imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

„Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” – jubileusz Kasy Stefczyka w katedrze w Pelplinie

6_0.jpg


Fot. PAP/M. Moryl (1)

Z okazji 30-lecia powstania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, w Bazylice katedralnej w Pelplinie odbyło się premierowe wykonanie koncertu „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert”.

W warstwie słownej koncertu wykorzystano przede wszystkim utwory Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta, a także fragment testamentu Franciszka Stefczyka, inicjatora powstania spółdzielczych kas, znanych jako Kasy Stefczyka. W warstwie muzycznej kompozytor Gedymin Grubba połączył w spójną całość muzykę rockową, symfoniczną i ludową.

Inspiracją do powstania „Luster…” stało się życie dwóch ludzi, którzy na przełomie XIX i XX wieku działali w Krakowie: Stanisława Wyspiańskiego i Franciszka Stefczyka.

„W swej działalności – jakże odmiennej i różnej w efektach – obydwaj kierowali się podobnymi zasadami i do tych samych wartości się odwoływali” – przekonywał Mariusz Wielebski odpowiedzialny za dobór tekstów.

W koncercie jako soliści wystąpili: Anita Rywalska-Sosnowska (sopran) i Marek Piekarczyk (wokalista rockowej grupy TSA), którym towarzyszyli instrumentaliści: Jacek Królik (gitara elektryczna), Paweł Szewczyk (instrumenty perkusyjne), Paweł Gruba (bazuna – ludowy instrument z Kaszub) oraz Orkiestra i Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Między partiami muzycznymi koncertu, teksty Stanisława Wyspiańskiego (fragmenty dramatów „Wesele” i „Wyzwolenie”) oraz fragment testamentu Franciszka Stefczyka wyrecytował Michał Kula, aktor Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W finale wybrzmiało „Przesłanie Pana Cogito” autorstwa Zbigniewa Herberta. Marek Piekarczyk podkreślał, że „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” to bardzo trudny projekt, którego siłą jest poezja.

„Dobry tekst to jest zawsze poezja. Jest to siła budowania nowego świata. Dwa słowa zderzone ze sobą tworzą obraz. Dlatego wolę śpiewać poezję. Zawsze myślę, po co jest pieśń, jaki jest jej przekaz. Jak nie ma przekazu, to nie chce mi się tego śpiewać” – tłumaczył wokalista.

O tym, że Kasa Stefczyka nie skupia się wyłącznie na działalności finansowej, ale przyczynia się również do rozwoju społecznego, przekonywała Joanna Mędrzecka, prezes zarządu Kasy Stefczyka.

„Kasa Stefczyka wspiera inicjatywy kulturalne i artystyczne przede wszystkim we współpracy z Fundacją Stefczyka. Na co dzień staramy się być blisko lokalnych społeczności wspierając festiwale, teatry amatorskie, działania dla dzieci i młodzieży, a także imprezy o charakterze sportowym” – podkreślała Joanna Mędrzecka.

Jak zaznaczyła, Kasa Stefczyka odwołuje się do ideałów przyświecających kasom zakładanym w XIX wieku – łączy je ze współczesnymi wzorcami, rozwijając współpracę międzynarodową w gronie unii kredytowych zrzeszonych w Światowej Radzie Unii Kredytowych.

„Odrodzenie się samopomocowej spółdzielczości finansowej po 1989 roku było odpowiedzią na dokonujące się wówczas przemiany gospodarcze i rodzące się ludzkie potrzeby. Na ten ostatni aspekt Kasa Stefczyka była szczególnie wrażliwa na początku swego istnienia i pozostała wrażliwa do dziś” – mówiła prezes zarządu Kasy Stefczyka.

„Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” w Bazylice katedralnej w Pelplinie były drugim koncertem zorganizowanym w ramach obchodów 30. rocznicy powstania Kasy Stefczyka. Pierwszy odbył się dzień wcześniej (29 sierpnia) w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment