imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Wystartował nabór wniosków w konkursie „Kredyt technologiczny”

Bez-tytulu_9.jpg


Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków w konkursie „Kredyt technologiczny” w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Jest to dotacja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów.

Kredyt technologiczny z programu FENG przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz posiadają zdolność kredytową. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o kredyt do 31 maja 2023 roku. Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych. 

Dofinansowanie może wynieść nawet 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wysokość wsparcia dla inwestycji zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa. 

Wsparcie finansowe można uzyskać na inwestycje technologiczne, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub być wynikiem prac rozwojowych, badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Jak wskazano w komunikacie MFiPR wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię umożliwi produkcję towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

„Należy więc odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta” – wskazano w komunikacie. W przypadku, gdy opisywana we wniosku technologia jest zawarta w gotowej linii technologicznej, przedsiębiorca nie będzie miał możliwości uzyskania wsparcia.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP 


Source link

Leave a Comment