imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

VI Europejski Kongres Samorządów – „Co nie działa w inwestycjach?” (6-7 grudnia 2021, Mikołajki)

DOC.20211201.40999703.Marszalek-Brzezin4-uai-2064x1376-1.jpg


Lotniska bez dróg dojazdowych czy strefy ekonomiczne bez bocznic kolejowych. Jak poprawić jakość inwestycji infrastrukturalnych?

Do końca zbliżają się prace nad przekopem Mierzei Wiślanej. W zamierzeniu inwestycja ma ułatwić eksport i dać Elblągowi szansę na stanie się portem pomocniczym dla Trójmiasta. Porty w Gdańsku i Gdyni cierpią ze względu na wąskie gardło kolejowe w obrębie aglomeracji. Przekierowanie części ładunków drogą wodną do Elbląga odciąży połączenia lądowe. Wydłużenie drogi wodnej będzie również zgodne z unijnymi założeniami. Komisja w dokumentach strategicznych faworyzuje transport śródlądowy jako niskoemisyjny. Podobny transport kontenerów barkami po rzekach jest regularnie wykorzystywany w krajach zachodnich. Mimo wydanych środków na przekop, brak w planach kolejnych centralnych inwestycji ułatwiających logistyczny dostęp do portu. Sporna pozostaje kwestia finasowania pogłębiania drogi wodnej i basenów portowych. Samorząd na inwestycje związane z portem i infrastrukturą około portową wydał łącznie 100 mln zł, natomiast inwestycje centralne w latach 2015-2020 na ternie Portu w Elblągu to zaledwie 1 mln 435 tys. zł. Tymczasem po stronie samorządu będą kolejne duże inwestycje takie jak terminal kontenerowy przyśpieszający przeładunki.

Temat jest szerszy i dotyczy inwestycji w lotniska, strefy ekonomiczne, drogi. Jak należy efektywnie dysponować środkami publicznymi? W jaki sposób przygotowywać inwestycje, aby procedury nie trwały zbyt długo a efekty były z korzyścią dla regionu? W jaki sposób lokalne samorządy mogą teraz wykorzystać uzyskane wsparcie władz centralnych?

Uczestnikami bloku tematycznego „Inwestycje infrastrukturalne – jak efektywnie dysponować środkami publicznymi” podczas zbliżającego się VI Europejskiego Kongresu Samorządów będą Tomasz Żuchowski – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, Marcin Kuchciński – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, poseł Mirosław Suchoń, Maciej Berliński – dyrektor Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Michał Missan – wiceprezydent Elbląga, senator Jerzy Wcisła, Juliusz Marek – prezes Stowarzyszenia Telewizji Lokalnych i Regionalnych oraz moderator Łukasz Malinowski – dyrektor zarządzający Pionu Wydawnictw, Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Źródło informacji: Instytut Studiów Wschodnich

 


Source link

Leave a Comment