imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Za nami 5. edycja Kongresu 590 pod hasłem „Polska/świat startujemy”!

DOC.20210513.39256922.1.jpg


Fot. Biuro prasowe Kongres 590 (1)

Ponad 200 ekspertów i liderów różnych branż w ciągu dwóch dni Kongresu 590 dyskutowało na najważniejsze dla polskiej gospodarki tematy. Wydarzenie otworzył swoim wystąpieniem Prezydent RP Andrzej Duda, zaś drugi dzień rozpoczął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji byli m.in. politolog i futurolog dr George Friedman, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii dr Jacek Bartosiak oraz ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Parag Khanna.

Czas odbudowy i inwestycyjnej ofensywy

„Czeka nas wciąż wiele wyzwań, ale mamy jeden wspólny cel. Chcemy, by Polska była krajem nowoczesnym z dobrą infrastrukturą. Krajem, który jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli. Krajem, który inwestuje w badania, rozwój i nowe technologie. Aby tak było, konieczna jest dobra i przemyślana strategia, która będzie podstawą konsekwentnie realizowanej polityki. Tym bardziej cenne są inicjatywy takie jak Kongres 590. To okazja do dyskusji nad przyszłością, a także do zaprezentowania osiągnięć polskich firm” – powiedział w środę, 5 maja prezydent Andrzej Duda, otwierając 5. edycję Kongresu 590.

„Kongres 590 to najlepsze miejsce, aby rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej. To tu wykuwały się idee rozwoju naszego kraju. Tutaj też musi toczyć się dyskusja o perspektywach na przyszłość, o nowych inwestycjach, o przełomowych innowacjach” – powiedział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 6 maja. „Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie roku nastąpi dynamiczne odbicie; już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy” – dodał premier.

Polska/świat startujemy

Tegoroczny Kongres 590, który po raz pierwszy odbył się w formule hybrydowej, okazał się sukcesem. W ciągu dwóch dni na trzech scenach ponad 200 prelegentów z kraju i ze świata spotkało się online i na żywo. Transmisje z paneli oglądało łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590, zauważył jak symboliczne jest hasło tegorocznej edycji Kongresu „Polska/świat startujemy”, nawiązujące do momentu, w jakim się znaleźliśmy.

„Mamy teraz szansę na nowy start, odrobienie strat po okresie ograniczeń i redukcji, który zaburzył wiele dziedzin i relacje społeczne” – powiedział Remigiusz Kopoczek prezes spółki Kongres 590. „Tym bardziej cieszę się, że udało nam się spotkać z większością prelegentów na żywo” – dodał prezes Kopoczek.

Pięć kluczowych tematów

5. edycja Kongresu 590 koncentrowała się na pięciu kluczowych dla Polski obszarach: bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii, społeczeństwie, gospodarce, eksporcie i ekspansji gospodarczej oraz infrastrukturze. W trakcie debat rozmawiano m.in. o tym, czym jest patriotyzm gospodarczy, o geopolitycznych perspektywach dla Polski i świata, stosunkach z Azją, tworzeniu nowego koncernu multienergetycznego, bezpieczeństwie polskiego rynku medycznego, rozwoju branży kosmicznej w Polsce i na świecie, finansach oraz wielkich inwestycjach infrastrukturalnych. Uwaga ekspertów skupiona była również na kwestiach związanych z polityką energetyczną Polski, Europejskim Zielonym Ładem, dochodzeniem do neutralności klimatycznej oraz morską energetyką wiatrową.

Patriotyzm gospodarczy

Jeden pierwszych paneli dotyczył patriotyzmu gospodarczego.

Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył, że patriotyzm gospodarczy to cały zestaw działań, które zmierzają do tego, aby wzmocnić naszą polską obecność w gospodarce. Podkreślił systematyczną pracę rządu nad odbudową polskiej własności m.in. poprzez repolonizację czy poprzez wspieranie małych i średnich podmiotów gospodarczych przez duże podmioty Skarbu Państwa. Zwrócił również uwagę na zaangażowanie się spółek Skarbu Państwa, np. PGNiG w innowacyjne polskie firmy i powstawanie startupów, a także w proces konsolidacji w sektorze paliwowym, jako przejawy patriotyzmu gospodarczego wzmacniającego polską obecność w gospodarce: „Tworzymy multienergetyczny koncern poprzez połączenie PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG. Gdy ten proces się zakończy, powstanie bardzo silny polski podmiot gospodarczy z dominującym kapitałem Skarbu Państwa” – wyjaśniał wicepremier. „Planujemy wielomiliardowe inwestycje w sektor energetyczny, żeby zachować naszą podmiotowość i niezależność energetyczną” – podsumował minister aktywów państwowych.

Marek Suski, przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa podkreślił, że patriotyzm ekonomiczny stanowi wyraz emanacji patriotyzmu jako takiego, który może i powinien przejawiać się m.in. na poziomie społecznym w kupowaniu polskich produktów i wzmacnianiu przez to polskiej gospodarki, wspierając jednocześnie miejsca pracy.

Małgorzata Sadurska, członkini zarządów PZU i PZU Życie powiedziała, że dla instytucji, którą reprezentuje praktyczny wymiar patriotyzmu gospodarczego to efektywne prowadzenie biznesu, m.in. przynoszące państwu duże wpływy z podatku CIT i dywidend, natomiast Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE SA zaznaczył, że każda polska firma powinna wykorzystywać potencjał polskiej gospodarki, a spółki Skarbu Państwa konsolidować się i wspierać polski rząd w jego działaniach. Dr Andrzej Niwiński, prezes zarządu Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A podkreślił natomiast wyzwania stojące przed polską gospodarką: demograficzne, ekologiczne i rolę menadżerów firm podejmujących decyzje o inwestycji w projekty, które długofalowo są w stanie wspierać polską gospodarkę i tworzenie wydajnych, wysokopłatnych miejsc pracy.

Nowy koncern multienergetyczny

Podczas Kongresu 590 giganci paliwowi Orlen i LOTOS zapowiedzieli fuzję i stworzenie multienergetycznego koncernu.

Ekspert w obszarze dyrektora wykonawczego ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen Jacek Ciborski ocenił m.in., że pandemia COVID-19 stała się katalizatorem wszystkich zmian, które zachodzą obecnie w wielu branżach, a w szczególności na rynku ropy i gazu. „W ostatniej dekadzie w Europie zostało zamkniętych 30 rafinerii. Są to często słabsze rafinerie, zlokalizowane na rynkach nadmorskich, gdzie presja konkurencji jest większa. Fuzja Orlenu z Lotosem ma na celu optymalizację działań zamiast konkurowania ze sobą na rynku. Pandemia potwierdziła konieczność integracji tych dwóch podmiotów” – powiedział Jacek Ciborski.

Krzysztof Nowicki, wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć podkreślił natomiast trafność decyzji inwestycyjnych, które pozwoliły zmierzyć się rafinerii z pandemią. „Okres pandemii pozwolił nam spojrzeć na strategię. Nasze aktywa obroniły się przez trafne inwestycje, które będą stanowić wartość dodaną dla PKN Orlen. Pandemia przyniosła też podejście, które będzie prowadziło do oceny, że duże podmioty będą stanowiły moc” – powiedział. „Jest to szczególnie ważne w przypadku podmiotów, które będą się mierzyły z globalnymi koncernami i będą musiały próbować odnaleźć swoją przestrzeń. Połączony Lotos z Orlenem będzie miał szansę odnalezienia się w tej przestrzeni i rozwoju w regionie, w którym funkcjonujemy” – podkreślił.

Unijny Zielony Ład

„Krajowy Plan Odbudowy pozwoli na wykorzystanie 17 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce. Te fundusze trafią nie tylko do rodzin, ale także do polskich firm zajmujących się termomodernizacją” – powiedział Michał Kurtyka, minister Klimatu i Środowiska, podczas debaty dot. Unijnego Zielonego Ładu. Podkreślił, jak ważnym jest przyłączenie się do Europejskiego Zielonego Ładu z własnym planem obejmującym ideę sprawiedliwej transformacji, która ewoluuje w postaci instrumentów finansowych w Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na rolę BOŚ, który pokazuje swoją gotowość, by finansować transformację. Minister powiedział, że polityka energetyczna to 20 lat inwestycji, by zapewnić minimalny koszt energii dla konsumenta. Oznacza to przyjęcie szeregu ustaw i prac nad funduszami, a na modernizację kraju w tym czasie zostaną skierowane potężne środki.

Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska zaznaczył, że do transformacji energetycznej potrzeba rządów, graczy sektora i inwestorów. Zauważył, iż rolą instytucji finansowych jest zrozumienie regulacji i dostosowanie do nich swojej oferty produktowej, odpowiadając na potrzeby transformacji. „Ważne też, żebyśmy umieli właściwie wyceniać ryzyko, by nasze finansowanie mogło być akceptowalne. Europejski Zielony Ład zmienia rynek w perspektywie długookresowej w skali makro i mikro”.

„Neutralność klimatyczna koncernu paliwowego może brzmieć dziwnie, bo Orlen wyrósł z rafinerii, potem była petrochemia i energia elektryczna” – powiedział dr Adam Czyżewski, główny ekonomista w PKN Orlen. Zauważył jednak, że patrząc w przyszłość widać, że Europa zmierza w kierunku zeroemisyjności. Dla koncernu oznacza to oferowanie klientom produktów i usług zeroemisyjnych, a jeśli będą emisyjne, to będzie musiał to rekompensować. „Teraz nośniki energii są bardzo różne: energia elektryczna, wodór, paliwa alternatywne. W długiej perspektywie pewnie wszystko będzie dążyć do tego, by to energia elektryczna dominowała, ale przeszkodą dzisiaj są baterie, szczególnie dla transportu ciężkiego. Transport miejski i kolej mogą być napędzane wodorem, ale sieć wodorową rynek będzie musiał zbudować od zera” – podsumował ekonomista.

Wielkie inwestycje kolejowe kołem zamachowym gospodarki

Spółki Grupy PKP prowadzą obecnie inwestycje na bardzo szeroką skalę, inwestując m.in. w modernizacje dworców kolejowych, zakup i modernizację taboru oraz infrastrukturę, a także realizując projekty deweloperskie.

„Pandemia koronawirusa zmieniła sposób funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw i ich otoczenia, dlatego tak ważne przy wychodzeniu z kryzysu gospodarczego są inwestycje. Jako Grupa PKP inwestujemy w dworce, tabor pasażerski i towarowy, terminale oraz inne elementy infrastruktury, napędzając w ten sposób gospodarkę” – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

„Do 2030 r. zainwestujemy 19 mld zł w nowoczesny tabor. To w sumie 1000 nowych i zmodernizowanych wagonów, zakup lokomotyw wielosystemowych na 200 km/h, pojazdów push-pull, elektrycznych i hybrydowych zespołów trakcyjnych. Nasz cel to lepszy dostęp do kolei” – mówił Adam Laskowski, członek zarządu PKP Intercity S.A.

O finansach w dobie pandemii

Wątkiem, który był poruszany w debatach, były również finanse w czasach pandemii.

W trakcie debaty dotyczącej cyberbezpieczeństwa Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO Bank Polski S.A, powiedział: „Pandemia pokazała, jakie są potrzeby społeczeństwa. Nie możemy zamknąć oddziałów, musimy zapewnić obrót gotówki zarówno elektroniczny, jak i fizyczny. Jako instytucja musieliśmy od samego początku stanąć na wysokości zadania. Bardzo duży nacisk położyliśmy na to, aby zadbać o bezpieczeństwo klientów.

Jeden z paneli dotyczył cyfrowego pieniądza i tego, czy stanie się on alternatywą dla pieniędzy fizycznych.

„W chwili obecnej nie zachodzą przesłanki do tego, żeby w Polsce wprowadzić pieniądz cyfrowy” -podkreśliła Marta Gajęcka, członkini zarządu Narodowego Banku Polskiego. „W okresie pandemii mogliśmy zaobserwować, jak wzrosło zapotrzebowanie na gotówkę. Widać było, że gotówka jest czymś, co daje ludziom poczucie bezpieczeństwa. Ten wzrost w zeszłym roku wyniósł 35%, w związku z czym mamy teraz w obrocie 350 mld zł w gotówce” – dodała Gajęcka.

W trakcie kongresu eksperci wielokrotnie podkreślili synergię, która występuje między światem nauki, a światem biznesu. Zaprezentowane zostały również przykłady innowacyjnych pomysłów, realizowanych w różnych ośrodkach badawczych i wdrażanych w przedsiębiorstwach.

Jesienią 6. edycja Kongresu 590

Organizatorzy już zapowiedzieli, że jesienią odbędzie się kolejna edycja wydarzenia.

„Liczymy na to, że w październiku spotkamy się na kongresie zorganizowanym w formule stacjonarnej. Spotkanie na żywo z prelegentami i uczestnikami umożliwi odbudowanie ograniczonych pandemią relacji społecznych i biznesowych” – zapowiedział Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590.

Nagrania z poszczególnych paneli 5. edycji kongresu można już zobaczyć na stronie www.kongres590.pl i na kanale You Tube Kongresu 590.

Źródło informacji: Biuro prasowe Kongres 590

 


Source link

Leave a Comment