imalopolska

najnowsze wiadomości

Ciekawostki

Zmiana czasu na zimowy 2021. Kiedy wypada? Kiedy koniec?

000DBEYJXTCBHH0J-C411.jpg


Kiedy przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy? Już za kilka tygodni.

W 2021 roku zmiana czasu z letniego na zimowy wypada w nocy z soboty 30 października na niedzielę 31 października. O godz. 3:00 wskazówki należy przesunąć do tyłu, czyli na godz. 2:00. 

Regularna, dwukrotna w ciągu roku zmiana czasu budzi coraz większe kontrowersje i zniecierpliwienie.

Regulacje dotyczące zmiany czasu są takie same dla całej Unii Europejskiej. W ostatnią niedzielę października przechodzimy na czas zimowy, a w ostatnią niedzielę marca wracamy do czasu letniego.

Taki harmonogram reguluje obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: “Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października”.

Korzyści płynące ze zmiany czasu są coraz bardziej wątpliwe, dlatego coraz częściej pojawiają się głosy, że UE powinna z niej zrezygnować.

Już w 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła szeroką ankietę internetową, w której obywatele Wspólnoty mogli określić, czy są “za” czy “przeciw” regularnym zmianom czasu.

W ankiecie wzięło udział około 4,8 miliona europejczyków. 84 proc. z nich opowiedziało się za rezygnacją ze zmiany czasu.

Efektem konsultacji społecznych był projekt KE z 12 września 2018 roku, w którym przewidziano odejście od zmiany czasu w 2019 roku. Krajom członkowskim zostawiono jednak swobodę decyzji, przy którym czasie – letnim czy zimowym – chcą pozostać. Państwa muszą dojść w tym względzie do porozumienia, aby nie zaburzyć funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Żeby projekt wszedł w życie musiał zostać jeszcze zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

26 marca 2019 swoje stanowisko ws. projektu KE przyjął PE. Poparł on odejście od zmiany czasu od 2021 roku. 

Nadal brakuje jednak porozumienia Rady. Kraje członkowskie mają problem z ustaleniem, przy którym czasie lepiej pozostać – letnim czy zimowym.

Dopóki nie osiągną w tej sprawie konsensusu, nie ma co liczyć na odejście od problematycznych zmian czasu.


Source link

Leave a Comment