imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Webcasty o Pracowniczych Planach Kapitałowych – kompendium wiedzy

DOC.20201218.38000456.pzu_webcasty.png


Od czego zacząć wdrażanie PPK, jak wybrać instytucję zarządzającą czy jak interpretować przepisy covidowe w tym zakresie – m.in. te zagadnienia były poruszane podczas serii rozmów Serwisu Samorządowego PAP z ekspertami TFI PZU.

„PPK w samorządach” to cykl pięciu webcastów, które transmitowane były online na samorzad.pap.pl. Gośćmi rozmów byli eksperci Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU, którzy omawiali najważniejsze kwestie związane z wprowadzaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w samorządach oraz odpowiadali na pytania internautów.

Od 1 stycznia obowiązek wprowadzenia PPK obejmie instytucje sektora publicznego, a więc m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne. W urzędach, instytucjach kultury czy szpitalach trwają więc mniej lub bardziej zaawansowane przygotowania związane z wyborem podmiotu zarządzającego PPK. Jest na to czas do 26 marca; do 10 kwietnia powinny zostać podpisane umowy o prowadzenie PPK.

„Tylko wydaje się, że tego czasu jest dużo. W tym momencie podmioty sektora finansów publicznych powinny już domykać kwestię określenia budżetu czyli zabezpieczyć środki, z których będą finansowane składki do PPK – zwracał uwagę Mirosław Tarczoń, ekspert ds. PPK w TFI PZU. – Należy przyjąć założenie, że wszyscy pracownicy uprawnieni do PPK do niego przystąpią. Założenie takiego maksymalnego budżetu da gwarancję, że tych środków w przyszłym roku nie zabraknie” – wskazywał.

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca zobowiązany jest odprowadzać składkę w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.

Jakub Pyszyński, dyrektor Biura Prawnego TFI PZU przypominał podczas rozmowy z Serwisem Samorządowym PAP, że wprowadzona wiosną tarcza antykryzysowa wprowadziła przepisy, które ułatwiają wybór dostawcy PPK w samorządach.

„Wiemy doskonale, że tych samorządowych jednostek jest bardzo dużo, niektóre są małe, zatrudniają po kilka osób i dla nich wybór instytucji zarządzającej PPK może być wyzwaniem. Dlatego ustawodawca zdecydował się umożliwić wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta wspólny wybór instytucji dla jednostek, które mu podlegają. To jest tylko możliwość, ale zdecydowane ułatwienie” – ocenił mecenas Pyszyński.

Aleksandra Czartoryska podpowiadała natomiast, co brać pod uwagę, wybierając instytucję, która będzie zarządzać PPK. W myśl ustawy wyboru dokonuje się na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia.

„Ustawodawca daje konkretne zapisy, na co powinien pracodawca zwracać uwagę przy wyborze instytucji finansowej. Czasami trudno to ze sobą razem pogodzić, ale można – podkreślała. – Główne kryterium, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to kwestie związane z doświadczeniem firmy” – oceniła. Wskazała też, jak oceniać efektywności w zarządzaniu aktywami, o którym mówi ustawa.

Z kolei Marcin Dziuń przybliżał działanie bezpłatnej platformy do obsługi PPK. Dzięki serwisowi pracodawcy mogą w prosty i bezpieczny sposób zgłaszać do PPK pracowników oraz przekazywać listy wpłat na ich rachunki. Mogą też przesyłać dyspozycje pracowników, np. dotyczące zmiany wysokości wpłat. e-PPK pozwala na zaczytywanie plików z danymi pracowników i informacją o ich wpłatach w najpopularniejszych formatach. Zaletą serwisu jest też automatyczna kontrola wprowadzanych danych.

Zapis wideo wszystkich webcastów jest dostępny w Serwisie Samorządowym:

1. PPK w samorządach – jak uniknąć dodatkowych obowiązków? – https://bit.ly/2KGfQAI

2. PPK w samorządach – jak sprawnie wprowadzić Plany? (zapis wideo) – https://bit.ly/2K7PNTu

3. Bezpłatny serwis do obsługi PPK – w czym pomaga i jak go obsługiwać – https://bit.ly/37rZVPz

4. PPK w samorządach – jak dobrze wybrać zarządzającego? – https://bit.ly/3nyhovc

5. PPK w samorządach – pytania i odpowiedzi – https://bit.ly/2WpnTEX

Organizatorem cyklu „PPK w samorządach” był Serwis Samorządowy PAP, a partnerem merytorycznym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment