imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Łódzkie to region dużych możliwości, który wymaga umiejętnego finansowania

1_0_175.jpg


Fot. PAP/M. Moryl (1)

Łódź to miasto, które powstało dzięki przypływowi kapitału i inwestycjom przyciągającym niezliczone rzesze ludzi chętnych do pracy – przekonywał minister – członek Rady Ministrów ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski podczas konferencji „Łódzkie – Region Przyszłości”. Jego zdaniem perspektywy rozwoju miasta są dobre, warunkiem sukcesu jest umiejętne inwestowanie, uwzględniające mocne strony Łodzi.

Uczestnicy konferencji – przedstawiciele rządu, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz biznesu – spotkali się w łódzkiej Scenie Monopolis (obiekcie z przemysłowym rodowodem), by dyskutować o gospodarczej przyszłości miasta: szukaniu źródeł finansowania, pozyskiwaniu kapitału, mądrym inwestowaniu. Spotkanie miało również na celu popularyzowanie wśród samorządów instrumentów finansowych jako sposobu na uzupełnienie budżetów inwestycyjnych.

Marek Dietl, prezes GPW, która była współorganizatorem konferencji, podkreślał podczas panelu „Potencjał gospodarczy kraju i regionu łódzkiego”, że Łódź jest dużym zapleczem potencjalnych emitentów, dla których giełda może być jednym ze sposobów finansowania biznesu.

„Chcemy przypomnieć łódzkim przedsiębiorcom – zarówno początkującym, jak i tym bardziej dojrzałym – o możliwościach, które daje uzyskanie statusu spółki publicznej i notowania instrumentów finansowych” – mówił Marek Dietl.

Podkreślał, że dziś dobrym rozwiązaniem dla samorządu i mieszkańców jest pozyskiwanie funduszy w modelu obywatelskim, który polega na włączeniu lokalnej społeczności w proces finansowania samorządów.

„Pokolenie 35-latków chce inwestować, żeby zmieniać świat na lepsze. Samorządy muszą mocniej zaadresować swoje potrzeby do tej grupy i dążyć do aktywizowania mieszkańców, by także byli fanami miejsca, z którego pochodzą. By tworzyli małe ojczyzny” – mówił prezes GPW.

Minister – członek Rady Ministrów ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski mówił o gospodarczej przeszłości Łodzi. Przypomniał, że przed II wojną światową w mieście funkcjonowały giełdy towarowe: włókiennicza, zbożowa, mięsna.

„Łódź była jednym z wyróżniających się ośrodków handlu giełdowego w Polsce międzywojennej. Giełda jest i zawsze była ważnym ośrodkiem cyrkulacji gospodarki oraz obrotów towarowo-pieniężnych w każdej rozwiniętej gospodarce rynkowej” – tłumaczył Włodzimierz Tomaszewski.

Minister mówił także o sposobach finansowania samorządowych inwestycji. Jego zdaniem samorządy, aby sprostać wyzwaniom inwestycyjnym, muszą łączyć środki budżetowe z innymi źródłami.

„Do tego są potrzebne montaże finansowe, a więc pieniądze unijne, własne dochody samorządowe, udziały w podatkach, połączone ze środkami dłużnymi, które można łatwo pozyskać i łatwo spłacić” – przekonywał Włodzimierz Tomaszewski.

Podczas panelu „Rozwój biznesu w regionie i rola GPW” Adam Młodkowski, członek zarządu GPW, przekonywał, że warszawska giełda włącza się w edukację ekonomiczną, a także stara się tworzyć odpowiednie warunki wzrostu dla mniejszych spółek, jak również startupów.

„W Łodzi mamy dobre uczelnie i wielu kreatywnych ludzi. Duch przedsiębiorczości powoduje, że jest tu duży potencjał kapitału ludzkiego. Jedną z najbardziej przyszłościowych branż jest branża IT” – mówił Adam Młodkowski.

Jego zdaniem obecnie warunki dla giełdowych debiutów są trudniejsze, ale to nie znaczy, że nie warto wchodzić na giełdę.

„Czekamy na dalszą redukcję stóp procentowych, spadek inflacji, uspokojenie na wschodzie i powrót do koniunktury. Jednak w czasie bessy też można debiutować, tylko trzeba się do tego dobrze przygotować” – tłumaczył Adam Młodkowski.

Piotr Burwicz, wiceprezes zarządu Rainbow Tours, wskazywał najważniejsze korzyści, które wiążą się z obecnością jego firmy na giełdzie. To przede wszystkim wizerunek rzetelnej spółki i lepsze relacje z kontrahentami.

„Ludzie postrzegają nas jako stabilną firmę z przejrzystymi wynikami. Gdy poznajemy nowego klienta – często egzotycznego, z innej kultury biznesowej – to, że jesteśmy na giełdzie, przełamuje lody i pozwala wzbudzić zaufanie” – mówił Piotr Burwicz.

Dodał, że obecność na GPW pomaga również w rozmowach z instytucjami finansowymi, jak banki czy towarzystwa leasingowe, dla których transparentne i przewidywalne wyniki to podstawa współpracy.  

Podczas wystąpienia przedstawiciele działu rynku pierwotnego GPW Dariusz Mejszutowicz i Patrycja Gorczyca zaprezentowali dane dotyczące pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych przez samorządy.

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2022 r. wynosiło 90,8 mld zł, z czego 27 proc. stanowiły obligacje, 50 proc. krajowe kredyty i pożyczki, 23 proc. zagraniczne kredyty i pożyczki.

Samorządy najczęściej przeznaczają środki z emisji obligacji na finansowanie lub refinansowanie deficytu, inwestycje sportowe i drogowe, inwestycje infrastrukturalne, wkład własny przy finansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Na GPW notowane są obligacje komunalne 44 jednostek samorządu terytorialnego, których łączna wartość wynosi ponad 5 mld złotych. Wśród emitentów znajdują się miasta, województwa, powiaty i gminy.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment