imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Wyzwania kompleksowej opieki onkologicznej | PAP MediaRoom portal.

DOC.20220321.41978846.1.jpg


Koordynacja opieki, personalizowane postępowanie kliniczne, nowoczesne technologie i skuteczna farmakoterapia, mierzenie jakości i efektów leczenia – to już nie hasła, ale realna i pilna potrzeba. Wyzwania w zakresie leczenia nowotworów nie pozostawiają złudzeń – system opieki zdrowotnej pojęty jako całość, ale także specjaliści różnych dziedzin muszą nadążać za zdrowotnymi wyzwaniami i oczekiwaniami chorych. O osiągnięciach polskich i światowych specjalistów, nowych trendach w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych oraz organizacji kompleksowej opieki rozmawiano podczas V Kongresu Onkologii Polskiej. W ślad za tym powstał raport z podsumowaniem kluczowych zagadnień.

Odbywający się raz na cztery lata Kongres to najważniejsze wydarzenie w sferze opieki onkologicznej, który wzbudza zainteresowanie zarówno specjalistów, jak i pacjentów. 160 wykładów, 60 sesji edukacyjnych, 175 wybitnych naukowców z Polski i zagranicy – V Kongres Onkologii Polskiej był przełomem w zakresie debaty nad aktualnymi wyzwaniami i możliwościami rodzimego systemu opieki zdrowotnej. Podstawowym celem wydarzenia była ocena wyzwań w zakresie zapewnienia chorym kompleksowej opieki i jej skutecznej, efektywnej organizacji.

„Ostatni Kongres był inny niż dotychczas, bowiem obecnie możemy pochwalić się pierwszymi wynikami w zakresie kompleksowej opieki nad chorymi, która wnosi zupełnie nową jakość w dyskusji o polskich standardach leczenia pacjentów onkologicznych. Dodatkowo szereg nowoczesnych technologii i narzędzi diagnostycznych sprawiają, że możemy wnieść leczenie onkologiczne w Polsce na inny poziom. Na taki poziom, którego oczekują pacjenci. To wszystko zaowocowało stworzeniem raportu, dzięki któremu wszystkie ważne kwestie, o których rozmawialiśmy podczas Kongresu mają szansę dotarcia do szerokiego grona specjalistów, ale mamy nadzieję również pacjentów“ – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

W raporcie zawarto podsumowanie Policy Paper dla Polski, jak również podstawowe założenia Krajowej Sieci Onkologicznej i Narodowej Strategii Onkologicznej oraz pierwsze wnioski, w tym również warunki wdrożenia sieci onkologicznej. Specjaliści różnych dziedzin omówili najpilniejsze potrzeby i rozłożyli na czynniki pierwsze pojęcie Value Based Cancer Care. Skupiono się również na ocenie leczenia konkretnych rodzajów nowotworów oraz możliwościach poprawy diagnostyki i jakości opieki nad pacjentem onkologicznym.

Przygotowany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne raport to zbiór kluczowych wniosków z V Kongresu Onkologii Polskiej.

„To dokument, z którym powinien zapoznać się każdy specjalista, który ma styczność z pacjentem onkologicznym. Dzisiaj mierzymy się nie tylko z samą chorobą onkologiczną, ale także z rosnącą skalą pacjentów, dlatego wdrażanie nowoczesnych, ale sprawdzonych rozwiązań jest dzisiaj obowiązkiem każdego specjalisty. Raport z podsumowaniem V Kongresu Onkologii Polskiej ma to zadanie ułatwić“ – dodaje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk.

Raport dostępny jest na stronie: www.pto.med.pl. Opisane w raporcie wykłady można także obejrzeć online. Wystarczy kliknąć w kod QR umieszczony przy każdym wykładzie.

Źródło informacji: Polskie Towarzystwo Onkologiczne

 


Source link

Leave a Comment