imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Zynga publikuje wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 r.

char_collage_v1-3.jpg


SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)– Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2021 roku, zamieszczając na stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim Raport kwartalny dotyczący dochodów za drugi kwartał 2021 r. Można się z nim zapoznać lub odwiedzić stronę: http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210805005959/en/.

„Zakończyliśmy pomyślnie pierwsze półrocze 2021 roku, osiągając wyniki za drugi kwartał, które są wyższe niż prognozowano, w tym najwyższy jak dotąd poziom przychodów, portfela zamówień i przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za drugi kwartał. Nasza wieloletnia strategia rozwoju usług live, wprowadzania nowych gier i inwestycji w globalną ekspansję nieustannie utrzymuje firmę Zynga na ścieżce rozwoju – powiedział Frank Gibeau, dyrektor generalny firmy Zynga. – Dzisiaj z przyjemnością oficjalnie witamy zespół Chartboost w naszych szeregach jak również ogłaszamy zawarcie umowy w sprawie przejęcia chińskiej firmy StarLark – stworzonej przez utalentowanych programistów, którzy są autorami popularnej gry mobilnej „Golf Rival”.

Zarząd Zyngi zaplanował również telekonferencję, która odbyła się o godzinie14:00 czasu pacyficznego (17:00 czasu wschodniego) w celu omówienia wyników spółki. Przewidziano możliwość zadawania pytań, a przedstawiciele Zynga w miarę możliwości starali się na nie odpowiedzieć.

Konferencja była dostępna na stronie http://investor.zynga.com – nagranie z telekonferencji będzie można odtworzyć na stronie internetowej po jej zakończeniu lub wysłuchać pod następującymi numerami telefonu:

· Bezpłatny numer: (800) 537-0745,

· Numer dla połączeń międzynarodowych: (253) 237-1142;

· ID konferencji: 5929717.

Zynga Inc.

Spółka Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Przy imponującym globalnym zasięgu obejmującym ponad 175 krajów i regionów świata, Zynga może poszczycić się zróżnicowaną ofertą popularnych gier, które zostały pobrane ponad cztery miliardy razy na urządzenia mobilne, w tym „CSR Racing”™, „Empires & Puzzles”™, „Hair Challenge”™, „Harry Potter: Puzzles & Spells”™, „High Heels!”™, „Merge Dragons!”™, „Merge Magic!”™, „Queen Bee”™, „Toon Blast”™, „Toy Blast”™, „Words With Friends”™ i „Zynga Poker”™. Z Chartboost, czołową platformą służącą do sprzedaży i reklamowania gier, Zynga staje się platformą nowej generacji zajmującą czołową pozycję w branży, zyskując możliwość optymalizacji kampanii programmatic i zwiększenia skali zysków. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w Kalifornii i biura w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Więcej informacji na stronie https://www.zynga.com/ lub na profilach Zynga w serwisach Twitter, Instagram, Facebook lub Zynga blog.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie prywatnych sporów w sprawie papierów wartościowych z 1995 r. (United States Private Securities Litigation Reform Act), odnoszące się m.in. do obecnych i przyszłych działań podejmowanych przez spółkę Zynga, w tym potencjału do przyszłego rozwoju działalności; możliwości uzyskania przez spółkę zamierzonych korzyści związanych z połączeniem z Chartboost, Inc. („Chartboost”), jej oczekiwań dotyczących przyszłych wyników finansowych i operacyjnych oraz możliwości skutecznego konkurowania na globalnym rynku reklamowym; oraz proponowanego przejęcia spółki StarLark Technology, Co., Ltd. z siedzibą w Pekinie, gry mobilnej „Golf Rival” i innych powiązanych gier, własności intelektualnej, dokumentacji biznesowej i innych określonych aktywów i pasywów, w tym do możliwości osiągnięcia przez spółkę przewidywanych korzyści z przejęcia i wykorzystania platformy i potencjału firmy Zynga do dalszego rozwoju. W wypowiedziach prognozujących często pojawiają się słowa jak „przewidywany”, „planowany”, „zamierza”, „będzie”, „spodziewa”, „uważa”, „cel”, „oczekuje” oraz stwierdzenia w czasie przyszłym. Wypowiedzi prognozujące nie stanowią gwarancji przyszłej realizacji, lecz jedynie odzwierciedlają obecne oczekiwania zarządu. Pomyślne osiągnięcie celów objętych takimi wypowiedziami prognozującymi wiąże się z przyjęciem określonych założeń i jest obarczone istotnymi czynnikami ryzyka i niepewności, przy czym rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od tych przewidywanych lub zamierzonych. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, ponieważ opierają się one na informacjach dostępnych dla spółki w dniu ich formułowania. Spółka nie ma obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi. Czynniki, które mogą spowodować różnice pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi wynikami obejmują: możliwość skutecznej integracji przez spółkę struktur Chartboost i osiągnięcia oczekiwanych korzyści płynących z transakcji; wpływ przejęcia na działalność i wyniki działalności operacyjnej firm Zynga i Chartboost oraz jej możliwość utrzymania relacji z partnerami biznesowymi; spełnienie warunków zamknięcia transakcji ze StarLark i możliwość jej terminowego zamknięcia; możliwość skutecznej integracji firmy StarLark i osiągnięcia oczekiwanych korzyści płynących z przejęcia StarLark i z powiązanych transakcji; ryzyko postępowania sądowego lub działań organów regulacyjnych w związku z tymi transakcjami; możliwość skutecznego konkurowania z innymi podmiotami z branży reklamy mobilnej i gier mobilnych. Więcej informacji i szczegółów na temat ryzyka, niepewności i założeń można znaleźć w publicznych wnioskach składanych przez spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), których kopie można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom z inwestorami http://investor.zynga.com lub na stronie SEC pod adresem https://www.sec.gov/.

Uwagi od wydawcy

Aby pobrać uzupełniające materiały filmowe i grafiki do gier Zyngi, należy wejść na stronę https://bit.ly/ZyngaQ22021.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210805005959/en/.

Źródło: Zynga

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Rebecca Lau

e-mail: [email protected]

Relacje z mediami:

Sarah Ross

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment