imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Wybory 2019 !!! czyli „Bankierzy kontrolują wszystkich, którzy kandydują w wyborach”

a40a

Strona główna > Polska > Wybory 2019 !!! czyli „Bankierzy kontrolują wszystkich, którzy kandydują w wyborach” Wybory 2019 !!! czyli „Bankierzy kontrolują wszystkich, którzy kandydują w wyborach” AdRo203 Polska, Wyróżnione 11

Przedruk artykułu z niezależnej prasy polonijnej :

Oni zawsze wygrywają, niezależnie od tego, która partia zwycięży. Ludzie zawsze przegrywają. Prawdziwa demokracja oznacza, że wybrani przedstawiciele są wysłani do parlamentu, żeby wyrażać wolę swoich wyborców. Wszystko więc polega na tym, żeby nie tworzyć nowych partii i dzielić ludzi jeszcze bardziej, lecz by jednoczyć ich wokół wspólnych celów (jak ekonomiczne bezpieczeństwo dla wszystkich), a potem wywierać presję na rząd, żeby te cele wprowadzić w życie.

Jeszcze jedna komedia wyborcza czeka nas w jesieni, a potem następna w przyszłym roku. Marionetki, które biorą udział w tych farsach wygrzebują i odkurzają swoje stare przemówienia liberalnie ozdobione pochlebstwami dla ludu, samozachwytem i szerokim i różnorodnym asortymentem obelg dla swoich przeciwników.

Kampanie wyborcze tworzą jeden ogromny wodewil wystawiony na naszej politycznej scenie. Niestety, ukrywają one także tragedię biednych ludzi, poświęcających energię i czas na kampanie dla polityków, którzy potem ich zdradzą. Jeśli kiedykolwiek chcielibyśmy skończyć z tą sytuacją, ludzie muszą zaprzestać walki między sobą i muszą odwrócić się od udawanej i oszukańczej walki polityków z wyborczego cyrku.

Wybory nie są przeprowadzane w interesie ludzi; przynoszą korzyść tylko niewielu żądnym władzy i pozbawionym skrupułów, którzy ubiegają się o stanowiska dla władzy i zysków, jakie mogą z tych stanowisk czerpać. Wybory nie są faktycznie, niczym więcej, niż sprzeczką między tymi, którzy sprzedali się za pieniądze i za zewnętrzne oznaki władzy. Nie ma w nich niczego, absolutnie niczego, dla ludzi.

Moi Przyjaciele, w imię Waszego własnego dobra, pozwólcie tym aktorom komedii wyborczej bawić się samymi sobą – we własnym gronie ! Przestańcie odgrywać rolę ich widowni, nie oklaskujcie ani jednej, ani drugiej strony i nade wszystko przestańcie poniżać się i być ich podnóżkami, podczas gdy ci oszuści będą piąć się do bogactwa i zaszczytów !

Niestety, niewielu będzie zważało na te słowa i znajdą się nawet Kredytowcy, którzy oddadzą swój czas, energię i pieniądze, żeby promować i brać udział w tym oszustwie, które nazywamy wyborami. Prawdopodobnie największym oszustwem w historii jest tzw. demokratyczny parlament w formie, w jakiej funkcjonuje on dzisiaj ze wszystkimi jego oznakami procedury wyborczej i legislacyjnej. Jest w tym wszystkim niewiele więcej poza udawaniem. Coraz szerzej uznaje się w dzisiejszym świecie, że politycy wszystkich kolorów – i nawet ci bez żadnego koloru – są marionetkami w rękach wysokiej finansjery, która działa poza parlamentem, zamknięta w pokojach konferencyjnych i w otoczeniu wysoce ekskluzywnego i nieznanego publicznie towarzystwa. Prawdziwymi panami współczesnego świata są finansiści.

Nie odpowiadają przed nikim za swoje czyny. Ludzie nie znają nawet ich nazwisk. Ale ci finansiści są prawdziwymi władcami w każdym kraju na świecie. To oni decydują o wojnach, o kryzysach ekonomicznych, o okresach dobrobytu. Stali się panami naszego życia i bez ich pozwolenia nikt nie odważy się nawet oddychać ”, powiedział Papież Pius XI w encyklice ” Ouadragesimo Anno „.

Jest to prawda, z której teraz już zbyt dobrze zdajemy sobie sprawę. Nasi przedstawiciele i nasi parlamentarni ministrowie nie mają żadnej realnej władzy. To finansjera ma całą władzę w swoich rękach. Jesteśmy o tym przekonani. Lecz, jeśli jesteśmy o tym przekonani, to dlaczego zwracamy tyle uwagi i przykładamy takie znaczenie do przedstawicieli” i kandydatów”? Prawdopodobnie dlatego, że nadajemy się wybitnie do grania roli oszukiwanych. Wybory wydają się działać na inteligencję ludzi jak narkotyki.

Finansiści, żeby utrzymać wodze kontrolujące ludzi, używali starej zasady „dziel i rządź”. Oddzielili się oni zupełnie (tak, żebyśmy w to uwierzyli) od sceny politycznej. Całą odpowiedzialność za wszystkie rezultaty zrzucają oni na barki wybranych przez ludzi przedstawicieli. Potem dzielą oni tych przedstawicieli na dwa lub nawet na trzy czy cztery walczące ze sobą obozy. Tak więc, jakkolwiek ci finansiści mogliby się wydawać oddzieleni od sceny politycznej, cała farsa wyborów i procedur parlamentarnych, w takiej formie jak istnieje i funkcjonuje ona dzisiaj, jest robotą finansistów i środków, za pomocą których czynią oni ludzi niewolnikami swojej władzy. Są to środki, za pomocą których utrzymują oni ludzi w niewiedzy na temat tego, kim są ich prawdziwi panowie. Finansiści używają wszystkich środków, które znajdują się w ich ręku – radia, telewizji i prasy – żeby podsycać to złudzenie demokracji parlamentarnej!

Wybory nie mają dzisiaj w życiu ludzi większego znaczenia dla prawodawstwa niż debaty w parlamencie. Powszechnie uznaje się, że w istocie, o prawodawstwie nie decyduje się na sali parlamentu. Ani też wybory nie decydują o tym, jaki będzie rodzaj i poziom życia ludzi.

A jednak tak wielu ludzi jest doskonale świadomych bezskuteczności wyborów. Jak często możemy usłyszeć, kiedy ludzie mówią: To naprawdę nie ma znaczenia na kogo będę głosował; na końcu i tak się okazuje, że jedna partia jest taka sama jak druga !”. Dlaczego władze używają tak wielkiej propagandy, żeby wyciągnąć ludzi na wybory ? Jest to twój solenny obowiązek, jako dobrego obywatela, iść na wybory ! ” Jakże często to słyszymy!

Wszystko to pokazuje, że ludzie są świadomi, iż wybory i głosowanie odgrywają bardzo małą rolę w kształtowaniu ich życia codziennego. Dlaczego więc nie zaprzestają przykładać takiej wagi i kłaść takiego nacisku na głosowanie i kampanie wyborcze? Dlaczego ludzie w ogóle zawracają sobie głowę wyborami?
Przede wszystkim wybory są środkiem do tworzenia podziałów. Ustawiają przyjaciela przeciw przyjacielowi, brata przeciwko bratu. Są największym źródłem niezgody i rozbicia jedności, jakie zna nasze współczesne społeczeństwo. Przedstawiają najbardziej bezlitosny przykład ekspresji: pies zagryza psa”, jaki znamy, za wyjątkiem faktycznej wojny.

Jest tak być może dlatego, że biedni ludzie, widząc jak są zakuci w łańcuchy życia, które nie uwalnia ich z presji niedostatku i braku zabezpieczenia zwracają się w desperacji po jakiekolwiek środki wręczane im dla uwolnienia się z tego sposobu życia. Jak więźniowie, na długo zamknięci w lochu, w końcu zdesperowani rzucają się ze wściekłością na otaczające ich kamienne ściany. Daremny i szkodliwy czyn!

Biedni ludzie! Gdyby tylko mogli uświadomić sobie, że tym, co trzymało ich tak długo w niewoli jest zwyczajne kłamstwo, któremu tak wytrwale służą. Gdyby tylko mogli uświadomić sobie, że tym, co spowoduje ich uwolnienie jest prawda – prawda w pełni uchwycona i zrozumiana przez nich, a potem przekazana innym Tylko prawda może uwolnić ich z okowów zarzuconych na nich przez finansjerę i tych, którzy finansjerze służą, udając, że służą ludziom.

Człowiek nie samym chlebem żyje”, mówi Ewangelia. Nigdy prawda ta nie była odczuwana bardziej przenikliwie niż dzisiaj. Dzisiaj człowiek widzi góry chleba przed sobą. A jednak nie może sobie pozwolić na ten chleb z powodu systemu kłamstw, zapory z kłamstw, która została zbudowana przez finansistów, władców pieniądza i kredytów, pomiędzy nim (człowiekiem) a chlebem. Człowiek roku XXI wieku nie może jeść dobrego chleba, który Święta Opatrzność dała w takiej obfitości, ponieważ jego dusza i rozum zostały przykryte kurzem kłamstw rzuconych mu w twarz i przez finansjerę i tych, którzy tak chętnie jej służą.

Nigdy w historii nieznany był taki absurd, jak wielka masa ludzi głodujących, żyjących w niedostatku i brak zabezpieczenia jutrzejszego obiadu”, podczas gdy pod ręką taka obfitość żywności, którą można uśmierzyć głód i zaspokoić potrzeby dnia jutrzejszego. Ten absurd jest propagowany i utrzymywany z powodu wielkiej sieci kłamstwa, którą są oplecione uniwersytety i która jest rozszerzana na wszystkie strony przez finansowych dyktatorów przy pomocy wszystkich rodzajów mediów. Oto jak dochodzimy do pełnego zrozumienia słów Naszego Pana: ” Człowiek nie samym chlebem żyje, ale prawdą ”.

Pokładaj swoje zaufanie w prawdzie. Szukaj prawdy. Odwróć się od tej okropnej farsy, która jest opakowana w parodię wyborów. Nie mogą one przynieść żadnej pomocy – ponieważ nigdy nie przyniosły one żadnej pomocy ! Jest to kwestia historii. Nienawiść wywołana przez walkę partii politycznych nie przynosi pokoju.

Prawda o polityce i finansowej dyktaturze musi być znana. Ludzie muszą posiadać prawdę; muszą zostać oświeceni, ukształtowani tak, by stanąć prosto i nie poddać się kłamstwom i niesprawiedliwości. W tym jednym leży nadzieja na wyzwolenie.

Prawda musi być znana i musi być rozgłaszana na wszystkie strony głosem najsilniejszym z możliwych, dopóki nie stanie się głęboko i szeroko znana, a potem podniesiona i zwielokrotniona przez wielką liczbę innych głosów.

Gilberta C&to – Mecier

Michael, Canada &/2001

Nadesłał Emeryt

UWAGA ! Redakcja W-P otrzymała od czytelniczki W-P link do poniższego video nagranego przez Sz.P. Korczarowskiego w reakcji na kilka słów prawdy o tzw. „wyborach” a skierowanych do prawdziwych, rzymskich katolików i uczciwych ludzi przez P. Michała Mikłaszewskiego w jego autorskim artykule p.t. „Myślę, więc NIE głosuję„, i zamieszczonym na łamach W-P. Oburzony P. Korczarowski wyraża ostre słowa potępienia w stosunku do redakcji W-P za rzekome nawoływanie do bojkotu ludowego festynu pod nazwą „wybory”. Cóż można odpowiedzieć Panu, Panie Piotrze Korczarowski? Pomimo całej, żywionej do Pana sympatii, odpowiadamy Panu, z największym szacunkiem, słowami Arystotelesa: „Amicus Plato, sed magis amica veritas”.

Również przypomnimy Panu, Panie Piotrze, prosimy o wybaczenie poufałości, jeszcze jeden cytat, z Pisma Świętego, słowa wypowiedziane przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa: „Jeżelim źle powiedział, daj świadectwo o złym; a jeśli dobrze, czemu mię bijesz ?” (Ewangelia Św. Jana Apostoła 18:23).

Szanowny Panie Piotrze (zakładamy nieśmiało, że jako stali pańscy słuchacze i widzowie możemy tak się do Pana zwracać) zwrócimy pańską uwagę, że nie odpowiedział Pan merytorycznie na tezy Pana Mikłaszewskiego, a skupił się Pan jedynie na emocjonalnych zarzutach wobec redakcji W-P za fakt zamieszczenia rzeczonego powyżej artykułu. Nie oczekujemy również, że merytorycznie ustosunkuje się Pan do powyższego artykułu zamieszczonego w niniejszej publikacji.

Niemało ludzi (ludzi ! a nie istot człekokształtnych !) zdaje sobie doskonale sprawę, że tzw. „demokracja” (demonokracja ?) i tzw. „wybory” opierają się na absolutnym kłamstwie i manipulacji a paliwem tej komedii jest „ciemnota umysłowa spętana fałszem propagandy prowadząca do betonowej głupoty„.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=PHUtx1QVZf8?feature=oembed&w=640&h=360]

Redakcja W-P otrzymała link do powyższego video wraz z poniższym komentarzem:

„KASA, KASA, KASA! Żyć jakoś trza ! Jak to ludek mawia: „Kużden lubi szmal”. Mister Korczarowski obali globalizm, oczywiście z Konfederatami, jeżeli oczywiście zostanie wybrany. Globalny Kahał Międzynarodowych Strasznych Braci w Wierze, na samą wieść, że Mr Korczarowski bierze udział w procesie demonokratycznym w Polin, zmuszony już został do przyjmowania podwójnych dawek Stoperanu. Jaka szkoda, że Mr Korczarowski z Konfederatami nie pojawili się wcześniej w Jugosławii, Libii, Iraku, Panamie, Syrii, itp., itd. Historia powszechna pobiegłaby zupełnie innym torem. Niewysłowiony żal !”

AdRo203 farsa patriotyzmukomedia demokracjiprawicowa komediawybory 2019
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment