobrej koniunktury i wprowadza zmiany, m.in. korzystne dla frankowiczów Bezpieczne ugody 2%.

Skonsolidowany zysk Pekao w III kwartale br. wyniósł 1,716 mld zł wobec 544 mln zł straty rok wcześniej. Zysk w III kwartale 2023 r. był o 1 proc. wyższy od osiągniętego w II kw. br. Po dziewięciu miesiącach tego roku zysk banku sięgnął 4,855 mld zł i był prawie sześć razy wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Bank zajmuje pierwsze miejsce w rankingu ofert dla młodych klientów, a z aplikacji mobilnej korzysta 3,1 mln aktywnych użytkowników.

Dobra pozycja finansowa Banku Pekao umożliwia przeprowadzenie zmian polepszających zarówno relacje z klientami, jak i dobrostan pracowników banku.

„Trzeci kwartał br. jest bardzo dobry pod względem finansowym, ale jest to także czas zmian. Zakończyliśmy proces przenoszenia pracowników do multi-branchów zlokalizowanych w Łodzi, Lublinie, Krakowie, Gdańsku i Katowicach. Obsługa firm, bankowość prywatna, ale też call center, informatycy, jednostki wsparcia pracują już w nowoczesnych budynkach w standardzie centrali, żeby jakość i komfort pracy były jak najwyższe” – podkreśla Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.

Dodaje, że wzrósł także wskaźnik zaangażowania pracowników banku.

„Badamy to regularnie co roku, bo chcemy, aby nasi pracownicy byli jak najbardziej usatysfakcjonowani z pracy w Banku Pekao i żeby przekładało się to na jakość usług oferowanych klientom. 64 proc. zaangażowania to wskaźnik wyższy niż średnia w całym sektorze bankowym, która wynosi 42 proc.” – mówi.

2 października 2023 r. Bank Pekao uruchomił program Bezpieczna ugoda 2%. Kredyty walutowe zaciągnięte przez klientów Banku Pekao zostają potraktowane od samego początku jako złotowe, oprocentowane na 2 proc. Bank podlicza wszystkie wpłaty klienta i po przeliczeniu na złote może stwierdzić, czy kredyt został już spłacony. Jeżeli powstała nadpłata, bank ją zwróci, po czym wyda zgodę na wykreślenie kredytu z hipoteki i zakończenie umowy.

„Ugoda jest bezpieczna, korzystna, bez kruczków prawnych i gwiazdek, z oprocentowaniem ustalonym na 2 proc. od momentu jej zaciągnięcia do spłaty kredytu, bez marż, prowizji czy dodatkowych kosztów” – zaznacza Paweł Strączyński, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Uzupełnia, że jeżeli klientowi pozostaje saldo do spłaty, bank proponuje dalsze trwanie kredytu również jako złotowego, oprocentowanego przez najbliższe 5 lat na stałą stawkę oprocentowania w wysokości 2 proc.

Bezpieczna ugoda 2% cieszy się dużym zainteresowaniem. Z dotychczasowych kontaktów z klientami wynika, że zaledwie 10 proc. z nich nie jest zainteresowanych jej zawarciem.

Paweł Strączyński wskazuje, że sprzedaż kredytów hipotecznych w III kw. 2023 r., napędzona rządowym Bezpiecznym Kredytem 2%, osiągnęła poziom 3,55 mld zł, czyli 7-krotnie więcej wobec III kw. 2022 roku. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła o 15 proc. 

„We wrześniu osiągnęliśmy rekordowy wolumen sprzedaży kredytów na poziomie ponad 1,7 mld zł. W sierpniu i wrześniu 2023 roku udział rynkowy w wolumenie sprzedaży banku był powyżej 26 proc. Od początku roku sprzedaż wyniosła 5,53 mld zł, co stanowi wzrost o 82,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Również dynamika wzrostu w porównaniu do całego sektora bankowego jest wyższa” – zaznaczył wiceprezes.

W opinii Ernesta Pytlarczyka, głównego ekonomisty Banku Pekao S.A., bank jest beneficjentem zmian w koniunkturze, w której nastąpiło przełamanie negatywnych tendencji obecnych od jesieni. 

„Polska gospodarka jest na trajektorii rosnącej i uważamy, że to ożywienie będzie sprzyjało zmniejszaniu inflacji. Oczywiście są ryzyka związane z gospodarką globalną, gdzie np. Niemcy znajdują są w recesji. Długookresowe perspektywy inwestycyjne wyglądają jednak bardzo dobrze, powstaje wiele projektów, czy to związanych z modernizacją i termomodernizacją, zmniejszeniem energochłonności przemysłu, czy też dużych projektów infrastrukturalnych, jak atom czy offshore” – wyjaśnia Ernest Pytlarczyk.

Raport Banku Pekao za III kw. 2023 r. można przeczytać na stronie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment