imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Zysk netto Banku Pekao w pierwszym półroczu przekroczył 3,1 mld zł

00001000.jpg


Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A. w II kwartale 2023 r. wyniósł 1,693 mld zł i był ponad trzy razy wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Całe pierwsze półrocze br. bank zamknął zyskiem netto w wysokości 3,140 mld zł.

Jak wyjaśnił podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Banku Pekao Leszek Skiba, na znaczący wzrost zysku zapracowało m.in. zwiększenie skali działania we wszystkich segmentach działalności banku, wyższy wynik odsetkowy, mniejsze rezerwy na oczekiwane straty kredytowe oraz składki na BFG.

Dochody z działalności operacyjnej Grupy Pekao w I półroczu 2023 r. wyniosły prawie 7,4 mld zł i były wyższe o 25,2 proc. od osiągniętych w I półroczu 2022 r.

„Dzięki takiemu wynikowi możemy jeszcze skuteczniej finansować potrzeby polskiej gospodarki, polskich rodzin i przedsiębiorców, np. wychodząc z ofertą kredytów dla rolników oraz biorąc udział w rządowych programach wspierających mieszkalnictwo” – podkreślił Leszek Skiba.

Jak dodał Wojciech Werochowski, wiceprezes nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej w Pekao, II kwartał przyniósł duże zmiany w bankowości detalicznej.

„Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych była w okresie kwiecień-czerwiec prawie dwa razy wyższa niż kwartał wcześniej osiągając wartość 1,3 mld zł. Nasz udział w rządowych programach mieszkaniowych i uruchomienie >>Bezpiecznego kredytu 2 proc.<< w programie >>Pierwsze Mieszkanie<<, dają szansę na wzrost wolumenu w kolejnych kwartałach” – powiedział Werochowski.

Poinformował, że do tej pory w Banku Pekao w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie” złożono 10 tys. wniosków o kredyt, których wartość przekracza 4 mld zł.

„Mamy już podpisanych prawie 500 umów kredytowych i szacujemy, że do końca roku będzie ich 5 tysięcy” – podał Werochowski.

Zwrócił uwagę, że obecność w programie „Pierwsze Mieszkanie” jest dla banku szczególnie istotna, ponieważ dzięki udzielaniu tych kredytów udaje się pozyskać nowych młodych klientów, którym bank oferuje także inne produkty.

Werochowski dodał, że znacząco urosła sprzedaż pożyczek gotówkowych. W ujęciu kwartał do kwartału liczba zwiększyła się ona o ponad jedną piątą, a tempo wzrostu sprzedaży, licząc od początku roku było dwukrotnie wyższe niż średnio w sektorze bankowym. Aż 82 proc. tego rodzaju pożyczek sprzedano zdalnie.

Jak zaznaczył, okres pierwszego półrocza przyniósł rekord pod względem sprzedaży nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. „Przybyło 305 tys. kont osobistych, o 14 procent więcej rdr., z czego aż ponad 100 tys. stanowią konta dla młodych poniżej 26. roku życia. „Warto wspomnieć, że Bank Pekao został podwójnym zwycięzcą prestiżowego rankingu Złoty Bankier za najlepsze konto osobiste oraz najlepsze konto dla dziecka” – wskazał wiceprezes.

Werochowski zwrócił też uwagę, że Bank Pekao ma również ofertę dla mikroprzedsiębiorców oraz producentów rolnych.

„Dla nich jeszcze w sierpniu uruchamiamy preferencyjny kredyt na utrzymanie płynności finansowej w działalności rolniczej oraz zakup wybranych towarów i inwentarza żywego. Maksymalna kwota kredytu wynosi 400 tys. zł, oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę stanowi 2 proc., a okres spłaty do 5 lat” – wymienił.

Według Pawła Strączyńskiego, wiceprezesa odpowiedzialnego za Pion Finansowy, tradycyjnie już Pekao utrzymywał koszty pod ścisłą kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody w II kwartale br. znalazł się na poziomie 31 proc. Koszty operacyjne urosły w II kwartale w tempie zbliżonym do inflacji, pomimo wzrostów cen oraz płac.

Jak wyjaśnił, głównymi składowymi kosztów były wzrost cen energii oraz wzrost wynagrodzenia pracowników, w tym uzgodniony ze związkami zawodowymi nowy system motywacyjny, który z jednej strony zwiększył wydatki płacowe, ale też przyniósł wymierny efekt w bilansie zysków.

Zwrócił uwagę, że odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwoliło utrzymać bankowi standardowe koszty ryzyka w II kw. 2023 r. pod kontrolą na poziomie 51 pb.

„Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.” – podał.

Wiceprezes Strączyński przypomniał również, że w tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) Bank Pekao S.A. okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie, spośród 70 objętych badaniem podmiotów.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment