imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Winnicki do Glińskiego ws. 32 mln na kolejne żydowskie muzea w Polsce

a-95-1200x630

Strona główna &gt Polska &gt Winnicki do Glińskiego ws. 32 mln na kolejne żydowskie muzea w Polsce Winnicki do Glińskiego ws. 32 mln na kolejne żydowskie muzea w Polsce a303 Polska 6

Polska czy żydowska polityka historyczna?

Po prawej, w jarmułce, minister kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce
Polska Rada ministrów

Poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy) wystosował do ministra kultury prof. Piotra Glińskiego piętnaście pytań, w związku z informacją ogłoszoną na jednej z platform społecznościowych dnia 30 marca 2018 r., w której minister Gliński „podał, że rząd zamierza w najbliższych latach przeznaczyć około 32 mln złotych na kolejne żydowskie muzea w Polsce”.

Robert Winnicki pyta Glińskiego, jakie ten podjął kroki, „by państwo polskie odzyskało pełną kontrolę nad Muzeum POLIN i Muzeum Auschwitz? Jeśli nie podjął – dlaczego? Czy Pan Minister nie dostrzega takiej pilnej potrzeby w związku z kontrowersjami dotyczącymi ich funkcjonowania?”.

Czy w okresie pełnienia przez Pana funkcji Ministra Kultury zaszły w formie działania, w statutach lub we władzach wymienionych placówek jakieś zmiany? Jeśli tak to czym były spowodowane i jakie było stanowisko Ministra wobec tych zmian? Kto w okresie pełnienia przez Pana funkcji Ministra Kultury reprezentował Ministerstwo we władzach owych placówek? Czy osoby te interweniowały w jakikolwiek sposób ws. kontrowersji poruszających opinię publiczną? Czy po tych interwencjach pozostał w Ministerstwie jakiś pisemny ślad, np. pisma otrzymane „do wiadomości” Ministra?” indagował, chcąc się jednocześnie dowiedzieć, „który wiceminister i który dyrektor departamentu odpowiada za nadzór nad wymienionymi placówkami?” oraz „Jaka była ich aktywność ws. nadzoru nad tymi muzeami w okresie pełnienia przez Pana funkcji Ministra?”

Robert Winnicki wnosi również o odpowiedź na pytanie o ocenę ministra sposobu działania władz wymienionych muzeów i realizowaną przez nie politykę historyczną. „Czy planowana jest w najbliższym czasie zmiana władz powyższych placówek powstałych i dotowanych z pieniędzy podatników? Czy zapowiedź budowy kolejnych muzeów, tj. Muzeum Getta Warszawskiego i Muzeum Chasydyzmu została powiązana z gestami wzajemności na rzecz polskiej polityki historycznej ze strony Izraela? Jeśli tak to z jakimi konkretnie i jakie strona izraelska poczyniła zapowiedzi?

Jeśli nie to dlaczego? Czy Polska wyraża wobec strony izraelskiej takie oczekiwania? Jeśli nie wyraża to dlaczego?” pytał dalej.

Winnicki chce się również dowiedzieć, czy nad budowanymi z pieniędzy Polaków muzeami Chasydyzmu i Getta Warszawskiego rząd państwa polskiego będzie miał pełną kontrolę w zakresie powoływania i odwoływania władz tych placówek oraz decydowania o prezentowanych w nich treściach oraz czy Minister rozważa powołanie którejś z tych placówek w formule publiczno-prywatnej lub rządowo-samorządowej, tak jak muzeum Polin.

„Czy powstał już w Ministerstwie Kultury jakikolwiek dokument precyzujący założenia programowe i polityczne stojące za pomysłem utworzenia nowych muzeów dot. tematyki żydowskiej? Jeśli tak to proszę o informację jaki i o streszczenie zawartych w nim założeń” napisał Winnicki.

„Czy powstał już w Ministerstwie Kultury jakikolwiek dokument precyzujący plan formy instytucjonalno-prawnej oraz plan finansowania nowych muzeów dot. tematyki żydowskiej? Jeśli tak to proszę o informację jaki i o streszczenie zawartych w nim planów.” dodał.

„Jak liczny personel owych placówek Minister przewiduje? Proszę o podanie w przybliżeniu przewidywanej liczby pracowników zatrudnionych na etat. Jaki tryb i kalendarz opracowania i konsultacji założeń do scenariuszy wystaw Pan Minister planuje? Czy scenariusze mają przewidywać wątki dotyczące antysemityzmu Polaków lub współdziałania Polaków w przemocy wobec Żydów? Czy scenariusze mają przewidywać wątki dotyczące antypolonizmu Żydów lub współdziałania Żydów w przemocy na Żydach? Czy planowane muzea mają być muzeami w tradycyjnym sensie, tzn. placówkami skupionymi na neutralnym popularyzowaniu historii czy „nowoczesnymi muzeami”, tzn. placówkami takimi jak POLIN, w których historia jest punktem wyjścia do aktywnego kreowania współczesnej debaty społecznej i politycznej?” kontynuował.

Poseł Ruchu Narodowego zwrócił uwagę, iż ostatnie wydarzenia pokazały ogromne różnice w polskiej i żydowskiej pamięci historycznej oraz elementarny brak zgody co do tego co jest prawdą o polsko-żydowskich relacjach. „Proszę o informację, którą perspektywę mają według planu Pana Ministra prezentować nowe muzea getta i chasydyzmu:

a) perspektywę polską

b) perspektywę żydowską

c) jedną kompromisową perspektywę

d) obie perspektywy równolegle obok siebie

Jeśli ministerstwo przewiduje wariant kompromisowy to proszę o informację jaki Minister przewiduje plan wypracowania kompromisu i kto miałby być jego stroną – środowiska żydowskie z Polski stojące obecnie za polityką muzeum POLIN czy zajmujące się historią Żydów ośrodki historyczne i naukowe z Izraela?” zwrócił się do ministra Glińskiego.

Winnicki zażądał również odpowiedzi na pytanie, dlaczego Minister Kultury zdecydował się przedstawić koncepcje utworzenia w Polsce dwóch kolejnych ośrodków zajmujących się historią Żydów, w sytuacji gdy dotychczasowe doświadczenia pokazują że placówki takie są źródłem napięć w polskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej, dając podstawę wpływowym kręgom z Izraela, Europy i ze Stanów Zjednoczonych do prób ingerencji w nasze życie społeczne i polityczne? „Czy Pan Minister nie widzi ryzyka stworzenia w ten sposób zarzewia nowych sporów, które ze względu na kontekst Holokaustu natychmiast zostaną umiędzynarodowione?” pytał, prosząc jednocześnie o informację, czy Minister Kultury ws. planów tworzenia Muzeum Getta i Muzeum Chasydyzmu:

a) badał nastawienie opinii publicznej i oczekiwania wyborców

b) zasięgał opinii IPN

c) zasięgał opinii MSZ

d) zasięgał opinii prezydenta RP

e) zasięgał opinii ABW i AW ws. ochrony kontrwywiadowczej takich placówek i rozpoznania ewentualnych zagrożeń dla wizerunku i pozycji Polski, jakie może spowodować proces ich tworzenia i ich funkcjonowanie

f) zasięgał opinii szefów klubów parlamentarnych i liderów partii politycznych

g) zasięgał opinii sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

h) zasięgał opinii polskich historyków i historycznych jednostek naukowych polskich uniwersytetów

i) zasięgał opinii środowisk żydowskich z Polski

j) konsultował się z ambasadą Izraela w Polsce

k) konsultował się z Instytutem Yad Vashem lub innymi ośrodkami z Izraela zajmującymi się historią Żydów

l) konsultował się z międzynarodowymi środowiskami żydowskimi, w tym chasydzkimi

„Jeśli tak to proszę o informację które z powyższych podmiotów przedstawiły swoje opinie i w jakiej formie” zaznaczył.

Brak wzajemności w stosunkach z Izraelem jest niezaprzeczalnym faktem. Winę za to ponoszą kolejne polskie władze, które nie potrafią w sposób twardy i nie pozostawiający pola dla nadinterpretacji postawić granicy żydowskim partnerom. Wprawdzie obecny rząd dla poprawienia wizerunku Polski zagranicą zrobił zdecydowanie więcej niż poprzednie, niemniej jeszcze zbyt mało. Postawa ministra Piotra Glińskiego w sprawie kolejnych żydowskich muzeów będzie papierkiem lakmusowych rzeczywistych zamiarów Prawa i Sprawiedliwości odnośnie do polityki historycznej.

Piotr Gliński dementując informację, jakoby Muzeum Getta Warszawskiego i Chasydyzmu miały kosztować tyle samo, co Polin, napisał na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych: „Muzea Getta Warszawskiego i Chasydyzmu nie będą kosztowały 320 mln, a około 10 razy mniej (w ciągu 5 lat). To drugie będzie budowane głównie ze środków ze zbiórki społecznej”. Tym samym potwierdził, iż obie placówki powstaną.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nowe muzea mają być tworzone w sytuacji, kiedy brakuje polskich placówek muzealnych, upamiętniających polską historię i składane na ołtarzu Ojczyzny ofiary z własnej krwi. Nadal czekamy m.in. na powstanie Muzeum KL Warschau, Kresów Wschodnich oraz wielu innych…

Źródło: http://prawy.pl/68704-winnicki-do-glinskiego-ws-32-mln-na-kolejne-zydowskie-muzea-w-polsce-polska-czy-zydowska-polityka-historyczna/

P.S. PiS to Partia Interesów Syjonistycznych – Tomasz Gryguć (Pan Nikt)


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment