imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Według badania British Council nauczyciele angielskiego zgłaszają potrzebę kształcenia ustawicznego, które zwiększy ich pewność siebie

1_41.jpg


WARSZAWA, Polska, 18 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ — British Council, organizacja reprezentująca Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej, przeprowadziła wspólnie z czołową sondażownią GFK badanie mające na celu przeanalizowanie aktualnych potrzeb szkoleniowych nauczycieli i nauczycielek języka angielskiego w Polsce, Niemczech i Hiszpanii.

W sprawozdaniu z badania skupiono się na nauczycielach i nauczycielkach angielskiego pracujących w różnych środowiskach – w szkołach państwowych oraz prywatnych, jak również na pracownikach akademii językowych, dyrektorach szkół językowych. Pedagodzy ci uważają kształcenie ustawiczne za niezbędne ze społecznego i moralnego punktu widzenia.

Badani nauczyciele przyznają przy tym, że ich zdaniem realizowana w różnych państwach polityka nie jest skuteczna w promowaniu kształcenia ustawicznego. W Polsce mimo tego, że nauczyciele oraz nauczycielki podlegają stałej ocenie i przez całą karierę zawodową mogą uczestniczyć w procesie kształcenia ustawicznego, w rzeczywistości wydaje się, że ogranicza się to do samych wytycznych i zaleceń, a brakuje ścisłych regulacji dotyczących ich rozwoju zawodowego.

W badaniu zwrócono również uwagę na inne obawy nauczycieli i nauczycielek angielskiego, w tym potrzebę nadążania za zachodzącymi zmianami (w wymogach dotyczących wyposażenia sal lekcyjnych, prowadzenia lekcji, metodyce nauczania lub wyzwaniach związanych z cyfryzacją). Badani podkreślali także znaczenie lepszej komunikacji i tworzenia więzi z uczniami w różnym wieku.

Badanie pokazuje ponadto, że bariery w realizacji kształcenia ustawicznego wiążą się z dostępnymi zasobami czasu (grafiki pozwalające zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym) i nakładami finansowymi (nie wszystkie szkolenia są darmowe). Co więcej, aktualna oferta jest mało przejrzysta ze względu na gwałtowny wzrost ilości materiałów dostępnych w internecie. Według ankietowanych nauczycieli oraz nauczycielek zjawisko to niesie ze sobą dodatkowe wyzwania, ponieważ ilość informacji dostępnych online utrudnia znalezienie odpowiednich źródeł.

W sprawozdaniu zwrócono także uwagę na dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz na grono pedagogiczne – odgrywają oni bowiem ważną rolę we wspieraniu kształcenia ustawicznego dla nauczycieli i nauczycielek angielskiego poprzez wzbudzanie w nich zaufania i budowanie ich wiarygodności.

Wsparcie w obszarze kształcenia ustawicznego dla polskich nauczycieli oraz nauczycielek

British Council zapewnia nauczycielom i nauczycielkom na całym świecie dostęp do bezpłatnychmateriałów online (w tym kursów internetowych, webinarów i podcastów) w ramach platformy “TeachingEnglish”. W 2022 r. platforma ta zarejestrowała 32067479 wyświetleń, co czyni ją największą na świecie społecznością internetową nauczycieli. W nadchodzących miesiącach na platformie pojawią się nowe bezpłatne kursy pt. „Nauczanie angielskiego w klasach wielojęzycznych” oraz „Płeć społeczno-kulturowa w nauczaniu języka” wraz z drugą serią podcastu “TeachingEnglish”, która już jest dostępna w internecie.

Uwagi dla redaktorów

O British Council

British Council jest organizacją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Budujemy połączenia, zrozumienie i zaufanie między osobami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii i krajach na całym świecie. Działamy w dziedzinach sztuki, kultury, edukacji i nauczania języka angielskiego.

Pracujemy z ludźmi w ponad 200 krajach i terytoriach, a stacjonarnie znajdujemy się w ponad 100 krajach. W latach 2021-2022 dotarliśmy do 650 milionów ludzi.

www.britishcouncil.org

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1981562/British_Council.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981563/British_Council_Logo.jpg

Źródło: British Council

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment