imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Zainaugurowano nowy unijny program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego

wietokrzyskie.jpg


Fot. MFiPR

We wtorek 31 stycznia odbyła się uroczysta inauguracja nowego unijnego programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W ciągu najbliższych lat do regionu trafi w sumie 1 mld 456 mln euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

„Przekrojowy zakres i różnorodność projektów, które w kolejnych latach będą realizowane z pieniędzy unijnych, pokazuje, jak istotne wsparcie dla całego województwa świętokrzyskiego będzie stanowił nowy program regionalny. Te środki bez wątpienia przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu Polski. Będą stanowiły też kontynuację przedsięwzięć, które udało się tam do tej pory zrealizować ze środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na uroczystości inaugurującej program.

W wydarzeniu uczestniczyli również eksperci, przedsiębiorcy i samorządowcy z tego regionu.

Wiceszefowa MFiPR zwróciłła uwagę, że środki z tego programu będą również nieocenioną pomocą w czasie wychodzenia z kryzysu pandemicznego i niwelowania negatywnych skutków wojny, która toczy się za wschodnią granicą Polski.

Środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zostaną przeznaczone na finasowanie projektów m.in. w takich obszarach jak: prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników do gospodarki, rozwój przedsiębiorczości oraz usług na rzecz przedsiębiorców, rozwój usług i rozwiązań cyfrowych na rzecz mieszkańców oraz ochronę zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. 

Z programu będą też wspierane przedsięwzięcia dotyczące poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz budynkach mieszkalnych i publicznych, projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój transportu miejskiego i rozbudowa infrastruktury drogowej, rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, a także aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców regionu czy rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Dodatkowo województwo świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Strategiczne cele programu dla województwa świętokrzyskiego

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego został podpisany 1 lutego 2022 r. To ważny element w realizacji polityki spójności, który stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane w nim działania są też zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Najważniejsze cele Programu obejmują:

  • wzmocnienie potencjałów i wyeliminowanie niekorzystnych cech gospodarki regionalnej,
  • osłabienie negatywnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych,
  • racjonalne i prorozwojowe gospodarowanie przestrzenią, w szczególności obszarów słabo zurbanizowanych,
  • podniesienie standardu życia, poprawa i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment