imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Wsparcie dla szkolnictwa wyższego. NCBR ogłasza nabór w programie FERS

szkolenie-PE.jpg


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez uczelnie. 100 mln zł na wzmacnianie nowoczesnego szkolnictwa wyższego pochodzi z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, działanie 1.5 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty wspierające ideę uczenia się przez całe życie, obejmujące działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji osób dorosłych do potrzeb i oczekiwań pracodawców i rynku pracy – przekwalifikowania się (reskilling), wypełnienia luk w umiejętnościach (skills gap).

Realizowane projekty powinny zakładać opracowanie programów i realizację działań dydaktycznych, np. kursów, szkoleń, warsztatów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub podniesienia przez uczestników projektu kompetencji, w tym zawodowych, dopasowanych do oczekiwań pracodawców. Wsparciem objęte może być również uruchamianie i realizacja kształcenia specjalistycznego na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Nabór wniosków ruszy 30 sierpnia 2023 r. i potrwa do 14 listopada 2023 r.

Uczelnie składają wnioski aplikacyjne wyłącznie za pośrednictwem SOWA EFS – generator wniosków o dofinansowanie dedykowany FERS.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment