imalopolska

najnowsze wiadomości

Świat

Wojna na Ukrainie. Przywódcy UE gotowi na nowe sankcje dla Rosji

0007ZWD43XE8Y6YD-C429.jpg


W Brukseli w nocy z czwartku na piątek zakończył się pierwszy dzień szczytu UE. Przywódcy przyjęli konkluzje dot. rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. Podkreślili w nich, że rażąco narusza ona prawo międzynarodowe i powoduje masowe ofiary śmiertelne.

Rosja kieruje ataki na ludność cywilną i bierze na cel obiekty cywilne, w tym szpitale, placówki medyczne, szkoły i schroniska. Te zbrodnie wojenne muszą natychmiast ustać. Odpowiedzialni i ich wspólnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z prawem międzynarodowym. Oblężenie Mariupola i innych ukraińskich miast oraz odmowa dostępu pomocy humanitarnej przez rosyjskie siły zbrojne są niedopuszczalne. Siły rosyjskie muszą natychmiast zapewnić bezpieczne drogi do innych części Ukrainy, a także pomoc humanitarną do Mariupola i innych oblężonych miast” – stwierdzili.

Rada Europejska wzywała Rosję do pilnego zagwarantowania bezpiecznego przejścia cywilom uwięzionym we wszystkich strefach działań wojennych do wybranego przez nich miejsca przeznaczenia, natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników, zapewnienia nieprzerwanego dostępu pomocy humanitarnej oraz utworzenia korytarzy humanitarnych.

W przyjętym dokumencie RE domaga się natychmiastowego zaprzestania przez Rosję agresji militarnej na terytorium Ukrainy, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszelkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Unia Europejska wspiera Ukrainę i jej obywateli, a Rada Europejska potwierdza Deklarację Wersalską, uznając europejskie aspiracje i europejski wybór Ukrainy, jak określono w Układzie Stowarzyszeniowym. (…) Unia Europejska będzie nadal zapewniać skoordynowane wsparcie polityczne, finansowe, materialne i humanitarne” – podkreślili.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Przywódcy państw UE wskazali również, że Unia Europejska do tej pory przyjęła znaczące sankcje, które mają ogromny wpływ na Rosję i Białoruś, i pozostaje gotowa do zlikwidowania luk prawnych i zwalczania ich obchodzenia, a także do szybkiego nałożenia kolejnych sankcji na Rosję i Białoruś. Rada Europejska wezwała również wszystkie kraje do dostosowania się do tych sankcji. “Należy powstrzymać wszelkie próby obejścia sankcji lub pomocy Rosji w inny sposób” – stwierdzili przywódcy.

W konkluzjach poruszono również kwestie uchodźców z Ukrainy. Rada Europejska złożyła hołd wszystkim obywatelom, organizacjom i rządom w całej Europie, którzy okazali solidarność z tymi, którzy uciekają przed wojną.

Kryzys ten stanowi poważne wyzwanie dla infrastruktury i usług publicznych państw goszczących, zwłaszcza na granicach z Ukrainą. Rada Europejska uznaje wszystkie podjęte już wysiłki na rzecz przyjęcia uchodźców uciekających przed wojną na Ukrainie i wzywa wszystkie państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków w duchu jedności i solidarności oraz wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych inicjatyw w celu ułatwienia takich wysiłków. Wzywa również do pilnego zakończenia prac nad najnowszymi wnioskami Komisji dotyczącymi wsparcia państw członkowskich, aby zapewnić szybką mobilizację funduszy UE dla uchodźców i ich gospodarzy, oraz wzywa Komisję do opracowania dodatkowych wniosków w celu wzmocnienia wsparcia UE w tym zakresie” – czytamy w dokumencie.

Unia Europejska w konkluzjach zobowiązała się również do zapewnienia ciągłych i nieprzerwanych przepływów energii elektrycznej i gazu na Ukrainę.

“Niedawna synchronizacja sieci elektroenergetycznych Ukrainy i Mołdawii z sieciami UE jest niezwykłym osiągnięciem. Należy zapewnić bezpieczeństwo ukraińskich obiektów jądrowych, w tym przy wsparciu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej” – wskazali.

Mając na uwadze zniszczenia i ogromne straty, jakie na Ukrainę przyniosła agresja militarna Rosji, Unia Europejska zobowiązała się także do udzielenia wsparcia rządowi ukraińskiemu w jego pilnych potrzebach, a po ustaniu rosyjskiego ataku do odbudowy demokratycznej Ukrainy .

“W tym celu Rada Europejska zgadza się na rozwój Funduszu Powierniczego Solidarności Ukrainy i zaprasza do udziału swoich partnerów międzynarodowych oraz wzywa do bezzwłocznego rozpoczęcia przygotowań. Wzywa Komisję do dalszego świadczenia pomocy technicznej, aby wesprzeć Ukrainę we wdrażaniu niezbędnych reform. Rada Europejska wzywa do zorganizowania w odpowiednim czasie międzynarodowej konferencji w celu pozyskania środków finansowych w ramach Funduszu Powierniczego Solidarności Ukrainy” – czytamy w dokumencie.


Source link

Leave a Comment