imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Tylko multikoncerny są zdolne przeprowadzić transformację energetyczną

6_9.jpg


Fot. PAP/C. Piwowarski (1)

Bezpieczeństwo energetyczne jest niezbędne dla stabilnego funkcjonowania państwa i jego obywateli, a gwarantem tej stabilności są koncerny multienergetyczne. „Tylko one są zdolne skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną” – stwierdził Marek Garniewski, prezes zarządu ORLEN VC podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W naszym kraju proces transformacji energetycznej rozpoczął się kilka lat temu. ORLEN jako pierwszy koncern w Europie Środkowej zadeklarował ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. „Nie możemy być przedsiębiorstwem, które wdraża tylko to, co proponują konkurenci. Dzisiaj trzeba być forpocztą w obszarze innowacji” – deklarował Marek Garniewski, podkreślając, że polski koncern zaktualizował swoją strategię rozwoju i do 2030 roku przeznaczy około 120 mld zł na „zielone inwestycje”.

ORLEN stawia na energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Czy tak ambitne plany są wystarczające, aby stać się wielkim graczem na rynku europejskim i na świecie – zastanawiali się uczestnicy debaty w Karpaczu.

„Po to łączymy firmy w naszym koncernie, aby skutecznie podejmować wyzwania, z którymi będziemy mierzyć się przez najbliższych kilkadziesiąt lat. A zrównoważenie między sektorem tradycyjnych surowców energetycznych a sektorem odnawialnych źródeł energii – jest dziś sprawą kluczową” – przyznał prezes Garniewski, potwierdzając wizję rozwoju ORLENU jako wielkiego mulitkoncernu, zdolnego konkurować z wielkimi graczami na światowych rynkach.

Tezę o konieczności przekształcania liczących się firm w koncerny mulitienergetyczne potwierdził również prof. Jerzy Mikulik z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. „Jak popatrzymy na istniejące wielkie koncerny, to nie ma liczącej się firmy, która byłaby skupiona tylko na jednej gałęzi. Nie ma wśród nich monokoncernu” – zauważył prof. Mikulik, dodając że w Polsce również należy tworzyć firmy zdolne konkurować z największymi przedsiębiorstwami na świecie.

Nicole Holmes z GE Hitachi Nuclear Energy zawracała uwagę na kwestię zapewnienia bezpiecznych i niezależnych dostaw energii dla krajów Europy Wschodniej. W tym kontekście mówiła o konieczności dopasowywania się lokalnych koncernów, na przykład ORLENU, do wymogów konkurencji na rynkach światowych i stawiania na alternatywne wobec kopalnych źródła energii (m.in. atom i OZE) oraz na nowe technologie.

„Poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii generuje wysokopłatne prace, zwiększa zasoby naszej własności intelektualnej, a to powoduje, że przestajemy być postrzegani jako tania siła robocza, a zaczynamy być postrzegani, jako podmiot innowacyjny, który generuje technologie i liczy się na rynkach globalnych” – stwierdził Marek Garniewski, prezes zarządu ORLEN VC.

Debata pod hasłem „Multienergetyczny koncern filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski” była jednym z najważniejszych wydarzeń XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zorganizowanego w dniach 5-7 września 2023 r.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment