imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Xinhua Silk Road: autonomiczny powiat Huanjiang Maonan w południowych Chinach zwraca się ku tradycyjnej kulturze mniejszości etnicznej i swoim walorom turystycznym w celu budowy międzynarodowego turystycznego miasta

image_1.jpg


PEKIN, 23 lipca 2021 r. /PRNewswire/ — Autonomiczny powiat Huanjiang Maonan, jedyny obszar w Chinach zamieszkały przez przedstawicieli mniejszości etnicznej Maonan, położony w regionie autonomicznym Guangxi Zhuang na południu Chin, podejmuje działania ukierunkowane na budowę międzynarodowego miasta turystycznego opartego na tradycyjnej kulturze mniejszości etnicznej i bogatych walorach turystycznych.

Grupa etniczna Maonan jest jedną z 28 chińskich grup etnicznych o niewielkiej liczebności. Około 70% przedstawicieli ludności Maonan (64500) mieszka w powiecie Huanjiang.

Ta grupa etniczna może poszczycić się długą historią i niepowtarzalną kulturą. Sztuka wyplatania kwiecistych bambusowych kapeluszy Maonan, jak również „Feitao” rodzaj rytuału błogosławieństwa, łączącego pieśni ludowe, przedstawienia teatralne, taniec i inne artystyczne elementy, znalazły się na liście krajowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Festiwal Fenlong, znajdujący się w pierwszej dziesiątce festiwali w Guangxi, jest najstarszym i największym festynem ludu Maonan. Odbywa się raz w roku i zazwyczaj trwa od trzech do pięciu dni, obejmując modlitwy o obfite plony.

Tegoroczny Festiwal Fenlong rozpoczął się 25 czerwca i był połączony z wydarzeniami w ramach festiwalu światowego dziedzictwa naturalnego i turystyki kulturowej w celu zapewnienia odwiedzającym możliwości doświadczenia tradycyjnych zawodów sportowych, turniejów szachowych i projektów obejmujących niematerialne dziedzictwo kulturowe grupy etnicznej Maonan, takie jak wyplatanie kwiecistych bambusowych kapeluszy czy rzeźbienie masek.

Powiat Huanjiang również może pochwalić się unikatowymi walorami turystycznymi, z dobrze zachowanym ekosystemem leśnego krajobrazu krasowego. Krajobraz krasowy na tym obszarze został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego w 2014 r.

W minionych latach powiat dynamicznie rozwijał ekologiczne rolnictwo oraz promował turystykę ekologiczną i podróże ukierunkowane na poznanie kultury ludowej i etnicznej, przyciągając coraz więcej odwiedzających, którzy chcą doświadczyć piękna naturalnych krajobrazów i walorów kulturowych.

Powiat Huanjiang jest również znany z dobrego, lokalnego jedzenia, przy czym największą popularnością cieszą się wieprzowina, wołowina i kaczki pochodzące z miejscowych hodowli oraz ryż i grzyby.

W przyszłości powiat nadal będzie podejmował działania na rzecz integracji z sąsiadującymi kręgami gospodarczymi i budowy międzynarodowego miasta turystycznego, które będzie ekologiczne i świetne pod względem rekreacji i kultury, i którego celem będzie promowanie światowego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, jak również kolorowej kultury Maonan w kraju i na świecie.

Link do wersji źródłowej: https://en.imsilkroad.com/p/322794.html

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1578511/image.jpg

Źródło: Xinhua Silk Road

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment