imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

V-Ridium zmienia się w Greenvolt Power i stawia na zieloną energię

shutterstock_505418149.jpg


V-Ridium – firma będąca częścią Greenvolt Group – przeszła rebranding i obecnie jako Greenvolt Power wzmacnia swoje działania jako główny deweloper sektora energii słonecznej i wiatrowej w Polsce i na arenie międzynarodowej. Obecnie firma jest zaangażowana w projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1107,5 MW, farm wiatrowych o łącznej mocy 798,6 MW oraz magazynów energii – zarówno w Polsce, jak i w Europie.V-Ridium – firma będąca częścią Greenvolt Group – przeszła rebranding i obecnie jako Greenvolt Power wzmacnia swoje działania jako główny deweloper sektora energii słonecznej i wiatrowej w Polsce i na arenie międzynarodowej. Obecnie firma jest zaangażowana w projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1107,5 MW, farm wiatrowych o łącznej mocy 798,6 MW oraz magazynów energii – zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Greenvolt Power (d.V-Ridium) jest częścią grupy kapitałowej Greenvolt – dużego gracza na rynku energetyki odnawialnej w Europie i w Ameryce Północnej. Globalnie działalność grupy koncentruje się na zarządzaniu aktywami wytwórczymi biomasowymi – grupa posiada łącznie ok. 150 MW źródeł wytwórczych w Portugalii i Wielkiej Brytanii. Kolejne obszary to energetyka rozproszona i spółdzielnie energetyczne oraz rozwój i budowa wielkoskalowych instalacji OZE opartych o energię wiatru i słońca, a także magazynów energii.

W tym roku Greenvolt zainicjował w Polsce budowę projektów OZE o łącznej mocy 59 MW, z podziałem na energię wiatrową, słoneczną i magazynową. Oczekuje się, że oba aktywa zostaną sprzedane w 2023 roku.

Pierwszy projekt w Sompolnie ma 26 MW mocy wiatrowej, 10 MW energii słonecznej i 3 MW magazynowania, a jego uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2024 roku. Drugi projekt, Opalenica, składa się z trzech parków słonecznych o łącznej mocy 20 MW. Wraz z rozpoczęciem etapu budowy oczekiwany termin komercyjnej eksploatacji ma zostać osiągnięty w III kwartale 2023 roku.

„Greenvolt Power jest jednym z najbardziej doświadczonych deweloperów instalacji OZE w Polsce. Od momentu dołączenia do grupy Greenvolt dynamicznie rozwijamy swoją obecność międzynarodową: rozwijamy, pozyskujemy, budujemy i zarządzamy aktywami m.in.: na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Serbii, Grecji, we Włoszech, Francji, w Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, na Islandii, w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Obecnie przygotowujemy projekty i budujemy elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe o mocach od kilku do kilkuset megawatów, które lokalizujemy na wielohektarowych terenach rolnych lub przemysłowych. Do tego dochodzi szerokie portfolio projektów magazynowania energii o łącznej mocy ca 1400 MW na terenie Polski” – mówi Radosław Nowak z Greenvolt Power.

Działalnośc Greenvolt Power polega na przygotowaniu, projektowaniu i budowie na zlecenie inwestora farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

„Realizujemy inwestycje, doprowadzając je do etapu oczekiwanego przez inwestora końcowego (tj.: ready-to-build, operation-ready). Nasza oferta obejmuje również rozwój i realizację projektów wielkoskalowych, przemysłowych magazynów energii. Zapewniamy również obsługę zarządzania istniejącymi instalacjami OZE w ramach świadczonych usług Asset Management. Obecnie zarządzamy portfelem działających instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej ponad 500 MW, w tym ponad 210 MW w instalacjach farm wiatrowych. Zaufali nam najwięksi inwestorzy działający na rynku energii, z którymi wiąże nas wieloletnia relacja biznesowa” – mówi Radosław Nowak z Greenvolt Power.

W ramach prowadzonych działań Greenvolt Power współpracuje z międzynarodowymi podmiotami, min. jak: Alpiq, Axpo, Ignitis, Next Kraftwerke, Statkraft, Vestas, Nordex, Iberdrola, a także z uznanymi i wiarygodnymi inwestorami w energetykę odnawialną, min. jak Ikea, Masdar, Taaleri, KGAL.

Obecnie firma jest zaangażowana w projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1107,5 MW, farm wiatrowych o łącznej mocy 798,6 MW oraz magazynów energii – zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Globalnie Greenvolt Power, działając na 17 rynkach, przygotowuje, projektuje, buduje i obsługuje farmy wiatrowe i słoneczne na zlecenie inwestora. Jednym ze strategicznych filarów Grupy jest promocja projektów wiatrowych i fotowoltaicznych (utility-scale), z działalnością na kilku rynkach europejskich i na rynku amerykańskim. W tym biznesie posiada pipeline na poziomie 6,7 GW – z 2,9 GW w zaawansowanym stadium rozwoju do końca 2023 roku.

„Wierzymy, że jest to moment na ustabilizowanie się jako marka, zarówno w wizji grupowej, jak i w każdej spółce. Mamy nową tożsamość, z nowym wizerunkiem Grupy, która wierzy, że energia przyszłości będzie bardziej zielona. Naszą misją jest tworzenie trwałej wartości ze słońca i wiatru z korzyścią dla społeczeństwa. Jesteśmy nastawieni nie tylko na maksymalizację korzyści dla inwestorów, społeczności lokalnych i władz lokalnych, ale również dla środowiska naturalnego” – mówi João Manso Neto, dyrektor generalny Grupy Greenvolt.

Źródło informacji: Greenvolt Power

 


Source link

Leave a Comment