imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Z redakcyjnej poczty: list Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu do biskupów krajów Grupy Wyszehradzkiej

a-87

Strona główna &gt Polska &gt Z redakcyjnej poczty: list Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu do biskupów krajów Grupy Wyszehradzkiej Z redakcyjnej poczty: list Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu do biskupów krajów Grupy Wyszehradzkiej a303 Polska 0

Droga Redakcjo!

Wysyłamy Wam list Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu do biskupów krajów V4 (Grupy Wyszehradzkiej) z wezwaniem do pokuty i modlitwy, a także do organizowania procesji wielkanocnej 2 kwietnia 2018 roku. Niech ta manifestacja w obronie rodziny i narodu odbędzie się w każdej wiosce i w każdym mieście!

Wideo: http://vkpatriarhat.org/en/?p=15016, https://youtu.be/PLdJNnt9yJA

Uprzejmie prosimy o opublikowanie i rozprzestrzenianie tego listu.

Również wysyłamy następne części naszej wideo reakcje na program telewizyjny z księdzem prof. Kobylińskim:

  1. Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 5: Odpowiedź na oświadczenia Kobylińskiego

Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 5: Odpowiedź na oświadczenia Kobylińskiego

  1. Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 6: Odpowiedź na oświadczenia Kobylińskiego

Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 6: Odpowiedź na oświadczenia Kobylińskiego

  1. Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 7: Korzenie apostazji w Kościele

Antyreforma, Kościół i Sodoma – Część 7: Korzenie apostazji w Kościele

Prosimy o rozprzestrzenianie tego wideo.

Bardzo dziękujemy.

Z szacunkiem і modlitwą za naród Polski,

Biskupi sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

vkpatriarhat.org, uogcc.org.ua, vkpatriarhat@mail.ru

Pokuta i modlitwa – biskupom krajów V4 (+ wideo)

Czas postu osiąga punkt kulminacyjny, wchodzimy do Wielkiego Tygodnia. Wspominamy zbawczą śmierć Chrystusa i Jego Chwalebne Zmartwychwstanie.

Bizantyjski Katolicki Patriarchat prosi Was, szanowni biskupi z krajów V4: Zachęcajcie do procesji wielkanocnej 2 kwietnia 2018 roku. Niech ta manifestacja w obronie rodziny i narodu następnie odbędzie się w każdej wiosce i w każdym mieście.

Kiedy Słowacji groził „Majdan”, wiele wierzących dało Bogu obietnicę. Modlą się dwie godziny dziennie do Wielkanocy za ratunek Słowację. Jedną godzinę modlą się w od 20 do 21:00 wieczorem, każdy w swojej rodzinie. Drugą godzinę każdy wybrał dla modlitwy osobistej w czasie, który najbardziej mu odpowiada. Wielu ludzi pości w poniedziałki, środy i piątki ciepłe posiłki jedzą aż wieczorem. Bóg usłyszał gorące wołanie. Ale walka duchowa nie zakończyła się. Krajom V4 grozi planowane samobójstwo przez Dublin IV oraz Konwencję Stambulską. To jest jak walka Dawida z Goliatem.

Niektórzy politycy, tacy jak czeski Wacław Klaus, widzą jedyne rozwiązanie w wyjściu z Unii Europejskiej.

My wzywamy przede wszystkim do pokuty i modlitwy. Niech odnajdą się odważni mężczyźni i kobiety, Boży bojownicy, którzy również dają Bogu obietnicę dwóch godzin modlitwy dziennie, od Wielkanocy (2 kwietnia), do Pięćdziesiątnicy (20 maja).

Kierownictwo Kościoła już przez kilka dziesięcioleci odrzuca pokutę. Dlatego jest odpowiedzialne za obecną demoralizację, rządzoną przez ONZ i UE, a także za islamizację narodów chrześcijańskich.

II Sobór Watykański niestety nie rozwiązał obecnej kwestii i nie wezwał k niezbędnej pokucie. Odwrotnie, otworzył drzwi synkretyzmowi z pogaństwem oraz neomodernizmowi poprzez metodę historyczno-krytyczną. Ona zaprzecza Boskość Chrystusa, Jego ofiarę odkupieńczą, prawdziwe i historyczne zmartwychwstania oraz natchnienie Pisma Świętego.

Synkretyzm narzucił magiczną frazę „szacunek do innych religii”, de facto szacunek do demonów. To otworzyło drzwi nie tylko do islamizacji Europy, ale także do wielokulturowości poprzez antymisji buddyzmu i hinduizmu. Następnie gest w Asyżu dokonał tą drogę apostazji.

Odstępstwo od fundamentów chrześcijaństwa otworzyło szeroką drogę do gender demoralizacji. Dziś ona jest normalizowana nawet w Kościele. Kardynał Marks promuje homoseksualne małżeństwa w katolickich świątyniach. Upadek moralny ma swoje korzenie w bałwochwalstwie synkretyzmu i w teologii liberalnej, która odrzuca żywego Boga.

Dlatego wzywamy biskupów i księży z krajów V4 do konkretnej pokuty dla zbawienia ich narodów. Niech dziś pokutą będę 4 dni ćwiczeń duchowych, w których konieczne podkreślić najbardziej podstawowe prawdy wiary.

Niech każdy kapłan swój osobisty stosunek do Chrystusa wyrazi słowem i gestem wyznania Jezusa jako osobistego Zbawiciela i Pana. Konieczne jest także wskazać na ukryte herezje neomodernizmu i synkretyzmu oraz zrzec się ich. Także trzeba zrzec się sympatii do wróżbiarstwa, magii i spirytyzmu.

Bóg przez proroka Ezechiela obiecał nowe serce i nowego Ducha. Duchowna transplantacja nowego serca miała miejsce na Golgocie przez realizację testamentu: „Oto Matka twoja”. Dlatego i kapłan, jako uczeń Jan, powinien przyjąć nowe serce. Niech również przyjmie Ducha Świętego jako apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy.

Drodzy biskupi i kapłani, przez tę konkretną formę pokuty przygotujcie drogę do cuda Bożego. Wtedy Bóg uratuje kraje V4: Czechy, Słowację, Węgry i Polskę!

W Chrystusie

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr

Biskupi-sekretarze Patriarchatu

Kopie Rządom państw V4


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment