imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

W tym tygodniu w PE: umowa między Unią a Wielką Brytanią i tzw. paszport szczepień

20201124_EP-107556A_EP_100_RESIZED_M.jpg


Ratyfikacja umowy określającej zasady przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią – to jeden z punktów rozpoczynającej się w poniedziałek sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Europosłowie też m.in. przyjmą pozycję negocjacyjną w sprawie tzw. paszportu szczepień.

PE podejmie decyzję ws. umowy między Unią a Wielką Brytanią

We wtorek posłowie będą głosować w sprawie ratyfikacji umowy, która określa zasady przyszłych relacji między UE a Wielką Brytanią. Poza głosowaniem w sprawie ratyfikacji Parlament przyjmie też rezolucję oceniającą wynik negocjacji.

Wyniki obu głosowań zostaną ogłoszone w środę rano.

Cyfrowy certyfikat szczepień: PE przyjmie pozycję negocjacyjną

Europosłowie planują dyskusję i głosowanie nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym certyfikatu szczepień, nazywanego też paszportem szczepionkowym, aby móc szybko rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi.

Jak tylko PE wprowadzi poprawki do wniosku Komisji, przyjmując tym samym własną pozycję negocjacyjną, możliwe będzie rozpoczęcie rozmów z państwami członkowskimi, aby przyjąć cyfrowe certyfikaty szczepień (Zielony Certyfikat Cyfrowy) do lata.

Debata i głosowanie nad stanowiskiem negocjacyjnym Parlamentu w rozmowach z krajami UE odbędzie się w środę.

Posłowie przyjmą program badawczy „Horyzont Europa”

Program „Horyzont Europa”, nad którym debata odbędzie się w poniedziałek, a głosowanie we wtorek, będzie dysponował całkowitym budżetem w wysokości 95,5 mld euro, w tym 5,4 mld euro z planu odbudowy gospodarki Next GenerationEU oraz dodatkowym wzmocnieniem w wysokości 4 mld euro z wieloletnich ram finansowych UE.

Program badawczy na lata 2021-2027 pomoże unijnym systemom opieki zdrowotnej przygotować się na przyszłe pandemie, a unijnemu przemysłowi obniżyć emisyjność i wprowadzić innowacje.

Prawa pasażerów kolei

Parlament Europejski będzie debatował w środę i głosował w czwartek nad zmienionymi przepisami dotyczącymi praw pasażerów w ruchu kolejowym, które zostały uzgodnione między Parlamentem a Radą UE w październiku 2020 roku. Przepisy mają zagwarantować zmianę planu podróży i pomóc pasażerom w przypadku opóźnień i odwołanych połączeń, poprawić dostęp i pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz przyczynić się do stworzenia większej liczby wydzielonych miejsc dla rowerów.

Stosunki UE-Rosja: debata z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borrellem

Debata z szefem dyplomacji UE Josepem Borrellem w sprawie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, rosyjskich działań militarnych w konflikcie z Ukrainą i sporu dyplomatycznego między Czechami a Rosją odbędzie się w środę. Debata plenarna zostanie zakończona rezolucją, która zostanie poddana pod głosowanie w czwartek.

Treści terrorystyczne w internecie usuwane w ciągu godziny

W czwartek zgromadzenie plenarne ma przyjąć nowe przepisy zapobiegające rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie. Platformy internetowe będą miały godzinę na usunięcie oznaczonych treści lub uniemożliwienie dostępu do nich we wszystkich państwach członkowskich.

Europosłowie zatwierdzą program Europejskiego Funduszu Obronnego

Europejski Fundusz Obronny (EDF) jest pierwszym programem UE, którego celem jest finansowanie wspólnych badań i rozwoju związanych z obronnością w celu obniżenia kosztów.  EDF o wartości 7,9 mld euro będzie finansował projekty uzgodnione wspólnie przez państwa członkowskie, które są zgodne z priorytetami obronnymi Unii Europejskiej, z uwzględnieniem współpracy państw członkowskich w ramach innych organizacji regionalnych i międzynarodowych, takich jak NATO. Przepisy ustanawiające ten program będą przedmiotem debaty oraz zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Ulepszenia w zapobieganiu, gotowości i reagowaniu UE na klęski i katastrofy

PE ma przyjąć zreformowany unijny mechanizm ochrony ludności (UCPM) w oparciu o wnioski wyciągnięte z pandemii spowodowanej COVID-19. UCPM został utworzony w 2013 roku jako dobrowolny system mający pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z coraz częstszymi klęskami żywiołowymi.

Debata na temat mechanizmu odbędzie się poniedziałek, a w wyniki głosowania poznamy we wtorek.

Europosłowie zatwierdzą przepisy o wspólnym, obowiązkowym rejestrze przejrzystości

Porozumienie między instytucjami ma wzmocnić wspólną kulturę przejrzystości europarlamentu, Rady UE i Komisji Europejskiej.Wprowadzenie nowych instrumentów oznacza istotną zmianę w istniejącej strukturze: przedstawiciele grup interesu będą musieli się zarejestrować, aby móc prowadzić określoną działalność we wszystkich trzech instytucjach, a każda instytucja wprowadzi uzupełniające środki przejrzystości, aby zachęcić do rejestracji. Głosowanie nad rejestrem przejrzystości odbędzie się we wtorek.

Prawie 2 miliardy euro na promowanie praworządności, demokracji i praw podstawowych w UE

Parlament Europejski zamierza poprzeć przeznaczenie 1,86 mld euro na promowanie demokracji, państwa prawa, współpracy sądowej i praw podstawowych w UE w latach 2021-2027. Debata na ten temat odbędzie się wtorek, a głosowanie – w środę.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment