imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

14 Forum Gospodarcze TIME | PAP MediaRoom portal.

DOC.20220210.41557916.baner-FB-Lin_post-pozomyEN.jpg


„WYZWANIA ZIELONEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ” – Telekomunikacja, Przemysł, Finanse, Energetyka

Forum Gospodarcze TIME to od lat największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w CEE. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tegorocznej edycji forum dominować będą tematy związane z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej. Nadszedł czas, aby rozpocząć reformę rozproszonego rynku energii w Polsce, budowę europejskiej autonomii cyfrowej w przemyśle i usługach oraz przedstawić strategię cyfrowego rozwoju gospodarczego do 2050 roku.

Cyfrowa transformacja to proces obejmujący wszystkie dziedziny funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa, państw, dokonujący się w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym, który rozciągnięty jest na pokolenia. Na naszych oczach powstaje nowa rzeczywistość sieciowa, nazywana rzeczywistością wirtualną, przemysłem 4.0, gospodarką sieciową czy też społeczeństwem 5.0. W konsekwencji wszelkie działania mieszczące się w pojęciu cyfryzacji powinny być z jednej strony mądrze rozłożone na kolejne obszary i etapy, a z drugiej jak najbardziej ze sobą spójne w osiąganiu zakładanych cząstkowych celów w określonym czasie. Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy, szybkiej modernizacji ram regulacyjnych oraz przyśpieszenia i ujednolicenia całego procesu cyfryzacji EU.

Najważniejsze zagadnienia 14 Forum Gospodarczego TIME

CYFRYZACJA – Polski wkład w realizację Zielonego Ładu EU, Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej, Zielony Ład – strategia rozwoju gospodarczego UE 2050, Dlaczego ludzie przeczą faktom naukowym?; Internet a regulacje unijne; Europejska przestrzeń danych zdrowotnych – nowy wymiar cyfrowego zdrowia, Budowa sieci współpracy dla rozwoju technologii i gospodarki cyfrowej.

TELEKOMUNIKACJA – Realizacja sieci łączności krytycznej w Polsce i na świecie; 5G – sieciowa rzeczywistość 2030; Nie ma cyfryzacji bez telekomunikacji – jak usprawnić proces budowy sieci?; Czego zabrakło i dlaczego w Prawie Komunikacji Elektronicznej?; Hurtowy dostęp do sieci POPC; Definicja lokalizacji zakończenia sieci – za co odpowiada przedsiębiorca?; Dostęp do infrastruktury w świetle PKE; Klauzule modyfikacyjne i waloryzacyjne; Kompetencje przyszłości – rozwiązania AI w Telekomunikacji; Wdrożenie nowych zapisów dotyczących częstotliwości.

FINANSE – Rządowe środki wsparcia wdrożenia Zielonego Ładu; Finansowanie inwestycji w sektorze ICT; Open Banking – aktualne problemy; Pieniądze cyfrowe banków centralnych (CBDC); Europejski wymiar finansowania inwestycji Zielonego Ładu; Zielone technologie w świecie finansów; W stronę zielonego E-commerce.

MEDIA – Szanse i zagrożenia rynku medialnego; Założenia a efekty kampanii społecznej „Gotowi na DVB-T2/HEVC.

PRZEMYSŁ 4.0 – Wsparcie MŚP w ramach polityki Zielonego Ładu; Europejska Autonomia Cyfrowa; Ekonomia skali Przemysłu 4.0; Gospodarka wodorowa; Technologie powszechnego zastosowania.

ENERGETYKA – Budowa konkurencyjnego rynku energetyki rozproszonej; Obszary współpracy telekomunikacji i energetyki – jak korzystać wspólnie z infrastruktury; Budowa systemu taryf dynamicznych.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO – Narzędzia realizacji cyberbezpieczeństwa; Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego rola w gospodarce; Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE – „Droga do Cyfrowej Dekady”.

Zaproszeni goście: premier Mateusz Morawiecki; Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Janusz Cieszyński – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, KPRM; Ireneusz Zyska – sekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Jakub Boratyński – Director Networks & Governance, DG GROW; Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe; Doreen Bogdan-Martin – Director of the Telecommunication Development Bureau; ITU Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI; Wojciech Kamieniecki, dyrektor, NCBR; Jacek OKO – prezes UKE, Rafał Gawin – prezes URE. Pełna lista prelegentów dostępna jest na https://fgtime.pl.

Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Forum Gospodarcze TIME odbędzie się w formule hybrydowej w dniach 7-8 marca 2022 r. Program rejestracja http://www.fgtime.pl. Uczestnictwo online w Forum jest bezpłatne.

KONTAKT:

Krzysztof Węglarz

tel. kom. +48 504 278 770

e-mail: [email protected]

Izabela Felińska

tel. kom. +48 515 120 265

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji


Source link

Leave a Comment