imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

KE ogłosiła trzeci nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa

1_12.jpg


Komisja Europejska ogłosiła trzeci nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Mobilność Wojskowa. Konkurs będzie otwarty do 21 września 2023 r. Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania.

Komisja Europejska ogłosiła nabór 3 maja. Budżet konkursu wynosi 790 mln euro, a poziom dofinansowania do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku przyznania pełnej puli środków będzie to ostatnia możliwość uzyskania dofinansowania w ramach tego priorytetu.

Aby przybliżyć zakres i warunki konkursu, Komisja Europejska planuje na początku lata zorganizować dzień informacyjny (w formule on-line).

Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej.  Europejska sieć transportowa TENT to szlaki komunikacyjne, które są bazą dla budowy kolejnych sieci lokalnych. Sieć TENT ma łączyć sieć drogową, kolejową, lotniczą w spójną sieć europejską

Możliwa jest realizacja dwóch typów projektów:

– projekty studyjne (okres realizacji 2-3 lata),
– projekty mieszane (dokumentacja oraz roboty) lub roboty (okres realizacji 4-5 lat).

Projekty muszą zakończyć się do 31 grudnia 2027 r.

Dokumenty konkursu zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Zakres naboru realizuje przyjęty 10 listopada 2022 r. Plan Działania na Rzecz Mobilności Wojskowej 2.0. Zgłaszane inwestycje powinny znajdować się na sieci TEN-T, lokalizację można zweryfikować na interaktywnej mapie.

Preselekcja i akceptacja wniosków

Wnioski aplikacyjne, przed przekazaniem do Komisji Europejskiej, muszą zostać zaakceptowane przez państwo członkowskie, tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), a także przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Wnioski nie posiadające akceptacji obu instytucji nie będą oceniane przez Komisję Europejską.

Konkurs w MFiPR koordynuje Departament Programów Infrastrukturalnych.

Aby wesprzeć polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki CEF, MFiPR prowadzi preselekcję projektów. Wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię resortu w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji. 

W ramach preselekcji wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konkursie powinny przekazać do ministerstwa informację na temat proponowanych do konkursu projektów na wzorze fiszki zamieszczonej TU.

Propozycje projektów należy przekazywać do Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MFiPR na adres poczty elektronicznej [email protected] najpóźniej do 2 czerwca 2023 r. Na ten adres można kierować także ewentualne pytania dotyczące konkursu.

Pytania można kierować również do Komisji Europejskiej wysyłając wiadomość na adres [email protected] i dodatkowo także do wiadomości MFiPR na adres [email protected]. Po akceptacji wstępnej propozycji, kompletny wniosek o dofinansowanie należy złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego, do 10 lipca 2023 r.

Składania wniosków do Komisji Europejskiej odbywa się poprzez system elektroniczny. Ostateczny termin upływa 21 września 2023 r., godz. 17:00. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment