imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Zenvia Inc. informuje o wyznaczeniu ceny pierwszej oferty publicznej

BRANDMARK_ZENVIA_Logo.jpg


SĂO PAULO, 22 lipca 2021 r. /PRNewswire/ — Zenvia Inc. („Zenvia”), platforma komunikacyjna umożliwiająca podmiotom gospodarczym tworzenie unikalnych dróg komunikacji dla klientów końcowych w całym ich cyklu życia w szerokim zakresie sektorów B2C w Ameryce Łacińskiej, poinformowała dzisiaj o wycenie swojej pierwszej oferty publicznej 11538461 akcji zwykłych klasy A po cenie 13,00 USD za akcję („Oferta”). Subemitenci mają możliwość nabycia od Zenvii do 1730769 dodatkowych akcji zwykłych klasy A po cenie z pierwszej oferty publicznej, pomniejszonej o upusty subemisyjne i prowizje.

Oczekuje się, że wprowadzenie akcji zwykłych klasy A Zenvii do obrotu na Nasdaq Capital Market nastąpi 22 lipca 2021 r. pod symbolem „ZENV”, a zamknięcie oferty nastąpi 26 lipca 2021 r., z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.

Równocześnie z ofertą oraz pod warunkiem jej zakończenia, Twilio Inc. zobowiązała się do nabycia 3846153 dodatkowych akcji zwykłych klasy A, które zostaną wyemitowane przez Zenvia w ramach oferty prywatnej zwolnionej z obowiązku rejestracji na podstawie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami, po cenie 13,00 USD za jedną akcję zwykłą klasy A. Prognozuje się, że ta równoległa oferta prywatna zostanie zamknięta wkrótce po wygaśnięciu oferty.

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące niniejszej oferty zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i uznane przez nią za prawomocne w dniu 21 lipca 2021 r. Kopie oświadczenia rejestracyjnego są dostępne na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod adresem https://www.sec.gov.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. oraz UBS Securities LLC pełnią rolę światowych koordynatorów dla proponowanej Oferty, zaś XP Investments US, LLC pełni rolę współprowadzącego księgi rachunkowe dla proponowanej oferty.

Oferta tych papierów wartościowych jest realizowana wyłącznie na podstawie pisemnego prospektu emisyjnego stanowiącego część skutecznego oświadczenia rejestracyjnego, którego kopie można uzyskać z jednego z następujących źródeł:

· Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Dział Prospektów, 200 West Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10282, telefonicznie pod numerem 1-866-471-2526, faksem: 212-902-9316 lub pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]; lub

· Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Dział Prospektów, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nowy Jork, NY 10014 lub pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected].

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna tych papierów wartościowych, ani też nie prowadzi się sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym państwie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed zarejestrowaniem lub zakwalifikowaniem zgodnie z prawem papierów wartościowych obowiązującym w danym państwie lub jurysdykcji.

Zenvia

Celem Zenvii jest umożliwienie przedsiębiorstwom tworzenia unikalnych doświadczeń w zakresie komunikacji z klientami za pośrednictwem kompleksowej, ujednoliconej platformy. Zenvia umożliwia firmom przekształcenie istniejącej komunikacji z klientem z nieskalowalnych, fizycznych i bezosobowych interakcji w wysoce skalowalne, cyfrowe i niezwykle kontekstowe doświadczenia na wszystkich etapach obsługi klienta. Ujednolicona i kompleksowa platforma komunikacji CX Zenvii stanowi połączenie (i) rozwiązań SaaS ukierunkowanych na kampanie, zespoły sprzedaży, obsługę klienta i zaangażowanie, (ii) narzędzi, takich jak interfejsy programowania aplikacji (API), chatboty, podgląd pojedynczego klienta, kreator podróży, kompozytor dokumentów i uwierzytelnianie oraz (iii) kanałów, takich jak SMS, Voice, WhatsApp, Instagram i Webchat. Wszechstronna platforma firmy pomaga klientom w wielu różnorodnych zastosowaniach, między innymi w kampaniach marketingowych, pozyskiwaniu klientów, przyjmowaniu klientów, ostrzeżeniach, obsłudze klienta, kontroli nadużyć, sprzedaży krzyżowej i utrzymaniu klientów. Na dzień 31 marca 2021 r. Zenvia obsługiwała ponad 10100 aktywnych klientów w Ameryce Łacińskiej.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1579181/BRANDMARK_ZENVIA_Logo.jpg

Źródło: Zenvia

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment