imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

GDDKiA: pracowita… przerwa zimowa | PAP MediaRoom portal.

DOC.20210316.38739325.1.jpg


Fot. GDDKiA – S8 – zdjęcie poglądowe

Co do zasady od połowy grudnia do połowy marca trwa tzw. przerwa zimowa, podczas której wykonawcy na etapie robót budowlanych w terenie mogą je zawiesić. Mogą też ten dodatkowy czas wykorzystać do prowadzenia prac, by nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację inwestycji. Wiele zależało od pogody. Jeżeli była łaskawa, wielu wykonawców prowadziło prace. Jednak postępy podczas zimy to nie tylko prace budowlane. Zatem co zrobiliśmy przez ostatnie trzy miesiące?

• Procedowane przetargi, podpisane umowy i uzyskane decyzje – bez tych etapów nie można zacząć budować drogi.

• W styczniu przez trzy dni rozmawialiśmy z przedstawicielami samorządów na temat S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

• W planach na 2021 r. mamy jeszcze ogłoszenie przetargów na realizację 347 km nowych dróg, w tym 26 odcinków o łącznej długości 313 km w ramach PBDK oraz 6 odcinków o łącznej długości 34 km w ramach PB100.

Efektywna praca zimą. Liczby nie kłamią

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, budowa dróg to nie tylko prace budowlane i kładzenie asfaltu lub betonu cementowego. To także wybór wykonawcy tych prac, a więc przetargi i ich kolejne etapy. Realizacja kontraktów drogowych i przygotowanie do budowy dróg to również potrzeba przygotowania specjalistycznej dokumentacji projektowej, technicznej i obowiązek uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

W trakcie przerwy zimowej zrobiono wiele. Liczby nie kłamią:

• oddaliśmy do ruchu 5 odcinków nowych dróg o łącznej długości 48,7 km,

• podpisaliśmy 11 umów na realizację zadań (PBDK + PB100) o łącznej długości 131,2 km,

• otworzyliśmy oferty w przetargach na 24 zadaniach (PBDK + PB100) o długości 303,6 km,

• wybraliśmy najkorzystniejsze oferty dla 16 zadań (PBDK + PB100) o długości 236,3 km,

• ogłosiliśmy 11 przetargów na budowę 112,3 km nowych dróg,

• złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla 12 odcinków o łącznej długości 286,2 km,

• złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 8 odcinków o łącznej długości 112 km,

• otrzymaliśmy DŚU dla obwodnicy Grzymiszewa o długości 1,4 km,

• otrzymaliśmy decyzje ZRID dla trzech obwodnic o łącznej długości 39,3 km.

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – spotkania z samorządami

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej były tematem spotkań z samorządami, które zorganizowaliśmy zdalnie w dniach 25-27 stycznia br. Uczestnicy dyskusji mogli zapoznać się m.in. z wynikami studium korytarzowego (SK) oraz dalszymi krokami związanymi z przygotowaniem inwestycji. Podczas spotkań informacyjnych z przedstawicielami władz samorządowych przedstawiliśmy również najkorzystniejszy przebieg korytarza dla budowy drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 i autostrady A50. Więcej o spotkaniach: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40773/S10-i-Obwodnica-Aglomeracji-Warszawskiej-podsumowanie-spotkan-z-samorzadami.

A co czeka nas po przerwie zimowej?

Już wiemy, co udało się zrobić podczas przerwy zimowej. A co czeka nas w tegorocznym sezonie budowlanym? Sezon budowlany w 2021 roku będzie pracowity i intensywny. Sam start sezonu wygląda obiecująco. Na etapie realizacji znajdują się 102 zadania z PBDK o łącznej długości 1313,1 km oraz 3 obwodnice z PB100 o łącznej długości 19,9 km. 25 zadań z PBDK (o długości 355,6 km) i 10 obwodnic, które zrealizowane zostaną w ramach PB100 (o długości 87,2 km), jest na etapie przetargu.

Źródło informacji: GDDKiA

 


Source link

Leave a Comment