imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

ZWROTKA S.A.: jesteśmy gotowi na system kaucyjny od 2025 r.

1_33.jpg


Fot. PAP/T. Klepczyński (1)

Złotówka za butelkę szklaną i 50 groszy za plastikową albo puszkę – od 1 stycznia 2025 r. każdy uczestnik towarowego obrotu napojami w opakowaniach będzie w systemie kaucyjnym. „Jesteśmy gotowi, żeby ten system uruchomić, zbierać i przekazywać do recyklingu opakowania po napojach” – mówi Krzysztof Hornicki, wiceprezes Krajowego Systemu Kaucyjnego ZWROTKA S.A.

Przyjęta w lipcu 2023 r. ustawa dotycząca gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi realizuje unijne cele, w myśl których w 2025 r. ma zostać osiągnięty poziom selektywnego zbierania wybranych rodzajów opakowań i odpadów opakowaniowych – szklanych, plastikowych i metalowych po napojach – w wysokości 77 proc. Ponadto zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu odpadów w nowych butelkach wykonanych z politereftalanu etylenu (PET) ma wynieść 25 proc.

Odpowiedzi na pytanie, czy obecne zapisy ustawy pozwolą na realizację unijnych celów w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, poświęcona była środowa debata PAP Biznes „Czy jesteśmy gotowi na wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce”, która odbyła się 13 marca 2024 r. w Centrum Prasowym PAP.

W opinii Krzysztofa Hornickiego, wiceprezesa zarządu Krajowego Systemu Kaucyjnego ZWROTKA S.A., wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce od 2025 r. jest jak najbardziej możliwe. Wielość operatorów zapobiegnie monopolizacji rynku, a tym samym system będzie konkurencyjny, ponieważ jego uczestnicy będą mieli możliwość wyboru lub zmiany partnera biznesowego w tym zakresie.

„Ważna jest kwestia prawidłowego obiegu kaucji w systemie. Kaucja musi iść za produktem, a zatem musi być pobierana na każdym etapie obrotu napojami w opakowaniach. Dzięki temu system będzie szczelny w aspekcie finansowym oraz nie pojawią się problemy z pozyskiwaniem kaucji z tysięcy małych sklepów, które będą musiały ją tylko pobierać od konsumentów, a nie będą miały obowiązku jej zwracać” – podkreślił Krzysztof Hornicki.

Wyraził on także uznanie dla działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, skierowanych na utrzymanie wielości podmiotów reprezentujących działających na podstawie zezwoleń na prowadzenie systemu kaucyjnego.

„Dobrym krokiem jest także przesunięcie o rok – do 1 stycznia 2026 r. – objęcia systemem kaucyjnym opakowań po produktach mlecznych, których zbieranie, ze względu na wymogi sanitarne, jest trudniejsze” – wskazał wiceprezes ZWROTKA S.A.

Krajowy System Kaucyjny ZWROTKA S.A. jest spółką powołaną wspólnie przez Biosystem S.A. oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ochrony Środowiska w celu uruchomienia w 2025 roku i dalszego prowadzenia ogólnopolskiego systemu kaucyjnego dla plastikowych i metalowych opakowań na napoje (z wyłączeniem opakowań szklanych).

Zbieranie opakowań w ramach systemu ZWROTKA będzie prowadzone głównie w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu ogólnodostępnych maszyn RVM, w większości zlokalizowanych w placówkach handlu detalicznego i hurtowego. Urządzenia będą umożliwiały selektywne zbieranie oraz wstępne zgniatanie opakowań z tworzyw sztucznych i metali.

Uzupełnieniem zbiórki automatycznej będzie ręczny system zbierania opakowań na napoje, realizowany w jednostkach handlowych o małej powierzchni, gdzie nie ma możliwości postawienia maszyny RVM. Zbiórka będzie prowadzona przy wykorzystaniu ręcznych skanerów, umożliwiających zeskanowanie kodu kreskowego znajdującego się na opakowaniu.

Punkty zbiórki ręcznej także będą gromadziły opakowania z tworzyw sztucznych i metali, w tym również opakowania produktów mleczarskich. Opakowania na napoje zebrane w systemie ręcznym podlegać będą dodatkowemu, kontrolnemu liczeniu, prowadzonemu w dedykowanych centrach liczenia.

„System kaucyjny dla opakowań na napoje to gigantyczny, cyrkularny model biznesowy z bardzo wieloma interesariuszami. Od producentów maszyn RVM, poprzez odbiorców odpadów opakowaniowych, całą logistykę i transport – bardzo wiele firm będzie mogło w tym systemie funkcjonować. To jest ogromny biznes, ale biznes, który współgra z ochroną środowiska, a o to nam wszystkim chodzi” – zaznaczył Krzysztof Hornicki.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment