imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Nie chcąc USE, musimy wyjść z UE

eurokolchoz-i-rosja-maly

Strona główna > Polska > Nie chcąc USE, musimy wyjść z UE Nie chcąc USE, musimy wyjść z UE Grzegorz Polska 0

Nie chcąc Stanów Zjednoczonych Europy, Polacy-Słowianie muszą wystąpić z Unii Europejskiej – taką alternatywę postawił przed nami b. wicepremier Roman Giertych w dwóch swoich tekstach na fb. Takie postawienie sprawy w pełni nam odpowiada, bo odbudowę praworządności w Polsce należy rozpocząć od uwolnienia się od antypersonalistycznego „prawodawstwa” budowanego przez socjalistów „eurokołchozu”. (GG.)

* * *

„Stany Zjednoczone Europy

Wczorajszy wyrok TSUE zmienia paradygmat UE. Do wczoraj Unia była organizacją międzynarodową, którą tworzyły kraje suwerennie kształtujące swoje prawa. Decyzja TSUE oznacza, że jeden z organów UE uzyskał uprawnienie do uchylania prawa stanowionego przez parlamenty narodowe. Nie oceniam, czy to dobrze, że taki precedens powstał, ale fakt jego powstania jest bezsporny.

Łatwo sobie wyobrazić, że procedura uchylania ustaw będzie w przyszłości wielokrotnie stosowana. Skoro raz Komisja Europejska uzyskała uchylenie ustawy poprzez skargę do TSUE, to nigdy z tego prawa nie zrezygnuje. Tak więc UE uzyskała możliwość nie tylko stanowienia prawa, ale również uchylania ustaw parlamentarnych.

Nadto istnieje procedura wdrażania w życie wyroków TSUE poprzez sankcje finansowe dla państw członkowskich. Mogą być one tak dotkliwe, że wymuszą wdrażanie wyroków TSUE.

Co spowodowało, że tak ogromna zmiana została przyjęta? Odpowiedź jest prosta. Przyczyną jest likwidacja polskiego Trybunału Konstytucyjnego przez Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę. Odwołanie sędziów TK, ustawy które zdezorganizowały sąd konstytucyjny oraz odmowa wykonania wyroku TK, który nakazywał Prezydentowi przyjąć przysięgę trzech prawidłowo powołanych sędziów doprowadziła do likwidacji TK. Dzisiaj rzekoma prezes TK zajmuje się gotowaniem zupy prezesowi PiS, a nie oceną konstytucyjności ustaw. Dotychczas to TK uznawał, że stoi ponad TSUE. Skoro TK nie ma, to rolę najważniejszego sądu w Polsce, a poprzez precedens również w innych krajach UE uzyskał TSUE.

Kaczyński i Duda to paradoksalnie autorzy federacji europejskiej.

Wyrok TSUE oznacza, że plan wprowadzenia dyktatury w Polsce może się udać wyłącznie poprzez wyjście z UE lub zniszczenie Unii. Dlatego Jarosław Kaczyński będzie ku temu zmierzał.

Roman Giertych”

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3011902645516737&id=215392231834473 (25.06.2019).

* * *

„TSUE miażdży deformę PiS

Opinia rzecznika TSUE zwykle jest podzielana przez skład Trybunału. Przyjęcie wyroku w kształcie zaproponowanej dziś opinii oznaczać będzie:

– nieważność wszystkich nominacji sędziowskich podjętych z udziałem neoKRS

– wynikająca z w/w nieważności nominacji nieważność orzeczeń wydanych przez osoby, które otrzymały taką nominację

– nieważność orzeczeń wydanych przez składy sędziowskie, w których uczestniczyła chociaż jedna osoba nominowana z udziałem neoKRS

– w przypadku wyroków karnych taka nieważność skutkowałaby anulowaniem kar

– oczywiście nieważnością objęte byłyby wszystkie orzeczenia tzw. Izby Dyscyplinarnej SN,

– utratę statusu sędziów SN przez tych sędziów, w których powołaniu brała udział neoKRS,

– spowolnienie wymiaru sprawiedliwości związane z wolnymi etatami, których nie ma kto obsadzić w związku z brakiem KRS.

Już od dzisiaj we wszystkich kancelariach adwokackich w Polsce trwa analiza wyroków pod kątem składu osobowego we wszystkich sprawach, w których orzeczenia zapadały ostatnio (przypomnę, że Zgromadzenie Izby Warszawskiej apelowało o wyłączanie sędziów, którzy byliby nominowani z udziałem neoKRS).

Czy PiS może coś na to poradzić? Oczywiście. Ma dwa wyjścia: przywrócić w Polsce praworządność lub wystąpić z UE.

Roman Giertych”

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3017862111587457&id=215392231834473 (27.06.2019).

„14 czerwca [2019] wicepremier, minister finansów Rosji Anton Siluanow i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej Marosz Szewczowicz (Maroš Šefčovič) porozumieli się ws. powołania grupy roboczej, która zajmie się kwestią przejścia na ruble i euro we wzajemnych transakcjach finansowych.”

Źródło: Rosja i Chiny „pozbywają się” dolarów https://pl.sputniknews.com/swiatowa_prasa/2019062810644709-rosja-i-chiny-rezygnuja-z-transakcji-w-dolarach-sputnik-polska/ (28.06.2019).

„bezpośrednio przed akcesją naszego kraju do Unii Europejskiej średnia cena mieszkania dla całej Polski wynosiła około 1200 zł/mkw. (…) W 2017 r. polskie mieszkanie (według danych GUS) przeciętnie kosztowało 4713 zł/mkw. (…) pozostałe kraje naszego regionu również doświadczyły bardzo szybkiego wzrostu cen mieszkań.”

Źródło: Andrzej Prajsnar, Po wejściu do UE polskie mieszkania podrożały cztery razy https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/1419660,ceny-mieszkan-po-wejsciu-do-ue-polskie-mieszkania-podrozaly-cztery-razy.html (30.06.2019).

Zob. także:

Dedolaryzacja staje się faktem: antydolarowa umowa Rosji i Chin https://wolna-polska.pl/wiadomosci/dedolaryzacja-staje-sie-faktem-antydolarowa-umowa-rosji-i-chin-2019-06 (28.06.2019).

Grzegorz Grabowski, Polska znowu w „obozie ograniczonej suwerenności” https://wolna-polska.pl/wiadomosci/polska-znowu-w-obozie-ograniczonej-suwerennosci-2019-05 (19.05.2019).

.

eurokołchozeurosojuzPolexitPolskapraworządnośćsuwerennośćUEUnia EuropejskaUSE
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment