imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Ujawnił prawdę o komunistycznym terrorze w Polsce i na świecie. W wieku 76 lat zmarł Władimir Bukowski

asdi

Strona główna > Polska > Ujawnił prawdę o komunistycznym terrorze w Polsce i na świecie. W wieku 76 lat zmarł Władimir Bukowski Ujawnił prawdę o komunistycznym terrorze w Polsce i na świecie. W wieku 76 lat zmarł Władimir Bukowski Jacek Polska 0

W niedzielę w wieku 76 lat zmarł Władimir Bukowski, jeden z najsłynniejszych dysydentów ZSRR i Rosji, krytyk Kremla i wieloletni więzień radzieckich obozów pracy i psychuszek.

W 1976 roku Bukowski stał się bohaterem spektakularnej wymiany więźniów politycznych między Zachodem a obozem komunistycznym. Jego wypuszczono na Zachód, a z chilijskiego więzienia wyszedł i pojechał do ZSRR przywódca Komunistycznej Partii Chile Luis Corvalan.

W latach osiemdziesiątych Bukowski otwarcie popierał politykę Ronalda Reagana przeciwko reżimom komunistycznym w krajach Trzeciego Świata. Krytykował i konsekwentnie krytykuje też Zachód za przejawy zachowawczości względem komunizmu i Związku Radzieckiego, uznając to za błędne dążenie do stabilizacji za wszelką cenę. Był zdecydowanym przeciwnikiem strategii odprężenia, a później poparcia udzielonego przez Zachód Michaiłowi Gorbaczowowi.

Bukowski zarzucał także elitom świata zachodniego nieumiejętność rozliczenia się ze swojego uwikłania w obronę władzy sowieckiej oraz kontaktów z KGB. Nie popierał pierestrojki, którą uznawał za zwodzenie przez ekipę Gorbaczowa społeczeństwa i opinii międzynarodowej w celu utrzymania systemu i własnej władzy. Z podobnych pozycji sprzeciwiał się nazywaniu okresu rządów Chruszczowa mianem „odwilży”, gdyż nadal trwały w ZSRR represje polityczne.

W 1992 Bukowski powrócił do Rosji, gdzie uzyskał dostęp do dokumentów Komitetu Centralnego. Część z nich skopiował za pomocą przywiezionego ze sobą skanera oraz laptopa i opublikował później na Zachodzie m.in. w książce pt. „Moskiewski proces”. Dotyczyły one m.in. wspierania przez radziecki wywiad i partię komunistyczną akcji terrorystycznych za granicą, działalności partii komunistycznych w krajach kapitalistycznych czy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

To właśnie Władimir Bukowski jako pierwszy zaprezentował światu dokumenty i stenogramy z rozmów, jakie przed 13 grudnia 1981 roku prowadzili komunistyczni gensekowie Wojciech Jaruzelski i Leonid Breżniew oraz inni przedstawiciele reżimu w Moskwie.

Z ujawnionych przez Bukowskiego archiwów wynikało, że wbrew propagandzie serwowanej Polakom przez Jerzego Urbana, to Wojciech Jaruzelski błagał swoich moskiewskich mocodawców o krwawe rozprawienie się z opozycją i Kościołem nad Wisłą. Ci jednak za każdym razem odpowiadali mu, że nie istnieje możliwość podjęcia działań przez Moskwę i towarzysz generał ma sam rozwiązać problem „Solidarności”.

Konto Bukovsky Center na Twitterze, niebędące oficjalnym profilem pisarza, ale prowadzone przez wolontariuszy, poinformowało, że Bukowski zmarł w niedzielę z powodu zatrzymania akcji serca w szpitalu Addenbrookes w Cambridge. Dodano, że w ostatnich latach stan zdrowia dysydenta znacznie się pogorszył.

Źródło: rp.pl

TK

Za: https://www.pch24.pl/ujawnil-prawde-o-komunistycznym-terrorze-w-polsce-i-na-swiecie–w-wieku-76-lat-zmarl-wladimir-bukowski,71750,i.html DATA: 2019-10-28 09:22 Jacek Władimir Bukowskizbrodnie żydokomunyzsrr
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment