imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Zakończenie Stanu Nadzwyczajnego w Kazachstanie

36115922_1_crop_300x168_8e20a4eb_CPO.JPG


W swoim wystąpieniu prezydent zauważył, że ogólnokrajowy tryb Stanu Nadzwyczajnego już zakończył się, ale pandemia nadal zagraża zdrowiu mieszkańców kraju. Dlatego kwarantanna zostanie zniesiona wtedy, kiedy sytuacja w każdym z regionów Kazachstanu ulegnie poprawie.

„Od dziś działalność niektórych sklepów, salonów kosmetycznych, centrów edukacyjnych i innych placówek zostanie wznowiona w całym kraju. Parki zostaną otwarte. Wznowione zostaną połączenia linii lotniczych. Jednocześnie w życiu codziennym należy ściśle przestrzegać zasady bezpieczeństwa. Dystans społeczny, noszenie masek w miejscach publicznych powinny pozostać normą” – pokreślił prezydent.

W wystąpieniu szczególną uwagę zwrócono na kwestie wsparcia socjalnego obywateli.

„Według moich instrukcji wdrażane są dwa pakiety środków antykryzysowych. Ponad 4,5 miliona Kazachów otrzymuje płatną pomoc w wysokości 42500 tenge (tj. ok. 85 euro). Ponad 1 milion osób otrzymuje nieodpłatnie paczki z żywnością. Obniżone zostały stawki za media, a najbardziej potrzebujący obywatele otrzymają dodatkową pomoc w ich opłaceniu. Prawie dwa miliony kredytobiorców korzystają z odroczonych terminów spłaty kredytów” – poinformował Kasym-Żomart Tokajew.

Prezydent przypomniał, że Kazachstan posiada wystarczające rezerwy finansowe niezbędne do zapewnienia zatrudnienia i rozwiązania problemów rozwojowych.

„Chcę nakreślić kolejność naszych priorytetów w kontekście kryzysu i rozwoju pokryzysowego. Przede wszystkim jest to ochrona życia i zdrowia wszystkich Kazachów. Wsparcie na rzecz wzrostu dochodów mieszkańców. Wsparcie i rozwój biznesu. Poprawa systemu edukacji i nauki” – podkreślił głowa państwa.

Zdaniem prezydenta szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto silną zachętą do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i wsparcia socjalnego powinna być budowa mieszkań o przystępnych cenach.

„Aby rozwiązać problemy z listą oczekujących, polecam uruchomienie nowego projektu dotyczącego zapewnienia kredytu mieszkaniowego ‘5-10-20’. W tym celu w ramach funduszy antykryzysowych wykorzystamy 390 miliardów tenge (tj. ok. 860 mln. euro). W tym roku w kraju planowany jest rekordowy wolumen budowy – 15 milionów metrów kwadratowych lub 150 tysięcy mieszkań i domów. Do końca roku Rząd powinien stworzyć na podstawie Zhilstroysberbank of Kazakhstan pełnoprawną instytucję rozwoju i wsparcia – Otbasy Bank, która będzie prowadzić scentralizowaną rachunkowość i dystrybucję mieszkań” – podkreślił Tokajew.

Oprócz tego prezydent polecił ukończyć przed 1 lipca prace nad wcześniej poleconym zapewnieniem obywatelom możliwości wykorzystania części swoich oszczędności emerytalnych do poprawy warunków mieszkaniowych.

Według niego konieczne jest również wypracowanie kwestii wprowadzenia progresywnej skali podatkowej w odniesieniu do płac i innych rodzajów dochodów. Głównym celem jest wydobycie z „cienia” najbardziej masywnego, nieprzejrzystego segmentu niskich płac. Szczególną uwagę należy poświęcić osobom, które po raz pierwszy zapłacili PPZ (Pojedynczą Płatność Zbiorczą).

„Nie możemy pozwolić na to, by ci ludzie ponownie wrócili do cienia, pozostawieni sami sobie ze swoimi problemami. Przecież wsparcia państwa, ochrony socjalnej w przypadku niesprzyjających warunków, przyzwoitej emerytury w przyszłości mogą oczekiwać przede wszystkim osoby pracujące oficjalnie i płacące podatki. Dlatego właśnie ci obywatele, wraz z czasowo bezrobotnymi, powinni stać się przedmiotem szczególnej uwagi rządu i Akimów” – powiedział Tokajew.

Głowa państwa zwrócił szczególną uwagę na kwestie związane z kredytami dla gospodarki, wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz branż, które najbardziej ucierpiały na skutek Stanu Nadzwyczajnego. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócono na fundamentalne zmiany w dziedzinie zdrowia i edukacji, które powinny odpowiadać nowej rzeczywistości.

Najważniejszym kierunkiem działań krajowych dla prezydenta jest również transformacja systemu administracji państwowej.

„Proponuję, jako że innowacja się sprawdziła, prowadzić spotkania i posiedzenia rządu, ministerstw i akimatów w formacie zdalnym. Zbędne procedury, uzgodnienia, spotkania to strata czasu i pieniędzy, powinny zostać wyeliminowane. Ta praktyka stała się przestarzała. Konieczne jest ponowne przemyślenie istoty koncepcji e-administracji, całkowite przeniesienie do internetu operacji uzyskiwania konsultacji, certyfikatów, składania wniosków oraz uczynienie języka ‘egov’ prostym i zrozumiałym dla obywateli” – oświadczył prezydent.

W swoim przemówieniu Kasym-Żomart Tokajew poruszył także kwestię usunięcia skutków katastrofy w obwodzie turkiestańskim.

„Podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby przywrócić normalne życie w okręgu Maktaarał. Do jesieni zostaną zbudowane nowe domy, które zastąpią zniszczone. Odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy tenge (tj. ok. 220 euro) zostanie wypłacone każdemu poszkodowanemu mieszkańcu. Utracone bydło i uszkodzenia gruntów rolnych zostaną zrekompensowane. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagają poszkodowanym” – powiedział.


Source link

Leave a Comment