imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Biedronka: 1,5 mln zł na ochronę sześciu zagrożonych gatunków dzikich zwierząt w Polsce

DOC.20211008.40522249.1.jpg


Fot. Biedronka

Minimum 1,5 mln zł przeznaczy Biedronka na rzecz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, które wraz z trzema eksperckimi organizacjami przyrodniczymi realizuje programy ochrony i monitorowania sześciu gatunków zwierząt: żubra, wilka, rysia, morświna, sóweczki i jeża.

W czwartek przedstawiciele Biedronki podpisali z PTOP „Salamandra” pierwszą w historii sieci handlowej umowę na finansowanie programów pomocowych na rzecz sześciu chronionych gatunków zwierząt. Programy rozpoczną się jeszcze w tym roku i potrwają do końca 2022 r.

Grant w wysokości 1,5 mln zł to kwota gwarantowana, która może być jeszcze wyższa, ponieważ Biedronka przeznacza na ten cel cały dochód ze sprzedaży książki „Chrońmy Zagrożone Gatunki”, która rozpoczęła się 7 października we wszystkich sklepach sieci.

„Żyjemy w takim świecie, że cywilizacja trochę nam się wymyka spod kontroli i musimy ten świat ratować. Ta akcja służy temu, żeby zachować przyrodę, ale również krzewić edukację wśród najmłodszych” – powiedział Marcin Ładak, członek zarządu sieci Biedronka.

Za koordynację projektu i część działań odpowiedzialne jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, które do współpracy wybrało trzy organizacje pozarządowe: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz Stację Morską im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

„Polskie organizacje przyrodnicze od 30 lat z ogromnym zaangażowaniem realizują dziesiątki programów ochrony siedlisk zagrożonych gatunków, ratują i przywracają naturze osobniki poszkodowane w wyniku działalności człowieka, walczą z nielegalnym handlem zwierzętami, przeciwdziałają pojawianiu się gatunków inwazyjnych. Robią to z pomocą wolontariuszy – efektywnie i tanim kosztem” – podkreślił dr Andrzej Kepel, prezes PTOP „Salamandra”.

Dla dziko żyjących zwierząt zagrożeniem jest cywilizacja, zmiany środowiska, za którymi nie nadąża ewolucja. Wilki i rysie w trakcie wędrówek giną pod kołami samochodów, są łapane we wnyki zastawiane dla saren, dla jeża zagrożeniem jest np. kosiarka do trawy, a dla morświna sieci rybackie, w których ten morski ssak dusi się w ciągu kilku minut. Gnieżdżąca się w dziuplach starodrzewu sóweczka musi mieć spokój, a żubry potrzebują odpowiedniej wielkości terytorium, na którym nie będą niszczyć upraw.

Wybrane do projektu organizacje specjalizują się w działaniach na rzecz określonych gatunków zwierząt. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, organizator bazy obsługi żubrów i „pogotowia żubrowego”, zajmuje się żubrami i rysiami w Północno-Zachodniej części Polski, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” wilkami i rysiami głównie na południu i wschodzie, Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG morświnami w Bałtyku, a PTOP „Salamandra” sóweczkami i jeżami na terenie całego kraju.

Zaangażowani w akcję przyrodnicy m.in. rozgęszczają stada żubrów, opatrują ranne wilki, uczą rysie życia na wolności, by móc wprowadzić do środowiska naturalnego osobniki urodzone w niewoli, czy zakładają strefy ochronne wokół siedlisk sóweczki, ale przede wszystkim monitorują – za pomocą obroży telemetrycznych i fotopułapek – zachowania zwierząt, ich wędrówki i losy.

„Mamy sygnały o wilkach leżących na drogach gdzieś w Polsce, jedziemy do nich z Żywca, czasem w środku nocy, zabieramy do lecznicy, gdzie są badane i operowane. Pobieramy im próby genetyczne – sprawdzamy, czy dany osobnik jest na własnym terytorium. Jeżeli nie – to szukamy miejsca, skąd pochodzi, żeby po rehabilitacji miał wsparcie grupy rodzinnej” – opowiadała dr Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

„Pasja to coś, co jest bezcenne, bez pasji, którą prezentują przyrodnicy zaangażowani w programy chroniące środowisko naturalne, bioróżnorodność czy zrównoważony rozwój nie byłyby możliwe” – podkreślił Marcin Ładak.

Biedronka od lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju poprzez poszanowanie środowiska naturalnego, politykę zrównoważonego pozyskiwania zasobów, promowanie zrównoważonych praktyk produkcyjnych i zdrowych nawyków żywieniowych, wspieranie bioróżnorodności.

„Sadzimy drzewa, aby zapobiegać wylesianiu, zbieramy śmieci w ramach akcji Czyste Tatry i Czysty Bałtyk, mamy nawet kosze sklepowe z lin rybackich wyciągniętych z Bałtyku. A dla najmłodszych organizujemy akcje lojalnościowe – jak >>Gang Swojaków<<, w które wbudowujemy moduł edukacyjny zachęcający do wspierania bioróżnorodności, czego owocem jest książka >>Chrońmy Zagrożone Gatunki<<, którą wydaliśmy razem z PTOP >>Salamandra<<” – zaznaczył Arkadiusz Mierzwa, dyrektor komunikacji i CSR w sieci Biedronka.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment